Category: Vesture (History)

Sort

Showing 1-25 of 486

Image for Dzimtene Sauc

Dzimtene Sauc

By: N/A

Price: $14.00

Publisher: Riga, Latvijas Valsts Izdevnieciba: 1947

Seller ID: 002275

Binding: Paper Cover

Condition: Very Good


Image for Kara Invalids Tev Nebus Aizmirst Nrs.3-22

Kara Invalids Tev Nebus Aizmirst Nrs.3-22

By: N/A

Price: $56.00

Publisher: Memmingen, Latviesu Kara Invalidu Apvienîba: 1959

Seller ID: 004157

Binding: Hard Cover

Condition: Very Good +


Image for Latvijas Ieksejas Drosibas Nostiprinasanas Vesture 1918-1925

Latvijas Ieksejas Drosibas Nostiprinasanas Vesture 1918-1925

By: N/A

Price: $18.00

Publisher: Gaujas Apgads: 1979

Seller ID: 004735

Binding: Paper Cover

Condition: Very Good +


Image for Brivibas Saule Zedelghemas Kara Gusteknu Latvju Jaunatnesd Novietnes Avize 1946

Brivibas Saule Zedelghemas Kara Gusteknu Latvju Jaunatnesd Novietnes Avize 1946

By: N/A

Price: $33.00

Publisher: Melbourne, Karla Zarina Fonds: 1977

Seller ID: 004943

Binding: Paper Cover

Condition: Very Good +


Image for Latvijas Saimniecibas Vesture 1914-1945

Latvijas Saimniecibas Vesture 1914-1945

By: Aizsilnieks, Arnolds

Price: $65.00

Publisher: Stockholm, Daugava: 1968

Seller ID: 004190

Binding: Hard Cover

Condition: Very Good +


Image for Latvijas Ideja Amerika Amerikas Latviesu Tautiskas Savienibas 50 Gadi 1918 - 1968

Latvijas Ideja Amerika Amerikas Latviesu Tautiskas Savienibas 50 Gadi 1918 - 1968

By: Akmentins O.; Berzina, L

Price: $16.00

Publisher: Jamaica Plain, Amerikas Latviesu Tautiska Savieniba Bostona: 1969

Seller ID: 004826

Binding: Soft Cover

Condition: Very Good +


Image for Es Solijos Atriebt Kada Piemirsta Latviesu Brivibas Cinitaja Ernesta Minkas (1873 - 1940)

Es Solijos Atriebt Kada Piemirsta Latviesu Brivibas Cinitaja Ernesta Minkas (1873 - 1940)

By: Akmentins, Osvalds

Price: $15.00

Publisher: East Lansing, Gaujas Apgads: 1991

Seller ID: 003948

Binding: Trade Paperback

Condition: Very Good


Image for Latvians in Bicentennial America

Latvians in Bicentennial America

By: Akmentins, Osvalds

Price: $32.00

Publisher: Latvju Gramata: 1976

Seller ID: 004601

Binding: Hard Cover

Condition: Very Good +


Image for Vestules No Maskavas Amerikas Latviesu Repatriantu Likteni Padomju Krievija 1917-1940

Vestules No Maskavas Amerikas Latviesu Repatriantu Likteni Padomju Krievija 1917-1940

By: Akmentins,Osvalds

Price: $14.00

Publisher: East Lansing, Gauja: 1987

Seller ID: 004626

Binding: Paper Cover

Condition: Very Good +


Image for Rujiena : kulturvesturisks parskats par Rujienas pilsetu un novadu

Rujiena : kulturvesturisks parskats par Rujienas pilsetu un novadu

By: Alberings, L (udis), Licis, Ed.

Price: $23.00

Publisher: Vasteras, Ziemelblazma: 1978

Seller ID: 003982

Binding: Hard Cover

Condition: Very Good +


Image for Pretestibas kustiba okupacijas varam Latvija : Atminas un dokumentos no 1941. lidz 1956.gadam

Pretestibas kustiba okupacijas varam Latvija : Atminas un dokumentos no 1941. lidz 1956.gadam

By: Alkis, Ivars (Edited by)

Price: $22.00

Publisher: Riga, Sol Vita: 1957

Seller ID: 005027

Binding: Pictorial Hardcover

Condition: Very Good +


Image for Komunistiska Totalitarisma Un Genocida Prakse Latvija Konferences Materiali

Komunistiska Totalitarisma Un Genocida Prakse Latvija Konferences Materiali

By: Alks, Dzintris; Sneidere, Irene et al.

Price: $15.00

Publisher: Riga, Zinatne: 1992

Seller ID: 004362

Binding: Paper Cover

Condition: Very Good


Image for Hipokrats Spiles Jauna Arsta Dzives Posms

Hipokrats Spiles Jauna Arsta Dzives Posms

By: Alksnis, Arveds

Price: $14.00

Publisher: Toronto, Apgads Daugavas Vanags: 1980

Seller ID: 003965

Binding: Hard Cover

Condition: Very Good +


Image for Atskanu Chronika

Atskanu Chronika

By: Alnpeke, Ditleb ( Ditlebs Alnpeke )

Price: $15.00

Publisher: Riga, SiA Kopa: 1993

Seller ID: 004155

Binding: Hard Cover

Condition: Very Good +


Image for Amidst Latvians During The Holocaust

Amidst Latvians During The Holocaust

By: Anders, Edward

Price: $15.00

Publisher: Riga, Occupation Museum Association of Latvia: 2010

Seller ID: 003804

Binding: Trade Paperback

Condition: Very Good


Image for Latvia- Past and Present... 1918-1968

Latvia- Past and Present... 1918-1968

By: Anderson, Edgar ( Edgars Andersons)

Price: $36.00

Publisher: Waverly Iowa, Latvju Gramata: 1969

Seller ID: 003729

Binding: Hard Cover

Condition: Very Good +


Image for Cross Road Country Latvia

Cross Road Country Latvia

By: Andersons , Edgars et al.

Price: $22.00

Publisher: Waverly, Latvju Gramata: 1953

Seller ID: 003452

Binding: Hard Cover

Condition: Very Good +


Image for Latvijas Vesture 1914 -1920

Latvijas Vesture 1914 -1920

By: Andersons, Edgars

Price: $62.00

Publisher: Stockholm, Daugava: 1967

Seller ID: 003920

Binding: Hard Cover

Condition: Very Good +


Image for Latvijas Brunotie Speki Un To Prieksvesture  Armed Forces Of Latvia And Their Historical Background

Latvijas Brunotie Speki Un To Prieksvesture Armed Forces Of Latvia And Their Historical Background

By: Andersons, Edgars

Price: $35.00

Publisher: Toronto, Daugavas Vanagi: 1983

Seller ID: 004075

Binding: Hard Cover

Condition: Fine


Image for Latvijas Vesture 1920-1940 Arpolitika Vols I &II

Latvijas Vesture 1920-1940 Arpolitika Vols I &II

By: Andersons, Edgars

Price: $115.00

Publisher: Stockholm, Daugava: 1982

Seller ID: 004255

Binding: Hard Cover

Condition: Very Good +


Image for Tur Plivoja Kurzemes Karogi

Tur Plivoja Kurzemes Karogi

By: Andersons, Edgars

Price: $18.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs: 1970

Seller ID: 004389

Binding: Hard Cover

Condition: Very Good +


Image for Senie Kurzemnieki Amerika Un Tobago Kolonizacija

Senie Kurzemnieki Amerika Un Tobago Kolonizacija

By: Andersons, Edgars

Price: $34.00

Publisher: Stockholm, Daugava: 1970

Seller ID: 004914

Condition: Very Good +


Image for Latvju enciklopedija: 1962-1982. Vols 1-5

Latvju enciklopedija: 1962-1982. Vols 1-5

By: Andersons, Edgars Red

Price: $125.00

Publisher: Rockville, ALA Latviesu Instituts:

Seller ID: 004022

Binding: Hard Cover

Condition: Very Good +


Image for Latvijas Centrala Padome - LCP Latviesu Nacionala Pretestibas Kustiba 1943 - 1945

Latvijas Centrala Padome - LCP Latviesu Nacionala Pretestibas Kustiba 1943 - 1945

By: Andersons, Edgars; Silins, Leonids

Price: $24.00

Publisher: Upsala, LCP: 2000

Seller ID: 004562

Binding: Paper Cover

Condition: Almost As New


Armija Trimda (Army in Exile)

By: Anderss, V(ladislavs) Gen. Anders, V. Ltn-Gen

Price: $15.00

Publisher: London, DVF: 1953

Seller ID: 000897

Binding: Hard Cover

Condition: Very Good