Category: Atminas (Memoirs)

Sort

Showing 1-25 of 175

Image for Kara Invalids Tev Nebus Aizmirst Nrs.3-22

Kara Invalids Tev Nebus Aizmirst Nrs.3-22

By: N/A

Price: $56.00

Publisher: Memmingen, Latviesu Kara Invalidu Apvienîba: 1959

Seller ID: 004157

Condition: Very Good +


Issues 3-22 bound together in two navy blue faux leather volumes V. 1: issues 3-14 and V2: issues 15-22. Both volumes ex libris but without any library markings, just some light faint clear residue from transparent scotch tape on endpapers. Else clean, tight and unmarked in very good condition. Latviesu bijuso karaviru un lietprateju atminas un pardomas. Both volumes together weigh 2.7 kg. Additional postage at cost will apply. View more info

Image for Dzives Supotnes  Atminas

Dzives Supotnes Atminas

By: Aizsilnieks, Arnolds

Price: $20.00

Publisher: Stockholm, Daugava: 1979

Seller ID: 002480

Condition: Very Good +


167pp. Illustrated, photographs. Gift presentation inscription on front free endpaper. A very good, clean, tight copy. " Diemzel, man jabridina lasitajs, ka manas atminas sniegs pilnigi pretejo ainu. Tas radis, cik strauji ir mainijusies ta vide un ta sabiedriska dzive, kura man nacies pavadit savu aprakstito muza dalu , un ka si mainiga vide ir veidojusi manu----dzivi. Lai lasitajs nebrinas, ka mana dzives stastijuma iezagusas ari vairakas anekdotes." (autors) View more info

Dzives Stasts Atminas Darbi

By: Alksnis, Jekabs Prof. Dr. Med

Price: $15.00

Publisher: Vasteras, Ziemelblazma- Janis Abucs: 1970

Seller ID: 000831

Condition: Very Good +


235pp. Illustrated. A very good, clean, tight copy in clear dj. protector --galvena LU medicinas fakultates veidotaja, musu kirurgijas patriarcha prof. Dr. Med. Jekaba Alksna dzives stasts, gan savos gan citu vardos. Kara arsta piedzivojumi pirms un pec pirma pasaules kara... darba gadi gimenes un kolegu atminas. Profesora J. Alksna publikaciju saraksts. View more info

Image for Amidst Latvians During The Holocaust

Amidst Latvians During The Holocaust

By: Anders, Edward

Price: $13.00

Publisher: Riga, Occupation Museum Association of Latvia: 2010

Edition: First Edition

Seller ID: 003804

Condition: Very Good


204pp. A very good, clean, bright, tight copy with the covers showing some very light wear. Not a print on demand copy. "One of the best books of 2011"...A nerve-wracking saga in which life and death depend on a capricious fate...absorbing lucidity...vivid portraits...simple moral vision that resonates: "I became immunized against prejudice". A testament of remarkable clarity and humanity, wrung from dark experience.- KIRKUS REVIEWS. "Surviving the Holocaust by a hair, Anders became a brilliant scientist. Part I is a memoir of his youth, including the Soviet and German occ... View more info

IMANTA Andreja Pumpura Gimnazijas 6. Rakstu Krajums

By: Andreja Pumpura Gimnazija

Price: $18.00

Publisher: Rotenburg, Andreja Pumpura Gimnazijas Pasdarbibas Pulcins: 1947

Seller ID: 000605

Condition: Very Good +


74pp. A very well preseved copy protected by hard cover binding. Saturs - "Idejas un istenba-Skolas dzive-Musu nometne-Valas brizi." Audzeknu stasti, esejas. Sava veida nometnes dokumentacija. View more info

Image for Nyet Nyet Soviet Stasti Par Latviesu Politiskajam Demonstracijam Trimda

Nyet Nyet Soviet Stasti Par Latviesu Politiskajam Demonstracijam Trimda

By: Auliciema, Marianna And Others

Price: $14.00

Publisher: Riga, Latviesi Pasaule: 1918

Edition: First Edition

Seller ID: 004209

Condition: Very Good +


318 pp. Illus. A very good, clean, bright, tight copy. Nyet, Nyet, Soviet! - ne tikai politiskas demonstracijas un akcijas izmantots, skali izkliegts vai uzrakstits sauklis, bet ari trimdas latviesu parliecinosi uztureta doma un sajuta cetrdesmit sesu gadu garuma Latvijas okupacijas laika. Gramata ir apkopoti 58 cilveku atminu stasti par politiskajam akcijam un demonstracijam ASV, Australija, Lielbritanija, Kanada, Vacija un Zviedrija, no 1944. lidz 1991. gadam Atminu stasti atklaj trimdas latviesu izdomas bagato un drosmigo cinu par Latvijas neatkaribu, tie liecina par arzemes dzivojoso taut... View more info

Image for Latviesi Ukraina 1917. -1919. gados  Pilsonu kara apstaklos Cina Pret vacu varu Latviesu vajasana Latviesu nacionalais darbs

Latviesi Ukraina 1917. -1919. gados Pilsonu kara apstaklos Cina Pret vacu varu Latviesu vajasana Latviesu nacionalais darbs

By: Bachmanis, Kristaps

Price: $20.00

Publisher: lincoln, Gauja: 1979

Seller ID: Riga 16j

Condition: AS NEW


384pp. reprint of the 1926 Riga edition. Some light wear to front cover with a small crease to lower front corner, else a very good, clean, unmarked copy. " Si brosura lai butu parskats nevien par visu latviesu nacionalo un politisko darbibu Ukraina, bet ari par mana pasa darbibu Latviesu Pagaidu Nacionalas Padomes uzdevuma. -- iss parskats par visparejiem latviesu dzives un politiskiem apstakliem Ukraina 1917. - 1919. gados ---ievietotas oficialas zinas par svarigakiem politiskiem soliem un sasniegumiem Nacionalas Padomes noradita virziena." (Autors)SML LM Mailed from Riga at regular rates. View more info

Image for 1905. Gada Revolucijas Cinu Un Sodu Dienas

1905. Gada Revolucijas Cinu Un Sodu Dienas

By: Bachmanis, Kristaps

Price: $15.00

Publisher: Lincoln, Gauja 1980: 1985

Edition: Reprint Edition

Seller ID: 003996

Condition: Very Good +


221pp. Reprint of the 1926 Riga edition. With a small spot on front cover ( see photograph) A very good, clean bright, tight copy. "Autora noluks rakstot so gramatu ir nodot atklatibai noverojumus un pardzivojumus 1905. un 1906. gada cinu un sodu dienas. sis piezimes un atminas uzrakstitas Sveice 1906. gada. Autora apraksti top divkarsi vertigi tadel, ka tie uzrakstiti pasu notikumu laika un vieta.-- gramata var siki un smalki uzzinat par to, kas notika ar tiem, kas veica dazadas agitacijas, kas cinijas pret muizniekiem un kas gribeja tikt pari robezam" ( Atlants) View more info

Image for Mana Muza Atminas

Mana Muza Atminas

By: Bangerskis, Rudolfs

Price: $90.00

Publisher: Copenhagen, Imanta:

Seller ID: 004392

Condition: Very Good +


4 Vols. Vols. 2,3,4. posthumously edited by P. Klans & A. Plensners. Many photographs and maps. Attractive dark blue faux leather bindings. A very good, clean and tight set. In Latvian. Generalis Rudolfs Bangerskis no lojala krievu armijas virsnieka laika gaita izauga par latviesu patriotu...Politiskam darbam vins nebija gatavojies, un tapec saja plaksne vinam bija grutak orienteties. Ari abstraktaki un teoretiskaki gara vingrinajumi nebija vina daba." [U. Germanis] Some additional postage may be required. Heavy set. Please contact seller prior to purchase for best shipping rates.--- View more info

Image for Los, Los! Davai, Davai! Otrais Pasaules Kars Manas Atminas 1940 -1950

Los, Los! Davai, Davai! Otrais Pasaules Kars Manas Atminas 1940 -1950

By: Bankovics, Vilnis

Price: $16.00

Publisher: Riga, Mansards: 2014

Seller ID: 002522

Condition: New


377pp. Photographs. NEW Otrais paplasinatais izdevums "Bankovics gramata stasta par savam gaitam no skolotaju seminara lidz armijai un cinam gan austrumu fronte Krievija, gan Polijas koridora dienvidos no Dancigas. Par gustu, filtraciju, celu uz gulagu, dienestu Padomju armija un beidzot pec piecu gadu prombutnes - atgriesanos Latvija." (Diena) ".... Viens ir macities no vesturnieku sarakstitam macibu gramatam, pavisam kas cits (papildus) izsekot viena jauna, tikko vidusskolu beigusa cilveka dzives gaitai laika posma (1940 - 1950), par kuru sobrid visvairak tiek lauzts skepu." (A. Drezins... View more info

Image for Es Karai ... Kara Gaitu Atminas

Es Karai ... Kara Gaitu Atminas

By: Barda, Edvins

Price: $11.00

Publisher: Limbazi, Bruno Plume: 2003

Seller ID: 003291

Condition: Very Good


190pp. A very good, clean, tight, bright copy "---gramata ir citadaka. --autors to veido pec diendiena izdaritam piezimem kabatas gramatina ---ir viens no nedaudzajiem legionariem --- kas Vacija kara gaitas ir rakstijis dienasgramata --- mes varam izsekot 15. divizija iesaukto latviesu puisu gaitam un likteniem Pomeranijas kaujas Vacija. Lidztekus rodas ari ieskats par vacu tatas ciesanam un citam ar karu saistitam nejedzibam." ( Bruno Plume) View more info

Image for Atminas Par Maniem Dienesta Laikiem No 1943.gada 18. Maija Lidz 1946. Gada 1. Aprilim

Atminas Par Maniem Dienesta Laikiem No 1943.gada 18. Maija Lidz 1946. Gada 1. Aprilim

By: Barkans, Juris

Price: $12.00

Publisher: Riga, Latvijas Universitates Zurnala "Latvijas Vesture" Fonds: 2001

Seller ID: 002633

Condition: Very Good ++


147pp. Extensively illustrated with 50 of the author's own sketches in colour. Plasi illustrets ar autora atminu skicem krasas. "--- domaju, ka par latviesu jaunekliem vacu darba dienesta (RAD) Jura Barkana atminas ir pirmas lidz sim publicetas--- raksta par darbadienesta ikdienu --- otraja nodala stastits par dienestu armija, nesot legionara vardu --- daudziem tukstosiem bija lemts pazust Gulaga arhipelaga. Visi nepazudam. Par to smagais stastijums gramatas tresaaja nodala. Juris ticeja, ka parnaks majas. Vins atgriezas. Individualists laba nozime. Godigs, apzinigs, merktiecigs. Gudrs sava ... View more info

Image for Zalo Cietoksnu Varonu Pieminai Ziemellatgales (Abrenes Aprinka) Nacionala Partizana, Izluka - Sakarnieka Jana Barkovska ("Smilgas") Atminas 1944.G. 20. 11. -1949. G. 23. )9

Zalo Cietoksnu Varonu Pieminai Ziemellatgales (Abrenes Aprinka) Nacionala Partizana, Izluka - Sakarnieka Jana Barkovska ("Smilgas") Atminas 1944.G. 20. 11. -1949. G. 23. )9

By: Barkovskis, Janis

Price: $13.00

Publisher: Balvi: 2002

Seller ID: 004293

Condition: Very Good +


160 pp. Photographjs. A very good, clean, tight, bright copy. Autors "Darbojies Ziemellatgales nacion. partiz. grupa, kuru vadija A.Roskoss (1944). 1945 kopa ar partiz. grupu parcelas uz Stompaku partiz. nometni pie komand. P.Supes, piedal. daudzas kaujas, ari uzbruk. Berzpils un Tilzas izpildkom." (Balvu regiona kulturvestures datu baze) "Sie talie drausmu brizi mudina atcereties sis dienas un naktis ka ipasu pieminu par tiem, kas gaja blakam, bet neatnaca lidz musdienam - palika purvos, mezos, kaujas laukos. Tada bija nacionalo partizanu dzive View more info

Image for Pasvesture - Pieminai : Memuari, Stasti, Dzejoli, Apceres, Draugu Vestules

Pasvesture - Pieminai : Memuari, Stasti, Dzejoli, Apceres, Draugu Vestules

By: Bastjanis - Krasts, Ilmars

Price: $14.00

Publisher: Riga, Liktenstasti: 2006

Seller ID: 004312

Condition: Very Good +


327pp. Photographs. Aspratigais rakstitajs muziba aizgaja 2004.gada, nepabeidzis savu treso gramatu. Tapec to meginajusi izdarit vina draugi latvija un trimda. Fotoatteli no gimenes arhiva. pedeja nodala ievietotas laikabiedru atminas par I. Bastjani. View more info

Image for Pasvesture  Par Politiku, Bohemu, Un Trissolleksanu

Pasvesture Par Politiku, Bohemu, Un Trissolleksanu

By: Bastjanis - Krasts, Ilmars

Price: $13.00

Publisher: Riga, Liktenstasti: 1998

Seller ID: 004613

Condition: Very Good


193pp. Photographs. A very good clean tight copy. corners and edges showing some very light edgewear. Faded price sticker on rear cover. "(1998.gada pavasari iznakusi "PASVESTURE par politiku, bohemu un trissolleksanu" iekluva gada pieprasitako gramatu sarakst-, ieguva Krisjana Barona balvu, piedzivoja papildmetienu un apbera autoru ar simtiem vestulu no visas pasaules." ( J. Zagarins) "Par vertigu, pie tam loti dziva un saistosa veida pasniegtu sava laika dokumentaciju var nosaukt vairakas gramatas nodalas ---- jaunais Bastjanis trisdesmito gadu beigas labprat apgrozas jauno Rigas literatu ... View more info

Image for Dzives Straume Atminas

Dzives Straume Atminas

By: Bastjanis, Voldemars

Price: $18.00

Publisher: Stockholm, Dr. Emils Ogrins: 1970

Seller ID: 003022

Condition: Very Good +


302pp. A very good, clean, tight, bright copy. Saturs: Dzives sakums. 1905 revolucija. Raibais studiju laiks. Darbs Krievijas zemste un Pirmaispasaules kars. Divas krievu revolucijas un to sekas. Darbs Latvijas dzelzcelu virsvalde. " Atstajot dzelzcelu un parejot uz Saeimu, sakas jauns sabiedriskas dzives un darbibas posms, par kuru esmu rakstijis agrak iespiestas gramatas Demokratiska Latvija un Gala sakums." (Autors) "Bastjanis tika ar lielu parsvaru ievelets visas Saeimas, ienemot nozimigus postenus valsts finansu parvalde, lidz no 1926. lidz 1927. gadam Latvijas R... View more info

Image for Lizete Dzejniekam Lemta  Lizetes Un Karla Skalbes Dzivesstasts

Lizete Dzejniekam Lemta Lizetes Un Karla Skalbes Dzivesstasts

By: Bauere, Inguna

Price: $12.00

Publisher: Riga, Lauku Avize: 2009

Seller ID: 003447

Condition: Very Good +


"287pp.Photographs. A very good, clean, bright, tight copy. Mums dota briniskiga iespeja izsekot Lizetes dzivei no bernibas, pirmajam milestibas jutam lidz pat pedejam dienam Karla Skalbes dzive. Grutuma un reizem vienatnibas Lizetes dzive bijis gana, bet turpat ari lepnums par savu viru tautas patiesi miletu dzejnieku un istenu Latvijas patriotu, prieks par berniem, radosi atklajumi tulkotajas darba. Patiesi un emocionali Inguna Bauere attelo gruto un garigi sapigo skirsanos no Latvijas. Tacu darbs un milestiba ir muzigi." (Latvijas Avize) View more info

Image for Ganuzena Darbi Un Nedarbi Bernibas Atminas

Ganuzena Darbi Un Nedarbi Bernibas Atminas

By: Bebru Juris ( Juris Bebris )

Price: $10.00

Publisher: Riga, ?: 1992

Edition: Second Edition

Seller ID: 003063

Condition: Very Good +


94pp. illustrated. Cover and 22 line drawings by Kronenbergs. Neat gift inscription on t.p. Reissue of the 1942 Gulbis Riga edition. Precise date of second edition not known. Jaukas maza laukuzena bernibas atminas "Bebru Juris savos [pedagogiskos] darbos pauda audzinasanas idealu: jaunatne ir jaaudzina tikuma, dailuma un Tevzemes milestibas gara, tadejadi audzinasanas merki bija saistiti ari ar pozitivu rakstura iezimju veidosanu." (Baiba Kalke) View more info

Image for Bataljona Arsts

Bataljona Arsts

By: Beldavs, Jazeps T.

Price: $12.00

Publisher: Riga, Antava: 2005

Seller ID: 003260

Condition: Very Good +


71pp. A very good, clean, tight, bright copy. " notikumiem un koloritu cilveku, piem., legendara latviesu legiona virsnieka Miervalza Adamsona ("Marokas baigais") portretejumiem bagats stastijums, kas aptver gan Latvijas brivvalsts laiku, gan tragiskas parmainas pie okupacijas, cilveku attiecibas, raksturus dazadas vietas - Cesis, Livanos, Talsos, Ventspili, Riga u.c. --- klasisks memuarliteraturas paraugs" ( M. Ruks) xx View more info

Beigas Mana Humanitara Darbiba Vacija 1945g. Pavasari Un Tas Politiskas Sekas

By: Bernadots, Folke ( Folke Bernadotte)

Price: $15.00

Publisher: Stockholm, Alfreda Udra Apgads: 1946

Seller ID: 001081

Condition: Very Good


151pp. Photographs A very good, clean, sound copy with a very good dj over paper covers. No zviedru valodas tulkojis Bruno Kalnins " "(Autors) tos attelo tadus, kadi vini patiesiba bijusi: sikumaini un nezeligi varmakas, kas sabrukuma bridi intrigeja viens pret otru. Hitlera nebrivibas rezims un ta vaditaju garigais tuksums Bernadota gramata atklajas visa sava atbaidiga kailuma." ( Bruno Kalnins) "New York Times --- apzime so gramatu par vienu no visinteresantakiem nacistu kara beigu celiena attelojumiem" ( Izdevejs) View more info

Image for Pa Svesiem Lielceliem Atminu Skicejumi

Pa Svesiem Lielceliem Atminu Skicejumi

By: Berzina, Lucija

Price: $12.00

Publisher: LARAS Gramatu Klubs: 1991

Seller ID: 001602

Condition: Very Good


253pp. Small crease to lower rear cover, else a very good, clean copy. "---seko Vacija vadito beglu gaitu apraksts, kas neskaitamas detalas un izjutas atspogulo ne tikai autores un vinas gimenes, bet daudzu liktenbiedru piedzivojumus un pardzivojumus. "Man peksni radas prieksstats par to, kas ir beglis," raksta autore. Es tada biju. Biju pametusi iemiloto pilsetu, biju skirusies no gimenes piederigajiem un tagad ar divi maziem berniem soloju uz kadu nezinamu vietu." (B. Surmane) View more info

Image for Tals Ir Cels Atpakal Uz Dzimteni

Tals Ir Cels Atpakal Uz Dzimteni

By: Berzins, Alfreds

Price: $14.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs:

Seller ID: 002998

Condition: Very Good +


327pp. Photographs. A very good clean tight copy, dj. likewise, very good. Ministra atminas kara gados vacu okupacijas laika un trimda. " Varbut pati interesantaka nodala Alfreda Berzina gramata ir: valdibu "taisisana" vairuma bez visiem tiesamibas atstastijumiem autors ietveris viena isa un neapstridami patiesa atlejuma, proti, izmisuma brizos cilveki, pat tadi, kas ir ar aukstu pratu, tic neiespejamam. Talak seko gan autora pasa visai izvairiga un sajukusajiem apstakliem talredziga nostaja, gan atstastijumi par generala Bangerska un citu skumji absurdo naivumu Latvijas neatkaribas atjaunos... View more info

Image for To Nedrikst Nezinat

To Nedrikst Nezinat

By: Berzins, Gundars; Alksnis, Elmars Compiled By

Price: $12.00

Publisher: Cesis, Kulturas Biedriba Harmonija: 2011

Inscription: Signed by Compiler

Seller ID: 002491

Condition: As New


211 pp. Photographs. A very good, clean, tight, bright copy with a personal dedication inscription by Berzins. " Saja gramata lasamas galvenokart to cilveku atminas, kuriem palaimejas izdzivot smagaja vergu darba Sibirijas naves nometnes --- pastavigu draudu ena atradas ari sava tevzeme --- Gramatas veidotaji cer, ka te lasitais sekmes latviesu velesanos turpinat legionaru reiz aizsakto cinu pret okupantiem." (Sastaditaji) View more info

Image for Saki Ta, Ka Tas Ir

Saki Ta, Ka Tas Ir

By: Biezais, Haralds

Price: $12.00

Publisher: Lincoln, Gauja: 1986

Seller ID: 002185

Condition: Very Good +


273pp. A very good, clean, tight, bright copy Pazistamais macitajs un religijas zinatnieks, divkarsais doktors, Haralds Biezais savas loti interesantas atminu gramatas ievada apsola, ka bus nezeligs gan pret citiem, gan ari pret sevi, un tie, kas vinu daudzmaz pazist, var tudal nojaust, ka gramata notiks ari rekinu kartosana ar lielakiem vai mazakiem ienaidniekiem un nelabveliem. Izradas, ka to ir bijis daudz, tomer autoram par godu jasaka, ka vina telojuma izmanama diezgan krietna objektivitate un to sakaribu redzesana, ko parasts neieverot. View more info

Image for Bet Majas Palika Die Hauser Aber Blieben

Bet Majas Palika Die Hauser Aber Blieben

By: Bilensteins, Bernhards ( Bernhard Bielenstein )

Price: $15.00

Publisher: Riga, Jumava Edition Baltica: 1998

Seller ID: 003738

Condition: Very Good +


82, [5], 94, [2] , [8] Photographs. Pages slightly aged, else a very good, clean tight, unmarked copy. Bilingual edition Latvian German. Latvian translation by Inara Korsaka. " Latvija pazistams arhitekts daudzu savdabigu jugendstila eku autors Riga, celies no senas tradicijam bagatas Baltijas vaciesu dzimtas. Vina tevs Augusts Bilensteeins bija latviesu valodas, etnografijas, Latvijas senvestures petnieks. Bet majas palika ir saistoss stasts par autora bernibu, skolas gaitam, arhitekta darbu, gimeni, ka ari par nozimigajiem vestures notikumiem. ---- Bernhard Bielenstein--- ein bekannter... View more info