Category: Ticiba (Religion / Beliefs)

Sort

Showing 1-25 of 71

Dievam Tevzemei Brivibai Svetrunas

By: Apkalns, Peteris

Price: $13.00

Publisher: Gauja: 1984

Edition: Second Edition

Seller ID: 000796

Condition: Very Good +


Reissue of the 1939 edition. Slight bump to top rear cnr., else a very good, clean, bright, tight copy. Viens no izcilakajiem kancelrunatajiem brivas Latvijas laika bija toreiz plasi pazistamais Armijas macitajs Peteris Apkalns. - Apkalna sprediku valdzinajums nav pierakstams to oratoriskajam prieksnesumam vien, ari to saturs bija brivibas laika latviesiem loti tuvs un nozimigs. Liela dala gramatas sprediku ir veltita latviesu karaviriem - Vinu varonibu un patriotismu, vinu dzivibas un veselibas upurus latviesu tauta nekad nedrikst aizmirst. To jo iespaidigi atgadina un sludina Armijas macit... View more info

Image for Garigs Apskats I Un II

Garigs Apskats I Un II

By: Arajs, A (Edited by)

Price: $12.00

Publisher: Toronto, Apgads Riga: 1983

Seller ID: 002186

Condition: Very Good +


223pp. Photographs. A very good, clean, tight copy. "Si gramata ir meginajums sniegt informaciju latviesu valoda par religiskas dzives notikumiem pasaule, kas varetu intereset visu konfesiju piederigiem un kas reize dotu ari garigu celsmi lasitajiem" Gramatai tris dalas: I. Notikumi starptautiska lauka II. Garigai celsmei III. Darbiba latviesu draudzes. ( ieskaitot Brazilija) View more info

Svetums Nav Grezniba Maksimiliana Kolbes Dzives Stasts

By: Babre, Janina

Price: $13.00

Publisher: 1973

Seller ID: 000786

Condition: Very Good +


254pp. Very good clean, tight copy. Printed by Raven Printing, Grand Haven Mich. "polu franciskanu muks, kurs ieslodzijuma izvelejas brivpratigi mirt ( Ausvicas naves nometne) cita, nepazistama ieslodzita vieta. 1982. gada pavests Janis Pavils II Kolbi kanonizeja un atzina par "musu gruta gadsimta sveto aizbildni". - Pec Polijas neatkaribas nodibinasanas atgriezas dzimtene, kur nodibinaja un vadija klosteri Nepokalanova (Niepokalanów). Vadija ari religisku izdevniecibu un radiostaciju. 1930. un 1936. gada devas misija uz Japanu, kur Nagasaki nodibinaja klosteri, kurs pardzivoja... View more info

Image for Silent Churches

Silent Churches

By: Babris, Peter

Price: $22.00

Publisher: Arlington, Research Publishers: 1978

Edition: First Edition

Seller ID: 004074

Condition: Almost As New


531pp. Bibliography. A very good, clean bright, tight unread copy. Some very minor edgewear to dj. "Through the aid of many institutions (e.g. Institutum Balticum, Radio Liberty Research, Radio Free Europe) and individuals the author has gathered a vast amount of factual information on the current state of religion in communist Eastern Europe. He has examined it warily and illustrates that the churches are not silent - the title is ironic but the faithful are all under siege, from peer pressure to outright murder, from confiscation of property to its destruction. Yet even the Soviets are ... View more info

Image for Kosmosofija   Atreferejumi No Otra Lerkciju Cikla Dievs, Pasaule Un Cilveka Stavoklis Tani  Inigaesnoimantagara Joga MacIba

Kosmosofija Atreferejumi No Otra Lerkciju Cikla Dievs, Pasaule Un Cilveka Stavoklis Tani Inigaesnoimantagara Joga MacIba

By: Balodis, A.P.

Price: $25.00

Publisher: Toronto, "Autora Izdevums": 1981

Edition: Reprint Edition

Seller ID: 004587

Condition: Very Good +


463pp. A very good, clean tight bright copy. A reprint of the 1935 Riga edition. "1935.gada, Riga, klaja naca Baloza gramata "Kosmosofija", kura joprojam piesaista lasitaju uzmanibu, maina iesikstejusos uzskatus un palidz uz pastavoso palukoties no cita redzes punkta. Varetu pat teikt, ka si ir viena no spilgtakajam gramatam, kada tikusi izdota latviesu valoda, kura autors sistematizeta veida centies pasniegt macibu par svarigo musu dzive - Dievu, pasauli un cilveku stavokli taja." (e.misterija) View more info

Image for Dziediet, Teiciet Garigu Dziesmu Krajums  Koriem

Dziediet, Teiciet Garigu Dziesmu Krajums Koriem

By: Bastiks, Viktors

Price: $22.00

Publisher: Amerikas Latviesu Babtistu Draudzu Koru Apvieniba: 1982

Edition: First Edition

Seller ID: 004645

Condition: Very Good +


210pp. A very good, clean, tight unmarked copy. Krajuma ietilpst 29 komponistu vairak ka 130 dziesmas koriem. starp komponistiem netikvien E. un V. Bastiki bet ari Karlis Lidaks, , Janis Ezerins, Andrejs Jansons, Arvids Purvs, Peteris Vasks u.c. " Viktors Bastiks ir visrazigakais latviesu garigas muziks komponists --- sacerejis gan izcilus lielformas darbus - gan kora dziesmas un vokalo muziku " ( A. Pecule) View more info

Image for Ijabs

Ijabs

By: Berzins, Uldis (Translated by)

Price: $13.00

Publisher: Riga, Zinatne: 1997

Seller ID: 003995

Condition: Very Good +


182pp. Cover and 8 attractive thematically related full page illustrations by Cecilia Dinere Ulza Berzina genialais tukojums ar Joela Veinberga izsmelosiem pecvardiem un komentariem. "Viens no galveniem skersliem Ijaba gramatas tuvinasanai musdienu latviesu lasitajam ir valoda. Reti kads to spej lasit originala. ----- Tapec tik aktuals un vajadzigs bija jauns Ijaba gramatas tulkojums latviesu valoda. (j. Veinbergs) "Par savu uzdevumu uzskatiju Ijaba gramatas telu un jedzienu sistemas un skaniska veidola adekvatu atveidi latviski." (U. Berzins) View more info

Image for Jauna Deriba Latviesu Valoda 2007

Jauna Deriba Latviesu Valoda 2007

By: Bibele

Price: $15.00

Publisher: Riga, Latvijas Bibeles Biedriba: 2007

Seller ID: 004544

Condition: As New


[Bibeles tulkosanas komisijas Jaunas Deribas darba grupa: Aleksandrs Bite, Juris Calitis (komisijas koordinators), Inara Kemere, Dainis Zeps ; latviesu valodas konsultante Maija Baltina ; redaktore Milda Klampe ; maksliniece, makslinieciskais noformejums: Ieva Krumina]. View more info

Skautnes Meditacijas Par Dieviem, Cilvekiem Un Tautu

By: Biezais, Haralds

Price: $14.00

Publisher: Gaujas Apgads: 1983

Seller ID: 000860

Condition: Very Good +


239pp. A very good, clean, bright, tight copy. Musu izcilais teologs un senlatviesu religijas vesturnieks Dr. Haralds Biezais gramata Skautnes ir sakopojis meditacijas par E. Virzas religisko dzivi, danu dzejnieku Kaju Munku, grieku "Dieva glabeju" Niku Kazandzaku (Nikos Kazantzakis) un par latviesu nacionalam problemam dzimtene un trimda. Tie nav zinatniski apcerejumi varda sauraka nozime, bet dzila kulturas cilveka pardomas" (R. Avens) View more info

Image for Kristianisms Laikmetu Maina

Kristianisms Laikmetu Maina

By: Biezais, Haralds

Price: $14.00

Publisher: Chicago, Alfreda Kalnaja Apgads: 1969

Edition: Third Edition

Seller ID: 001538

Condition: Very Good +


145pp. A very good, clean, tight copy. "Tradiciju sargiem, kas ir sastingusi sava domasana un dogmatiski turas pie gadsimtu vecam formam, manas domas liksies parak brivas, bet es neesmu no ta baidijies, jo pavisam skaidri apzinos; ka kristianisma daudzas formas ir novecojusas un nolemtas boja ejai". (H. Biezais) View more info

Image for Enas Par Torniem

Enas Par Torniem

By: Biezais, Haralds

Price: $11.00

Publisher: Ziemelblazma: 1978

Seller ID: 002362

Condition: Very Good


103pp. Some very light superficial wear, else a very good, clean, unmarked copy. "Pirma dala aptver rakstus, kas izteic principialas domas par dieviem un baznicam ---- Otra dala ir apvienoti raksti, kas iztirza problemas, kas ir saistitas ar latviesu trimdas baznicas dzivi ---- Tresa dala ir lasami raksti, kas aqttiecas uz sasapejusam latviesu trimdas un dzimtenes baznicas attieksmem. --- Trimdas situacija piespiez mums parbaudit ne tikai kristigo bet ari latvisko apzinu." (H. Biezais) View more info

Image for Smaidosie Dievi Un Cilveka Asara

Smaidosie Dievi Un Cilveka Asara

By: Biezais, Haralds

Price: $13.00

Publisher: Taby, Senatne: 1991

Seller ID: 002925

Condition: Very Good


217pp. A very good clean, bright copy. Covers show some very light wear. "Salidzinot ar A. Johansonu, H. Biezais ir temperamentigs. ----- H. Biezais uzvanda lasitaja pratu. Ja vins nebutu studejis teologiju un filozofiju, vins butu dzejnieks. Dzejniekus vins izsmej, t.i. latviesu romantikus, kas idejas un uzskatus sniedz metaforu merce. Pretstats dzejniekam butu birokrats. H. Biezais teologiju studejot vingrinajies but Dieva ierednis. Vina attieksme pret paganu dievibam vina gramatas ilgu laiku bijusi birokratiska. H. Biezais daudz strada, tapec vina psiches katlina sis tas piedeg: par dzejn... View more info

Image for Ne Ikkatrs Kas Uz Mani Saka... Macitaja Roberta Slokenberga Pieminas Rakstu Krajums

Ne Ikkatrs Kas Uz Mani Saka... Macitaja Roberta Slokenberga Pieminas Rakstu Krajums

By: Biezais, Haralds Compiled By

Price: $18.00

Publisher: Copenhagen, Ziemelblazma: 1975

Seller ID: 002279

Condition: Very Good +


216pp. Photographs. Very good dj enclosed in mylar protector, a very good, clean, tight copy. Aizraujoss , inovativs, harismatisks draudzes gans. Dinamisks sabiedribas darbinieks. Sekmigs parzinis un skolotajs. " Rakstot pirmo dalu , kura ieskicetas Slokenberga dzives konturas, nav bijis iespejams attureties no tadu gadijumu minesanas un iztirzisanas, kas ne tikai atstajusi dzilas pedas pasa Slokenberga dzive, bet plasaka sabiedriba un baznica." ( H. Biezais) xxx View more info

Image for Religious Symbols and their Functions   based on papers read at the Symposium on religious symbols and their functions held at Abo on the 28th–30th of August 1978.

Religious Symbols and their Functions based on papers read at the Symposium on religious symbols and their functions held at Abo on the 28th–30th of August 1978.

By: Biezais, Haralds. Edited By

Price: $22.00

Publisher: Stockholm, Almqvist & Wiksell International: 1979

Seller ID: 004451

Condition: Very Good +


178pp. some illus. Notes, table of contents. Text in German and mostly English Intro by Biezais. prev. own on t.p. Crease to lower front cnr. else a very good, clean tight, unmarked copy. HARALDS BIEZAIS Die Hauptprobleme der religiösen Symbolik VII RAGNAR HOLTE Gottessymbol and soziale Struktur TRYGGVE ME TTINGERThe veto on images and the aniconic God in Ancient Israel JAN HJÄRPE The symbol of the centre and its religious function in Islam LENNART RYDÉN The role of the icon in Byzantine piety JAN BERGMAN Nut - Himmelsgottin Baumgottin Lebensgeberin AKE HULTKRANTZ The traditional s... View more info

Image for Bhagavadgita  Sveta Dziesma

Bhagavadgita Sveta Dziesma

By: Bisenieks. Valdis Trans By.

Price: $15.00

Publisher: Riga, Vieda: 1999

Seller ID: 004208

Condition: Very Good +


155pp. A very good, clean, tight, bright copy. No sanskrita atdzejojis Valdis Bisenieks. "Bhagavadgita ir sena indiesu poema, kas izklasta hinduistu religiju un filozofiju. Ta ir 700 rindu dala no eposa Mahabharata ko hinduisti pienem par Upaniadas kodolu un religisku doktrinu. Bhagavadgitas vide ir filozofiska saruna, kas notiek kaujas ratos starp dievibu Krisnu un princi Ardzu-nu. Kuruksetas kaujas lauka kara vadonim un princim uznak saubas par jegu karot un cinities ar braleniem. Krisna Ardzunu iedrosina, atgadinot vinam par valdnieka pienakumiem un hinduistu filozofijas patiesibam. Sarun... View more info

Image for Mate Mara. Maras Dziesmu Sakartojums Un Apcerejums  ( The Mother Godess Mara. A Comprehensive Survey and Analysis of Latvian Dainas About the Goddess Mara )

Mate Mara. Maras Dziesmu Sakartojums Un Apcerejums ( The Mother Godess Mara. A Comprehensive Survey and Analysis of Latvian Dainas About the Goddess Mara )

By: Brastins Arvids

Price: $40.00

Publisher: Cleveland, Apgads Mara: 1967

Seller ID: 004438

Condition: Very Good +


311pp. with tipped in colour frontispiece illustration of Mara and tipped in afterword by the author. Presentation inscription SIGNED by the author. Illustrated with numerous line drawings and photo reproductions. 14 page summary in English. A very good copy. "Pie trimdas skaistakajam gramatam katra zina pieder A. Brastina 1967.g.izdota Mate Mara. Plasa gramata liecina par daudzu gadu rupigu darbu. Tani autors sakopojis plasu dainu materialu, kas iespiests lielajos dainu izdevumos --- Gramata ir loti bagatigi illustreta. Blakus teicamam Latvijas ainavu, maju un darba riku, faunas un floras... View more info

Image for Dievadziesmas

Dievadziesmas

By: Brastins Ernests

Price: $20.00

Publisher: Chicago, Latvju Dievturu Draudzes Izdevums [A Kalnaja spiestuve]: 1970

Edition: Third Edition

Seller ID: 002797

Condition: Very Good +


127pp. Very good, clean, tight copy. "Ta, iznaca tris vina [Brastina] sastaditas dainu izlases Latvju Dieva dziesmas (1928), Latvju tikumu dziesmas un Latvju gadskartu dziesmas (abas 1929), kuras medz devet par dievturu svetajiem rakstiem." View more info

Image for Latviesu Tautasdziesmu Tikumi

Latviesu Tautasdziesmu Tikumi

By: Brastins Ernests

Price: $16.00

Publisher: Riga, Dievturu Draudzes Izdevums: 1929

Edition: First Edition

Seller ID: 002839

Condition: Very Good


87pp. A very good, uniformly aged, clean, unmarked copy. Inside covers have some light tape residue probably from a former paper cover. "Tomer neviena raksta nav meginats sakartot plasos materialus par latviesu tikumiem sada parskatama un aptverosa sistema --- gribu visa isuma seit tadu sistemu uzmest." (Autors) View more info

Image for Latvju Tikumu Dziesmas

Latvju Tikumu Dziesmas

By: Brastins Ernests

Price: $16.00

Publisher: Latvju Dievturu Sadraudzes Izdevums (Raven): 1976

Edition: Second Edition

Seller ID: 000783

Condition: Very Good +


119 pp. Reprint of the 1929 edition . Gift inscription on ffe. else a very good, clean, tight copy. Ar Arvida Brastina prieksvardiem. " Brastins atlasija t.dz. par Dievu, Laimu un Maru, ta izdalot dievestibas kodolu. Atlasot un izkartojot tikumu dziesmas, atklajas tautiskas tikumibas saturs " (j. Silins) " Latviesu tikumibas principi, kadi tie redzami musu tautdziesmas, ir dabiski izaugusi no pasas tautas sirds" ( Brastinu Ernests) View more info

Image for Latvju Dievadziesmas    III Iespiedums

Latvju Dievadziesmas III Iespiedums

By: Brastins, Ernests

Price: $22.00

Publisher: Latvju Dievturu Sadraudze: 1980

Edition: Third Edition

Seller ID: 003234

Condition: As New


127pp. As New " Retai kadai citai tautaizdevies ietvert Dieva ideju tik gaisos, dailos telos, ka mums. To jautis ikviens, kas saks risinat seno dievadziesmu kamolu. Vins tudal atskartis, ka latvji ir lielas ipatnejas religijas mantinieki un ka si manta nav atmetama." (E. Brastins) View more info

Image for Musu Dievestibas Tukstotsgadiga Apkarosana

Musu Dievestibas Tukstotsgadiga Apkarosana

By: Brastins, Ernests

Price: $13.00

Publisher: Alfreda Kalnaja Apgads: 1963

Edition: Second Edition

Seller ID: 003760

Condition: Very Good +


121pp. A very good, unmarked copy. Neat pencilled initials on tp. Pecvardi un bibliografiskas piezimes "Ka dievturu ideologs Ernests Brastins savu viedokli izteicis gramata "Mu-su dievestibas tukstosgadiga apkarosana - (V.Apinite) "Tad peksni un neizprotami kluvu par latvieti. Varbut, ka dainas vainigas, varb-t - Garozinu Peteris. Vai Brastinu Ernesta Musu dievestibas tukstosgadiga apkarosana? Iemeslu nezinu, bet nav jau ari vajadzigs to zinat. ( Tupesu Janis) View more info

Image for Ilustreta Enciklopedija Zimes Un Simboli Vairaki Tukstosi Zimju Un Simbolu No Visas Pasaules

Ilustreta Enciklopedija Zimes Un Simboli Vairaki Tukstosi Zimju Un Simbolu No Visas Pasaules

By: Brusa Mitforda, Miranda ( Miranda Bruce Mitford )

Price: $16.00

Publisher: Riga, Zvaigzne ABC: 1998

Edition: First Latvian Edition

Seller ID: 002869

Condition: Very Good ++


128 pp. Profusely illustrated in colour, Originaly published in English by Dorling Kindersley as The Illustrated Book of Signs and Symbols. "Celvedis pa noslepumaino zimju un simbolu pasauli, bagatigs informacijas avots visdazaqdakiem lasitajiem. Izskaidro nozimi un izcelsanos vairakiem tukstosiem simbolu. Ietver daudzu pasaules kulturu makslas, religijas un folkloras zimes un simbolus." ( Izdevejs) View more info

7 Sprediki

By: Calitis, Juris

Price: $11.00

Publisher: Riga, Klints: 1997

Seller ID: 001142

Condition: Very Good +


31pp. Very good, clean, bright copy. "Spredikiem piemit dzila gudriba, vienkarsiba un tiesums, tapat ka macitaja personibai, kas ir briva no svetuligas izliksanas. Si gramatina Septini sprediki ir neliels ieskats evangelija vesti, ko apliecina teologa un macitaja Jura Calisa sprediki." View more info

Image for The Latvian Orthodox Church

The Latvian Orthodox Church

By: Cherney, Alexander

Price: $13.00

Publisher: Powys, Stylite Publishing: 1985

Seller ID: 002482

Condition: Very Good


119pp. References. A very good, clean copy. Small, light crease to top front cover " the [Latvian] Orthodox Church has often suffered persecution. This book traces the history of the Church from its beginnings..This book tells of the situation in the countries to which so many Latvians fled after the war, and there is a section on the major Orthodox churches in Latvia, illustrated with a unique series of photographs both of the exteriors and interiors. Many of these churches are now either destroyed or turned to secular use. There is also a chapter on the Orthodox Church in Lithuania, Es... View more info

Ar Atvertu Sirdi Ka But Lidzjutigam Katru Dienu

By: Dalailama, Vina Svetiba [Dalai Lama]

Price: $13.00

Publisher: Riga, Atena: 2003

Seller ID: 000231

Condition: Very Good +


155pp. Very good, almost as new, clean, tight, bright copy. Translated into Latvian by Paula Praulina. " Es loti ceru, ka sis mazas gramatinas lasitajs iegus sev izpratni par budismu un daziem galvenajiem panemieniem, ka budisma praktizetaji vairo lidzjutibu un gudribu sava dzive. Panemieni, kas aprakstiti gramatas nodalas, ir no trim budisma svetajiem tekstiem." (V.S. Dalailama) View more info