Category: Geografija (Geography)

Sort

Showing 1-20 of 20

Image for Gauja Ar 7. Kartem Un 50 Illustracijam

Gauja Ar 7. Kartem Un 50 Illustracijam

By: Asmanis, Karlis

Price: $12.00

Publisher: East Lansing, Gauja: 1777

Edition: Reprint Edition

Seller ID: 004373

Condition: Very Good ++


84pp. Illustrated, Maps, drawings, photographs. An ostensibly unread copy. Bright, tight. spine lightly aged. Reprint edition. Originali izdots 1930. gada ka Valtera un Rapa serijas "Jaunais zinatnieks Nr.7" klat ari pielikta gramatu pardeveja Kruklisa reklamas lapa. Gramata ir ka celvedis par Gauju kura ietilpst gan senvesture, apraksti par floru un faunu, vietu apraksti, teikas un vel. View more info

Image for Rigas Darzi Un Parki

Rigas Darzi Un Parki

By: Davidsone Irena

Price: $12.00

Publisher: Riga, Liesma: 1998

Seller ID: 001390

Condition: Very Good +


159pp. Colour photographs. Garden diagrams. A very good, clean, bright, tight copy. "Gramata stasta par Rigas darzu un parku iekartosanu, sakot ar 18. gs. lidz musdienam, par dazadu laikmetu apstadijumu stilistiskajam ipstnibam, par izcilako latviesu darza arhitektu radoso darbibu. Liela uzmaniba veltita ari jauno mikrorajonu apzalosanai, pilsetas zalas zonas attistibas perspektivam." (izdevejs) View more info

Image for 100 Dizakie Un Svetakie

100 Dizakie Un Svetakie

By: Enins, Guntis

Price: $20.00

Publisher: Riga, Lauku Avize: 2008

Seller ID: 004177

Condition: As New


293pp. Profusely illustrated, Photographs, maps. As New "Autors gramatai izvelejies Latvijas 100 dizkoku muza stastus. Tie ir izjutu piesatinati un vesta par pasiem resnakajiem, kuplakajiem, garakajiem, skaistakajiem un vesturiskaja piemina bagatakajiem koku vectetiniem. Stastijumu papildina koku vizitkarte: izmeri, vecums, adrese un precizas geografiskas koordinatas. Pie katra dikoka ir ievietota apkartnes karte, kura noradita ta atrasanas vieta un citi turistu iecieniti apmeklejuma objekti. Savukart gramatas ievaddala autors stasta par dizkoku vertibam, to ainavisko un kulturvesturisko nozi... View more info

Image for Aku - Aku Lieldienu Salas Noslepums

Aku - Aku Lieldienu Salas Noslepums

By: Heijerdals, Turs (Heyerdahl Thor)

Price: $13.00

Publisher: Gramatu Draugs: 1959

Seller ID: 003339

Condition: Very Good


315pp. Occasional photographs. Neat gift inscription on half title, Map endpapers. A very good copy enclosed in a clear mylar protector. "Gramata Aku-Aku: Lieldienu salas noslepums lasitaju aizved laika, kad Heijerdals pieversas Lieldienu salas sen apraktajiem noslepumiem (burtiska nozime). Vina devums sis salas izpete ir ieverojams. Heijerdals ar savu komandu ir veicis plasa meroga izrakumus un viniem izdevas aprakstit sala atrastas akmeni izcirstas statujas, izvirzot teorijas par to izcelsmi, nozimi un rasanas apstakliem. Vienlaikus ar zinatniskajiem atklajumiem, lasitajs iepazist a... View more info

Ventas Sakta Atradumi, Atzinas, Atminas

By: Henins, Arturs

Price: $16.00

Publisher: Riga, Preses Nams: 2002

Seller ID: 001098

Condition: Almost As New


490pp. Photographs. A very good, almost as new copy. " Skrundas muizas un tas apkartnes vesturi pamatigi izpetijis un gramata Ventas sakta aprakstijis musu novadnieks Arturs Henins." " uzzinam interesantas hercoga Jekaba, Skrundas hercogienes Elizabetes Sofijas Ketleres laika liecibas, kopa ar gramatas autoru atklajam ipatno vestures liecinieku ventastegu. Varam izsekot lidzi pulkveza Kalpaka un vina sabiedroto gaitam, cinoties par Latvijas neatkaribu. Gramata paliekosu vietu radusi dazadu laiku skolotaji, literati, vienkarsi skrundenieki ar ieskatu vinu dzivesstastos." (Kurzemnieks" View more info

Kurzemes Pilsetu Senas Koka Ekas 17.gs. - 19. gs. Vidus

By: Jansons, Gunars

Price: $16.00

Publisher: Riga, Zinatne: 1982

Seller ID: 000705

Condition: Very Good +


182pp. Numerous illustrations, line drawings, photographs. "atspogulojas gan tautas celtniecibas senas tradicijas, gan sava laika makslas stilu iezimes." ..." par dazadu pilsetu seno koku apbuvi kopuma, eku raksturigako planojumu, konstruktivo un arhitektonisko risinajumu, apluko pilsetu koka celtniecibas piemineklu saglabasanas un restauracijas problemas."(Zinatne) View more info

Antologija Ta Zeme Ir Musu Latviesu Topografiskas Dzejas Antologija

By: Johansons, Andrejs (Compiled by)

Price: $24.00

Publisher: Stockholm, Daugava: 1958

Seller ID: 000695

Condition: Very Good +


359pp. Attractive dark blue faux leather binding with gilt bands and type on spine. Handwritten presentation on half title, else a very good, clean, bright, tight copy. "kaut cik prava apjoma atrodama topografiska dzeja - lirika un liroepika, kas ietver noteiktu Latvijas vietu telojumus." (A. Johansons) Dzeja sadaliti sekojosi ... Daugava, Riga, Vidzeme, Kurzeme, Zemgale, Latgale. View more info

Image for Musu Latvijas Udeni  Stasts Ar Atteliem Par Baltijas Juru, Latvijas Ezeriem Un Upem

Musu Latvijas Udeni Stasts Ar Atteliem Par Baltijas Juru, Latvijas Ezeriem Un Upem

By: Ludvigs, Pauls

Price: $17.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs: 1967

Seller ID: 003202

Condition: Very Good +


318pp. Very good clean, tight, bright copy in almost as new condition; Illustrated: photographs, maps, drawings. Substantial bibliography. "-- paradijas zvejniecibas specialista Ludviga spraigais izsekojums Latvijas "lielako udens tvertnu" attistibai, zvejas lauzu dzivei, kugosanas gaitam no senas pagatnes lidz musdienam ar iesniegsanos tala nakotne. Kugu kazas, smilsu pludi, ilgi svineta kurzemnieku Pateicibas diena18.februari ----- dzintara drudzis, svetitas olas, Kursu kapu latviski runataji zvejnieki (kam vel 1930.gada nav bijusi ne mazaka jausma, ka Latvija tani laika mitusi laudis, kas ... View more info

Image for Musu Balta Daugava Stasts Ar Atteliem Par Daugavu, Laivam Un Laiviniekiem.

Musu Balta Daugava Stasts Ar Atteliem Par Daugavu, Laivam Un Laiviniekiem.

By: Marnics, Harijs

Price: $14.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs: 1966

Seller ID: 003628

Condition: Very Good +


283pp. Numerous b&w photographs, maps. Glossary of Daugava river terms, in Latvian.Very good, clean, tight copy. Dj. very good with some very slight wear.." Bagatigi ilustreta... Musu balta Daugavu ar tas laivam, laiviniekiem, straumem, sekliem, kracem, parceltuvem un tiltiem ..." xx View more info

Image for Das schone Kurland - ein deutches Land. Mit 155 Abbildungen  Erstes Bis Zehntes Tausend

Das schone Kurland - ein deutches Land. Mit 155 Abbildungen Erstes Bis Zehntes Tausend

By: Meisner, Carl

Price: $35.00

Publisher: Munchen, Piper: 1917

Seller ID: 001435

Condition: Very Good +


156pp. Numerous photographs, bibliography. Presentation incription in a fine neat hand on half title with an unobtrusive previous owner's name and stamp on ffe. A very good, clean, tight copy. Contents: Land und Landschaft; Kurland in Ordenszeiten; Das Herzogtum Kurland; Kurland im neunzehnten Jahrhundert; Russifizierung und Revolution; Schlu├čbetrachtung."Skatu albumi. Gramatas autors censas pieradit, ka Kurzeme ir vacu zeme. Sniedz Kurzemes geografijas un vestures parskatu, kas mums ideologiski nav pienemams. Vertibu gramatai pieskir 155 atteli. Gramatas beigas uzraditi atteliem izmantotie... View more info

Image for Latvijas Ligzdojoso Putnu Atlants 1980-1984. Latvian Breeding Bird Atlas 1980-1984.

Latvijas Ligzdojoso Putnu Atlants 1980-1984. Latvian Breeding Bird Atlas 1980-1984.

By: Priednieks J.; Strazds M.; Petrins A.

Price: $25.00

Publisher: Riga, Zinatne: 1989

Seller ID: 001493

Condition: Very Good +


349. Extensively illustrated ( Birds in b&w) with sighting locations for each species listed. Text in Latvian, English and Russian " Maps of distribution demonstrate the occurence of all bird species. In addition, breeding biotopes are chasracterized, for some species data on breeding density are given -" View more info

Image for Gaujas Viri Senu Dienu Draugu Un Garamgajeju Skicejumi

Gaujas Viri Senu Dienu Draugu Un Garamgajeju Skicejumi

By: Sirmanis, Janis

Price: $12.00

Publisher: Vasteras, Ziemelblazma- Janis Abucs: 1957

Seller ID: 004510

Condition: Very Good +


92pp. Presentation inscription on front free endpaper "" Maniem mazdeliem Kanada! Vecmamin"" Dj shows some light wear, else a very good, clean, tight copy. "14 atminu"skicejumi" sakot ar 44g. pavasari un nobeidzot ar 44g.rudeni. "J. Sirmana gramata Gaujas viri ir nodala Ligotaji, kur aprakstits, ka braslaviesi un vilzeniesi viens otru apdziedajusi un cietaja, gludaja Blanku nora Janos sagaidijusi saules lektu....Ligotajos cels uz ligosanas vietu ....aprakstits ar labu likumu - vispirms uz Bulliem, tad uz Kvartniekiem, Verdiniem, kur ligotajus sagaida uguns cuska." View more info

Image for The Ancient Amber Routes and the Geographical Discovery of the Eastern Baltic

The Ancient Amber Routes and the Geographical Discovery of the Eastern Baltic

By: Spekke Arnolds

Price: $49.00

Publisher: Stockholm, Zelta Abele The Golden Appletree: 1957

Seller ID: 003809

Condition: Very Good +


120pp. Illustrated Bibliography. A very good, clean, tight, unmarked copy. Very good olour photo facsimili dj reflects some slight wear, some minor dscolouration to rear cover. " In his book, Spekke collected some of the more important writings of the ancient authors, the current geographical descriptions and most importantly the record of the discovery of the Baltic area by the classical world. The chronological emphasis of his book was on the first two centuries A.D., the early Roman Empire." ( J. M. Todd) View more info

Image for Senie Dzintara Celi Un Austrum-Baltijas Geografiska Atklasana

Senie Dzintara Celi Un Austrum-Baltijas Geografiska Atklasana

By: Spekke, Arnolds

Price: $45.00

Publisher: Stockholm, Zelta Abele: 1962

Seller ID: 004320

Condition: Fine


104pp. Illustrated, maps. A fine, bright copy. "Darbs ir zinatnisks, tomer izcili labi lasams Autors izvada lasitaju cauri daudzajam apgabala kartem sakot ar Ptolemaju un beidzot ar Mercatoru---" Canadian Geographical Journal) "Liela formata karsu pielikumi sniedz izmekletus paraugus, kas raksturo gadu simtenu notikumu gaitu, lidz kamer kartes mums izveidojas pazistama aina. Teksts ir saistoss stasts par geografisko jedzienu un robezu mainam Baltijas telpa."(Der Europaische Osten) View more info

Image for Ikskojot Pa Latviju Celojuma Piezimes

Ikskojot Pa Latviju Celojuma Piezimes

By: Stinkuls, Alfreds

Price: $16.00

Publisher: Stockholm, Latviesu Nacionalais Fonds: 1988

Seller ID: 003256

Condition: Very Good


404pp. Photographs. An unmarked, clean, bright, tight copy. Very faint vertical crease on spine "Gramata ir uzrakstita ceriba, ka ta varetu ierosinat latviesus vairak apmeklet savas zemes visattalakos nosturus un palidzet saglabat atmina aizejosa laika iezimes, ka ari pastastit par -- senvietam un pieminekliem ----(Autors) View more info

Image for Latvijas Autocelu Atlants 1:200000

Latvijas Autocelu Atlants 1:200000

By: Turlais, Janis Editor

Price: $16.00

Publisher: Riga, Jana Seta: 2002

Seller ID: 002348

Condition: Very Good +


340pp. A very good, clean, bright, tight copy. Table of Contents and important information for drivers in Latvian, English, German, Russian. Maps of cities, towns and villagesat 1:20000 Maps of larger city surroundings at 1: 100000. This paricular publication won the Canadian mapmakers international competion when it was published. Still a very useful travel guide. View more info

Image for Dzive Pie Juras Verojumi Latvijas Jurmalas Zveiniekciemos No Kolkas Lidz Ainaziem

Dzive Pie Juras Verojumi Latvijas Jurmalas Zveiniekciemos No Kolkas Lidz Ainaziem

By: Veldre, Vilis

Price: $13.00

Publisher: Minneapolis, Tilta Apgads: 1963

Edition: Second Edition

Seller ID: 004107

Condition: Very Good


237pp. A very good, clean, tight copy. Originally published in 1938 "Vilis Veldre ar divriteni apceloja visu Lavijas piekrasti, ielukojoties katra zvejnieku ciema. No celojuma piezimem tapa gramata "Dzive pie juras" "Veldres celojumu apraksti ir loti vertigs un augstvertigs Latvijas dabas, geografijas un saimnieciskas dzives izzinas materials." (V.Veldres muzejs) View more info

Image for Latvijas Udens Dzivinosais Speks

Latvijas Udens Dzivinosais Speks

By: Viks, Ivars

Price: $16.00

Publisher: Riga, Jumava: 2011

Seller ID: 001764

Condition: Almost As New


156pp. Almost as new. Unread. Latviesu svetavotu un seno zinasanu petnieks Ivars Viks sava gramata atklajis Latvijas upju un ezeru noslepumus, to geografiska izvietojuma kopsakaribas. Aprakstijis juras piekraste noverojamas neparastas dabas paradibas, piekrastes smilsu energetisko speku, ka ari dambju veidosanas vesturi. Pateicoties tiesi Ivaram Vikam, tika atklati Pokaini un Keveles svetavoti. Gramata ieklautas ari dainas un miti par Daugavu un citam udens tilpnem. Gramata sniedz plasu ieskatu par Latvija esoso udens tilpnu energetiku un to dzivinoso speku." View more info

Tutepatas

By: Ziedonis Imants

Price: $11.00

Publisher: Riga, Karogs: 1992

Seller ID: 001423

Condition: Very Good


251+(5) Photographs. A very good, clean copy. Gramata stasta par entuziastu grupu, ko septindesmito gadu vidu ap sevi pulcinajis Imants Ziedonis. Vairak neka desmit gadus vini pasaizliedzigi veidojusi Latvijas ainavu tur, kur tai trucis kopeja,-izcirtusi briksnus ap dizkokiem, stadijusi jaunas koku audzes, centusies saglabat unikalus dabas veidojumus un pieminas vietas" (Izdevejs) View more info

Image for Ne Tas Kadam Jazina  (ne) Bijusi Celojumi

Ne Tas Kadam Jazina (ne) Bijusi Celojumi

By: Ziedonis, Imants

Price: $12.00

Publisher: Riga, Petergailis: 2005

Seller ID: 003862

Condition: Very Good +


174pp. Photographs. A very good, clean, tight copy. "Saja gramata viss ir pa maziem gabaliniem, Ziedonis ir drusku tas, kurs arstejas valdibas sanatorijas un nikojas oficialas delegacijas, drusku tas, kurs dzen primadonniskus jokus ar dazadu tautibu smukam meitenem, un drusku tas, kurs no maralbriezu apzageto ragu stumbenisiem suc asinis - lai tad notiek, kas notikdams; skiet, ka teksts, kas talak seko, ir vienigais muslaiku latviesu autora meginajums precizi izstastit psihodeliskas sajutas."( I. Zandere ) "Ziedonis celojumu stastinus sak no acgarnas puses - no nebutiska, garamslidosa, gais... View more info