Category: Rokdarbi (Needlecraft Etc.)

Sort

Showing 1-19 of 19

Image for Rokas Gramata Audejam

Rokas Gramata Audejam

By: Antens A. ( Antena, Anna

Price: $14.00

Publisher: Dusseldorf, J. Alksnis: 1949

Edition: Reprint Edition

Seller ID: 004382

Condition: Good +


250 [6] illus. Reprint of the 1931 edition "Ausana" A clean, tight unmarked copy. Printed on inexpensive paper indicative of the time and place of publication; some light ageing to covers and spine else a good + - very good copy. "---Tapec pedejos gados latvietes atkal sak atzit majas audumu prieksrocibas un keras rosigi pie darba, lai celtu saulite senos tikumus. Ar savu gramatu gribu nakt talka, lai darbs labaki sekmetos. Gramata centos ieverot visu, kas vajadzigs praktiska darba. Ceru, ka ar to busu pakalpojusi ausanas skolotajam un skolniecem, ka ari visam citam audejam. ( A. Antens ... View more info

Image for Senais Mantojums Latvian Heritage  	Globalas Latviesu Lietiskas Makslas Izstades Vadonis

Senais Mantojums Latvian Heritage Globalas Latviesu Lietiskas Makslas Izstades Vadonis

By: Beklesova, Lidija; Beklesovs, Sergejs

Price: $28.00

Publisher: Melbourne, Latviesu Dailamatnieku Apvieniba Australija: 1983

Edition: First Edition

Seller ID: 004097

Condition: Fine


188pp. Illustrated. Photographs. Fine. All photographs in b&w excluding title page illustration. Brief summary in English. Exhibition of Latvian Arts and Crafts Exhibits from: Australia, Brazil, Canada, England, Germany, USA. Globalas Latviesu Lietiskas Makslas Izstades Vadonis. Photographs and biographical information on the over 100 participants. Illustrated articles on the major Latvian exile arts and crafts organisations View more info

Image for Latviskie Baltie Izsuvumi

Latviskie Baltie Izsuvumi

By: Dzervite, Al; Dzervitis, A ( Dzervisi )

Price: $15.00

Publisher: Oldenburg, Gramatu "Liesma" Apgads: 1951

Seller ID: 004289

Condition: Very Good


98pp. Numerous b&w photographs. A very good clean, tight copy. showing some bumping and wear to lower cnrs.,some minimal wear to top and bottom of spine, interior slightly tanned, else a very clean, tight, solid unmarked copy. "' Latviskie baltie izsuvumi" domata ka viegli saprotama metodiski iekartota rokdarbu gramata maja un skola, ari lai veicinatu musu vertigos baltos izsuvumus majamatnieciba. Sim vajadzibam ir plasi pieskanoti ka darba veidi, ta pasi prieksmeti. Gramata izskaidroti ari sarezgitakie latvju tautas terpu krejlu un citu prieksmetu baltie izsuvumi." (autori) View more info

Image for Zeltenes Rokdarbi II Baltie Darbi

Zeltenes Rokdarbi II Baltie Darbi

By: Dzervitis, ( Dzervisi ), A & Al.; Sunepska, N

Price: $14.00

Publisher: Riga, Latvijas Stradnieku Savieniba: 1990

Edition: Reprint Edition

Seller ID: 002788

Condition: Almost As New


93pp. Facsimili reprint of the 1935 Grinbergs edition. In almost as new condition, clean, bright, tight, unmarked. In Latvian. Vien. un divvirzienu izvilkumi / Grieztie raksti, spodrie suvumi / Mezgines izvilkuma darba / Krasaini pildijumi / Svestautu baltie darbi izvilkta un savilkta pamata u.c. / Kompozicijas un gatavu darbu atteli atseviski un telpas. xxx View more info

Image for Zeltenes Rokldarbi Krasainie Darbi I. Ielocitais Raksts, Krusta Durieni, Rucavas Krusta Durieni, Svitru Durieni

Zeltenes Rokldarbi Krasainie Darbi I. Ielocitais Raksts, Krusta Durieni, Rucavas Krusta Durieni, Svitru Durieni

By: Dzervitis, A; Sunepska, N

Price: $14.00

Publisher: Riga,

Edition: Reprint Edition

Seller ID: 002787

Condition: Almost As New


69pp. photographs, design examples. Facsimili reprint of the Riga 1934 edition Almost as new. Cauras viles, izvilktais raksts, ielocitais raksts, grieztais raksts. xxx View more info

Image for Latvju Raksti Latvian Design

Latvju Raksti Latvian Design

By: Dzervitis, Aleksandra

Price: $66.00

Publisher: Toronto, 1973

Edition: First Edition

Seller ID: 004454

Condition: As New


360pp. Illustrated, b&w and some colour plates. A bilingual edition. Facsimili signiature on tp. Clear plastic dj. - a very good as new copy. Text in both Latvian and English. English text by Indra and Silvija Ancans." Gramata-- bagatigi illustreta melnbaltiem un krasainiem atteliem, sistematiski apskata sencu dizaina izpratni tekstilijas, ipasas nodalas veltijot rakstu ipatnibam, salikumiem terpos, audumos, adijumos utt. Divvalodu izdevuma summets pazistama keramika, bijusa Rigas dailamatniecibas skolas direktora Arvida Dzervisa (1897-1942) muza darbs" ( L. Mierins) A heavy book, please ... View more info

Image for Latvju Raksti Latvian Design

Latvju Raksti Latvian Design

By: Dzervitis, Aleksandra

Price: $69.00

Publisher: Toronto, 1973

Edition: First Edition

Seller ID: 004633

Condition: As New


360pp. Illustrated, b&w and some colour plates. A bilingual edition. Facsimili signiature on tp. Clear plastic dj. - a very good as new copy. Text in both Latvian and English. English text by Indra and Silvija Ancans." Gramata-- bagatigi illustreta melnbaltiem un krasainiem atteliem, sistematiski apskata sencu dizaina izpratni tekstilijas, ipasas nodalas veltijot rakstu ipatnibam, salikumiem terpos, audumos, adijumos utt. Divvalodu izdevuma summets pazistama keramika, bijusa Rigas dailamatniecibas skolas direktora Arvida Dzervisa (1897-1942) muza darbs" ( L. Mierins) A heavy book, please ... View more info

Image for Ievads Latviesu Tautas Terpu Vesture

Ievads Latviesu Tautas Terpu Vesture

By: Dzervitis, Arv. ; Ginters, V (editors)

Price: $75.00

Publisher: Riga, J. Grinbergs: 1936

Seller ID: 004616

Condition: Fine


256pp. A FINE copy and very finely rebound. With 25 colour and 222 monochromatic illustrations. ( photographs, engravings, drawings, patterns. "Ieprieks vienigais latviesu apgerbam veltitais darbs, kura apskatita visa apgerba vesture no pirmsakumiem lidz 20. gadsimtam, ir Latvijas brivvalsts laika izdota gramata "Ievads latviesu tautas terpu vesture"" " Izdevuma "Latviesu tautas terpi" ir likts pamata divejads merkis: sniegt cik iespejams izsmelosu parskatu par visam mums zinamam tautas terpa formam, ka ari zinatniekiem, maksliniekiem un interesentiem dot noteiktu prieksstatu par ats... View more info

Indian silver jewelry of the Southwest, 1868-1930

By: Frank, Larry; Holbrook II, Millard J.

Price: $33.00

Publisher: Boston, New York Graphic Society: 1978

Seller ID: 001026

Condition: Very Good +


214pp. Extensively illustrated An attractive, very good, clean, bright, tight copy. "The basic text on the subject for most beginning collectors. Very fine photographs of outstanding pieces from museum collections, many of which have very useful collection histories." (Turkey Mountain) View more info

Image for Majturiba  Tamboresana Un Adisana

Majturiba Tamboresana Un Adisana

By: Grasmane, Maruta

Price: $18.00

Publisher: Riga, Zvaigzne: 1993

Edition: Second Edition

Seller ID: 001989

Condition: Very Good +


223pp.Numerous illustrations including colour photographs, drawings, diagrams, patterns. A very good, clean, tight copy. Macibu gramata. Skaidri un viegli uztverami apraksti, ka uzadit etnografiskus cimdus - durainus un pirkstainus. Melnbalti raksti pa rutinam, krasainas cimdu fotografijas." (B.Vaivare) xxx View more info

Image for Krustpils Novada Tautasterps

Krustpils Novada Tautasterps

By: Grasmane, Maruta

Price: $20.00

Publisher: Riga, E. Melngaila Tautas Makslas Centrs:

Seller ID: 004248

Condition: Very Good


76pp. Illustrated Colour photographs, Colour and black and white drawings, patterns. A very good copy. M. Slava: Ievads. Krekli: Maruta Grasmane. Villaines: Maruta Grasmane. Bruncu audumi: Lilita Lidaka. Vainagi: Maruta Grasmane. Sievu cepures: Maruta Grasmane. Jostu ausana: Emma Skujina. Zekes: Maruta Grasmane View more info

Image for Atkal Dzimtene Aleksandras Dzervites muza devums Latviesu Lietiskas Makslas Attistiba Trimda Back Home Again Aleksandra Dzervitis And The Development Of Latvian Crafts In Exile

Atkal Dzimtene Aleksandras Dzervites muza devums Latviesu Lietiskas Makslas Attistiba Trimda Back Home Again Aleksandra Dzervitis And The Development Of Latvian Crafts In Exile

By: Jansone, Aija

Price: $28.00

Publisher: Riga, Zinatne: 2013

Seller ID: 003660

Condition: New


167pp. A New unread copy. Biligual English and Latvian Edition. Attractively illustrated. Bibliography. "This publication is dedicated to Aleksandra Dzervite ... the Latvian applied arts expert and craftswoman, outstanding needlewoman and teacher. ..... The main directions of A. Dzervitis professional activities are described, including hand drawn sketches, original compositions and photographs of her creations. Also included is a manuscript of teaching materials, with primary sources from private and family archives."" View more info

Image for Krasosana Ar Augu Krasvielam

Krasosana Ar Augu Krasvielam

By: Madre, Ilga

Price: $14.00

Publisher: Riga, Avots: 1990

Seller ID: 002466

Condition: Very Good +


111pp. Colour illustrations. A very good, clean, tight copy. "Gramata aprakstita skiedru krasosana ar augu krasvielam Autore iepazistina ar [Latvija] sastopamiem, krasosanai derigajiem augiem, ka sos augus ievakt, sagatavot un uzglabat. Sniegts krasosanas procesa un ta rezultata iegustamo krastonu apraksts. " dzijas krasosanas seno prasmi ar augu izcelsmes krasvielam vislabak parzinot un lietojot audejas. Vertigu mantojumu sava gramata "Krasosana ar augu krasvielam" (Riga, 1990) atstajusi tautas dailamata meistare Ilga Madre, kas jau ir muziba." ( Mara Lapsa) View more info

Image for Etnografiskais Ornaments Latviesu Etnografiskais Mantojums 2

Etnografiskais Ornaments Latviesu Etnografiskais Mantojums 2

By: Nadzina, Valija

Price: $11.00

Publisher: Riga, Zvaigzne:

Seller ID: 001871

Condition: New


24pp. Illustrated in colour. A new fresh copy. "Pieredzes bagata pedagoge un izcila latviesu ornamenta parzinataja, rokdarbniece Valija Nadzina gramata "Etnografiskais ornaments" iepazistina ar latviesu ornamentiem, to veidosanas likumibam, ka ari sniedz ieskatu rakstu saceresana. Gadsimtiem ilgi latviesus, tapat ka citas tautas, ikdienas gaitas ir pavadijusas zimes. Tagad var tikai minet, ka tas radusas. Iespejams - noverotas daba, bet pec tam - izteiktas linijas. Senais latvietis tam, kas musdienas skiet tikai dekorativs rotajums, pieskira dzilaku, simbolisku jegu - nereti vins ornamentam pi... View more info

Image for Senas Mezgines Latvija

Senas Mezgines Latvija

By: Priberga, Dagmara

Price: $25.00

Publisher: Riga, Zelta Grauds: 2007

Seller ID: 004139

Condition: Very Good +


245pp.Extensively illustrated in colour. Bibliography. 3 page summary in English. A very good, clean, bright, tight copy. "Gramatas saturu veido tris nodalas: Senas mezgines pasaule, Senas mezgines Latvija, Mezginu veidi un darinasanas tehnika. Materiali sakartoti hronologiska seciba atbilstosi mezginu vesturiskajai attistibai. Pirmaja un otraja nodala sniegts vesturisks ekskurss mezginu darinasanas prasmju attistiba pasaule un Latvija. Tresaja nodala lasitajs tiek iepazistinats ar mezginu daudzveidibu. Taja paradits, kadas megines darinatas un valkatas Latvija dazados laika posmos, kuras a... View more info

Image for Adijumu Raksti Un Adisanas Technika Rokdarbu Biblioteka 3

Adijumu Raksti Un Adisanas Technika Rokdarbu Biblioteka 3

By: Rubene, E.; Ivanovna, G

Price: $18.00

Publisher: Eutin, Andr. Ozolina Apgads: 1958

Seller ID: 004330

Condition: Very Good ++


103pp. b&w pattern designs and drawings, photograph insets A rebound copy ( with Ivanovna's name misspelt on the cover - Ivavona.) A very well preserved, clean, tight, unmarked copy. This is a Trimda reprint of the Soviet Latvien edition of 1956 but without the colour illustration supplement. The book represents a specific period in Latvian and Soviet fashion history - modern trends fusion with ancient traditional craft. View more info

Image for Latviesu Rakstainie Cimdi

Latviesu Rakstainie Cimdi

By: Slava Mirdza

Price: $79.00

Publisher: Riga, Zinatne: 1990

Seller ID: 004610

Condition: Very Good +


174pp. Profusely illustrated, mostly in colour. A very good, clean, tight copy. Summary in Russian, English and German. Over 500 patterns. "Parskats par latviesu rakstaino cimdu izmantosanas tradicijam, raksturigakajiem cimdu rakstiem, to izplatibu un kompozicijas ipatnibam dazados vesturiski etnografiskajos apgabalos. Publiceti 575 cimdu raksti." (izdevejs) ---- View more info

Image for Latviesu Cimdu Raksti

Latviesu Cimdu Raksti

By: Strode, Raimonda; Krustina, Laura (compiled by)

Price: $18.00

Publisher: Riga, Jumava: 2012

Seller ID: 004419

Condition: New


142pp. NEW Extensively illustrated in colour and with b&w designs. In Latvian. Tiek aplukotas vairakas nodalas, ka cimdi tiek izmantoti latviesu tradicijas, folklora, kadas ir to krasas un raksti. Latviesi cimdus piemin gan tautasdziesmas, gan miklas, gan ticejumos, gan sakamvardos. "Gramata ir bagatinata ar dazadiem krasniem cimdu atteliem, kuros var aplukot daudzveidigas rakstu variacijas. Kopuma ir aprakstiti 14 cimdu rakstu veidi, to izmantosana. Ir gan attelotas, gan smalki aprakstitas 10 izplatitakas latviesu zimes, kuras lieto cimdu adisana." (Biblioteka.lv) View more info

Image for Izsuvumu, Adijumu Un Audumu Raksti I, II, III

Izsuvumu, Adijumu Un Audumu Raksti I, II, III

By: Ventaskrasts, Zanis

Price: $42.00

Publisher: Riga, Zvaigzne:

Edition: Second Edition

Seller ID: 004355

Condition: New


Volumes 1, II,III. NEW. Reissue of 1959 edition. Each volume 36pp. Colour pattens and designs Large volumes, each 41x30cm."The title of the work translates as 'Designs for embroidery, knitting and weaving' The book was published in 1958. So the designs are traditional Latvian designs reinterpreted according to the applied art fashions of the day. Today they look almost as 1950's as they do Latvian" ( Anon Blog) " Pirmaja gramata parsvara sakopoti smalkaki ornamenti, kas izdevigi jaunu kompoziciju veidosana. Otraja gramata galvenokart atrodami raksti lielaka izmera rokdarbiem. Tresaja - dazad... View more info