Category: Folklora / Etnografija (Folklore / Ethnography)

Sort

Showing 1-25 of 109

Image for Klusie Liecinieki. Senlietu Albums

Klusie Liecinieki. Senlietu Albums

By: N/A

Price: $16.00

Publisher: Lincoln, Pilskalns: 1964

Seller ID: 002912

Condition: Very Good +


14 + [34] + [34] A very good, clean, tight copy. 750 copies. {34] lapas senlietu nosaukumiem + [34] lapas ill. Ar Ar J. jekabsona 6 lp. garu ievadrakstu. " Visi atteli saja albuma, negrozita veida, ir parnemti no sekojosa izdevuma: Katalog der Ausstellung zum X. archaologischen Kongress in Riga, 1896. Riga Druck von W. F. Hacker 1896." View more info

Image for Latviesu Tautas Sapnu Iztulkosana

Latviesu Tautas Sapnu Iztulkosana

By: Aizsils, Arvids

Price: $13.00

Publisher: Riga, Konvents: 1996

Seller ID: 004662

Condition: Very Good


158pp. Index. A very good, clean, unmarked copy. Some very slight wear to cover edge. Ar folkloras petnieces R. Drizules ievadrakstu. "Si gramatina prieces tautiska mantojuma cienitajus - originals tapis 1939. gada. Tas autors, Arvids Aizsils, latviesu valodas un muzikas skolotajs Lubanas gimnazija, bijis aizrautigs sapnu tulkojumu apkopotajs. Tolaik publicetas literaturas bijis nedaudz, talab Aizsils celojis un vacis sapnu skaidrojumus gluzi ka dainas." ( TV Net) "Varbut blakus nemainigajiem, stabilajiem latviesa zemapzinas stravojumiem atradisim ari ko jaunu, un caur so jauno un senlaik... View more info

Image for Tautas Lietiska Maksla Padomju Latvija 1970-1985

Tautas Lietiska Maksla Padomju Latvija 1970-1985

By: Alsupe, A; Kargane A.

Price: $18.00

Publisher: Riga, Zinatne: 1988

Seller ID: 001971

Condition: Very Good +


220 pp. Extensively illustrated with colour photographs. A very good, clean, bright, tight copy. Latvian folk art -- including weaving, embroidery, ceramics, jewelry, woodwork.. Brief summary in German and Russian. "Gramata paraditi tautas lietiskas makslas meistaru izstradajumu zanri. Illustrativa materiala ietverti galvenie prieksmetu tipi un popularakie varianti. View more info

Latviesu Folkloristikas Vesture Pamatvirzieni Un Fakti

By: Ambainis, Ojars

Price: $15.00

Publisher: Riga, Zinatne: 1989

Seller ID: 000679

Condition: Very Good +


124pp. Photographs; copies of many original title pages. ".... izsekots latviesu folkloras attistibas procesam... notika plasa nacionalas kulturas vertibu apzinasana. Jaunlatviesi izversa un popularizeja folkloras vaksanas darbu kuru rezultata radas plasas folkloras materialu publikacijas un pirmie zinatniskie petijumi" (Izdevejs) View more info

Image for Latviesu Tautas Teikas Izcelsanas Teikas Izlase

Latviesu Tautas Teikas Izcelsanas Teikas Izlase

By: Ancelane, Alma ( Compiled and Introduced by)

Price: $13.00

Publisher: Riga, Zinatne: 1991

Seller ID: 001463

Condition: Very Good +


484pp. Small mild crease to lower front cnr, else a very good, clean, tight copy. Extensive glossary/dictionary, List of source material; Thematic index. Krajuma ievietotas teikas vesti par zemes reljefa veidosanos, par dzivas un nedzivas dabas izcelsanos, par to savdabigo ipasibu rasanos. Seni priekstati, tautas iztele savijas ar rupigiem dabas verojumiem ar praktiska darba dzive gutam zinasanam. --- Krajuma galvenokart ietvertas lidz sim nepublicetas teikas no Latvijas ZA Valodas un literaturas instituta Folkloras dalas fondiem, ka ari no agrak izdotiem krajumiem.( izdevejs) View more info

Image for Latviesu Tautas Teikas Vesturiskas Teikas Izlase

Latviesu Tautas Teikas Vesturiskas Teikas Izlase

By: Ancelane, Alma (compiled by)

Price: $14.00

Publisher: Riga, Zinatne: 1988

Seller ID: 000009

Condition: Very Good


462pp. "... Krajuma dotas lidz sim agrak nepublicetas teikas..." "Gramata iepazistina ar latviesu tautas bagato un satura daudzveidigo vesturisko teiku klastu Krajuma ietvertas teikas par Latvijas vesturiskam vietam, personam un notikumiem." (Zinatne) View more info

Latviesu Tautas Teikas Izlase

By: Ancelane, Alma (compiled by)

Price: $16.00

Publisher: Riga, Latvijas PSR Zinatnu Akademijas Izdevnieciba:

Seller ID: 001208

Condition: Good + +


437pp. Illustrated with Senhof's vignettes full page b&w drawings reflecting a heroic folkloric, albeit attractive style. Corners bumpted and worn, else a good++ clean, tight, unmarked copy. Includes removable foldout map of Latvia to be used to locate geographical sources for these folktales. Gramata sakas ar Ancelanes pagaraku ievadu, latviesu tautas teiku raksturojumu. Seko teikas sadalitas sados tematos: Kosmiskas un meteorologiskas paradibas. Zeme un tas virsma. Dziva radiba. Milzi, stiprinieki un drosminieki. Vesturiskas vietas, personas un notikumi. View more info

Image for Vai Lacplesis Bija Karalis Arturs Legendas Versijas Petijumi

Vai Lacplesis Bija Karalis Arturs Legendas Versijas Petijumi

By: Ankrava, Sigma

Price: $12.00

Publisher: Riga, Zvaigzne ABC: 2000

Seller ID: 003332

Condition: Very Good


271pp. Some very light bumping to rear cover, else a very good, bright, tight, unmarked copy. Gramatas autore ---- ir Latvijas Universitates profesore, kops1977. gada Svesvalodu fakultates docetaja, kas lasa lekcijas par anglu un indiesu literaturu, par viduslaiku un renesanses literaturu, ka ari par Lielbritanijas vesturi un kulturu. Gramatas pirmaja dala atstastitas daudzas legendas par karali Arturu, Apala galda bruniniekiem un Sveto Gralu. Otra dala nodarbojas ar jautajumu par so legendu iespejamo sasaisti ar latviesu un citu tautu mitologiju. Gramatas beigas atrodas izmantoto avotu sar... View more info

Image for Latviesu neratnas tautasdziesmas Miklas Sakamvardi Un Parunas

Latviesu neratnas tautasdziesmas Miklas Sakamvardi Un Parunas

By: Anon ( Svabe, Arveds; Straubergs, Karlis [presumed])

Price: $24.00

Publisher: Copenhagen, Imanta: 1957

Seller ID: 004530

Condition: Very Good +


330pp. A very good, clea, tight copy "Si gramata izdota lai kaut daleji segtu tos zaudejumus kas radusies, sagatavojot un izdodot LATVJU TAUTAS DZIESMU monumentalizdevumu 12 sejumos." "Latviesu tautas pasakas, parunas, sakamvardi, miklas un tautasdziesmas (ligo un seviski neratnas) rada, ka mums bijusi cienijama, latviska un dabiska tradicija piezobot laudis. Tur atrodam daudz asu noverojumu, atzinu, kas izteiktas humoriski un forma, ko J. Veselis sauc par skaudru, dzedru, pat skarbu." (H. Sils) View more info

Latviesu Tautas Dziveszina 3 Godi

By: Auns, Osvalds (compiled by)

Price: $13.00

Publisher: Riga, Zvaigzne ABC: 1991

Seller ID: 000720

Condition: Very Good


191pp. Bibliography. Tresa gramata cikla "Latviesu tautas dziveszina" Gramata "Godi" ieklauti raksti par musu sencu gimenes godu ritualiem sakot ar krustabam un beidzot ar bedibam. Aprakstus papildina tautas dziesmas. Tam pievienots bagatigs nosu materials..." View more info

Image for Sena Latvija

Sena Latvija

By: Balodis, Fr(ancis)

Price: $24.00

Publisher: Chicago, Dzimta Zeme: 1956

Seller ID: 004477

Condition: Very Good +


214pp. Extensively illustrated with photographs, drawings, maps. 1000 copies. Reprint of the 1938 edition A very good, clean bright, tight copy. Dj very good with some sunning to edges. In Latvian. "Excellent book about archaeological evidence of prehistoric peoples in Latvia. Problem: It focuses mainly on Latvia". (M. Hougardy) "Vesture ir loti specigs jaunatnes pilsoniskas audzinasanas lidzeklis" (Autors) View more info

Image for Senais Mantojums Latvian Heritage  	Globalas Latviesu Lietiskas Makslas Izstades Vadonis

Senais Mantojums Latvian Heritage Globalas Latviesu Lietiskas Makslas Izstades Vadonis

By: Beklesova, Lidija; Beklesovs, Sergejs

Price: $28.00

Publisher: Melbourne, Latviesu Dailamatnieku Apvieniba Australija: 1983

Edition: First Edition

Seller ID: 004097

Condition: Fine


188pp. Illustrated. Photographs. Fine. All photographs in b&w excluding title page illustration. Brief summary in English. Exhibition of Latvian Arts and Crafts Exhibits from: Australia, Brazil, Canada, England, Germany, USA. Globalas Latviesu Lietiskas Makslas Izstades Vadonis. Photographs and biographical information on the over 100 participants. Illustrated articles on the major Latvian exile arts and crafts organisations View more info

Image for Zem Zilas Debesu Blodas  Pasakas

Zem Zilas Debesu Blodas Pasakas

By: Belsevica, Vizma

Price: $11.00

Publisher: Riga, Liesma: 1987

Edition: First Edition

Seller ID: 004517

Condition: Very Good


19 pasakas.94pp. A very good clean unmarked copy. Some small spots to rear cover, else very good. " Vizmas Belsevicas pasaku gramata "Zem zilas debesu blodass" ir atrodamas tas pasas latviesu tautas pasakas par dzivniekiem un dabu, bet Belsevica uzskata, ka viena otra ir paarak isa, tapec vina saviem vardiem piedomajusi klat, lai berniem paildzinatu pasaku lasisanas procesu. Belsevica pasakas padarijusi krasainakas un garakas, lai berniem butu kur iedziilnaties." ( Atlants felicija) View more info

Image for Latviesu Zemnieku Maju Architektura

Latviesu Zemnieku Maju Architektura

By: Berzins, O

Price: $21.00

Publisher: Riga, Latvijas Valsts Izdevnieciba: 1958

Seller ID: 004638

Condition: Good +


162pp. Illustrated. drawings, photographs, plans. A good + clean, tight, unmarked copy but with some light wear to corners and edges and light tape residue on front free endpapersb - a good + copy. Gramata sadalita divas dalas - Latviesu zemnieku agrako laiku celtbieciba. Kura paradas senlaiku eku petnieciba a fotografijam, zimejumiem un skicem un otra dala - Kolhoznieku dzivojamo maju celtnieciba... kura tiek uzradita jaunaka talaika buvmetodika ar architekta skicem un planiem.... censoties vel ieturettradicionalus elementus, vai ari seno laiku apzinu. " Lauku ciematu celtnieciba musu re... View more info

Image for Eddas Dziesmas (Konungbók eddukvæda. )

Eddas Dziesmas (Konungbók eddukvæda. )

By: Berzins, Uldis. Translated By

Price: $23.00

Publisher: Riga, Janis Roze: 2015

Seller ID: 003667

Condition: New


364pp. Illustrated. Pirmo reizi latviesu valoda iznacis senislandiesu mitologisko un poetisko tekstu kopojums "Eddas dziesmas"- Tie ir teksti, kas atstajusi milzigu ietekmi uz Ziemeleiropas literaro mantojumu daudzu gadsimtu garuma, to petisanai zinatnieki visa pasaule nereti veltijusi visu muzu. Latviesu valoda senos tekstus pieejamus darijis dzejnieks Uldis Berzins, savukart komentarus un skaidrojumus sniegusi senskandinavu valodas un kulturas zinataji Inga Berzina un Dens Dimins. ( J. Roze) yy View more info

Image for Die Bedeutung Der Varianten Fur Das Verstandnis Der Dainas  The Importance of Variants for Interpreting the Dainas

Die Bedeutung Der Varianten Fur Das Verstandnis Der Dainas The Importance of Variants for Interpreting the Dainas

By: Biezais, Haralds

Price: $10.00

Publisher: Almqvist & Wiksell: 1970

Seller ID: 003441

Condition: Very Good


[12] pp Offprint from Donum Balticum To Professor Christian Stang on the occasion of his seventieth birthday Edited by Velta Ruke Dravina. A very good, clean unmarked copy. Presumably INSCRIBED BY AUTHOR "Ar Ziemassvetku sveicienu no autora 1976" Text in German. " Two main difficulties arise in using the Dainas (Latvian folksongs) as a source for the study of Latvian culture. Firstly it is very difficult to date the Dainas. Second there are a great number of variants for each text ---- However, the first difficulty is overcome when objects mentioned in the dainas can be dated by ... View more info

Image for Latvju Neratnas Anekdotas

Latvju Neratnas Anekdotas

By: Birkerts, P[eteris]

Price: $24.00

Publisher: Eutin, Andr. Ozolina Apgads: 1954

Seller ID: 004391

Condition: Good +


637pp. 1000 copies. Inner hinges starting to wear, mild yellowing, else a sound, clean tight copy." Bagatas gimenes telpu dekoresanas nolukos medz gramatas kaudzes it ka izmetat uz galdiem. Tas ir riskanti, jo, dazreiz veseliem sejumiem no izdevejiem pasutinot, gadas, ka uz galdiem noklust neratnas tautas anekdotes un dziesmas." [T.Bezmers] "Satura zina neratnas tautas anekdotas ir ratno pspildinajums. Sociali vinas aptver tas pasas sabiedriskas grupas ka ratnas. Vinas runa par berniem, un vecakiem, sievu un viru, saimnieku un kalpu, par muiznieku, macitaju, par dazadam tautibam u.t.t. Tika... View more info

Latviesu Tautas Miklas

By: Birkerts, P[eteris] (originaly Compiled by)

Price: $15.00

Publisher: Riga, Zvaigzne ABC: 1992

Seller ID: 000590

Condition: Very Good


109pp. Table of contents. This edition edited by Z. Stikute. " Izdevums sagatavots pec 1927. gada iznakusa izdevuma "Latvju tautas miklas" Ko sakartojis P. Birkerts." View more info

Image for Latvju Dainas Reina Birzgala Illustracijas

Latvju Dainas Reina Birzgala Illustracijas

By: Birzgalis, Reinis (illustrator)

Price: $16.00

Publisher: Stockholm, Latvijas Skautu Prezidenta Karla Goppera Fonds: 1971

Edition: Facsimili Reprint

Seller ID: 003139

Condition: Very Good +


167pp. Facsimili of the 1942 edition. A very good, clean, bright unmarked copy. Each page has three folkloric caricature vignettes in colour, each illustrating a couplet from a latvian folk song. "Esmu loti priecigs, ka esat nodomajusi vel reizi izdot manas ilustretas "Latvju Dainas". Kerieties pie darba" ( R. Birzgalis) View more info

Image for Latvijas Lauku Darbi Krasojama Gramata Berniem

Latvijas Lauku Darbi Krasojama Gramata Berniem

By: Bite Imants

Price: $13.00

Publisher: USA, Latvijas skautu prezidenta generala Karla Goppera Fonds: 1990

Edition: Second Edition

Seller ID: 004559

Condition: Very Good +


56pp. Illustrations in brown ink on cream coloured paper. A very good, clean, tight, unmarked copy. Si krasojama gramata berniem nav ne latviesu kulturvestures maciba, ne ari etnografiska materiala attelu krajums. Raditas ainas domatas ieskatam, ka un ar kadiem rikiem veikti lauku darbi, par ko peckara paaudzes lasa vairs tikai musu folklora un literatura, vai dzird vel vecmaminu un vectevu stastos, ka Latvija, ta arpus tas." ( Imants Bite) Gramatas darbariku apraksti atrodami ka pielikums gramatas beigas. View more info

Latviesu Tautas Miklas - Izlase

By: Bortnikovs, E. ( Compiled by)

Price: $11.00

Publisher: Riga, Latvijas Valsts Izdevnieciba: 1960

Seller ID: 001231

Condition: Very Good


82pp. Dj. a little creased and worn but enclosed in an attractive mylar protector, else a very good, clean copy. " Ja senajas tautas dziesmas pirma karta atspogulojas cilveku jutas un pardzivojumi, bet pasakas ierosina klausitaju fantaziju un izteli, tad miklas veicina cilveka prata darbibu, attapibu, pieradina to rupigi verot dazadus prieksmetus, dabas paradibas un sadzives attiecibas."(M. Gaile) Kosmiskas un dabas paradibas; Augu valsts; Dzivnieku valsts; Cilveks; Joku jautajumi. View more info

Image for Mate Mara. Maras Dziesmu Sakartojums Un Apcerejums ( The Mother Godess Mara. A Comprehensive Survey and Analysis of Latvian Dainas About the Goddess Mara )

Mate Mara. Maras Dziesmu Sakartojums Un Apcerejums ( The Mother Godess Mara. A Comprehensive Survey and Analysis of Latvian Dainas About the Goddess Mara )

By: Brastins Arvids

Price: $40.00

Publisher: Cleveland, Apgads Mara: 1967

Seller ID: 004438

Condition: Very Good +


311pp. with tipped in colour frontispiece illustration of Mara and tipped in afterword by the author. Presentation inscription SIGNED by the author. Illustrated with numerous line drawings and photo reproductions. 14 page summary in English. A very good copy. "Pie trimdas skaistakajam gramatam katra zina pieder A. Brastina 1967.g.izdota Mate Mara. Plasa gramata liecina par daudzu gadu rupigu darbu. Tani autors sakopojis plasu dainu materialu, kas iespiests lielajos dainu izdevumos --- Gramata ir loti bagatigi illustreta. Blakus teicamam Latvijas ainavu, maju un darba riku, faunas un floras... View more info

Image for Latviesu Tautasdziesmu Tikumi

Latviesu Tautasdziesmu Tikumi

By: Brastins Ernests

Price: $16.00

Publisher: Riga, Dievturu Draudzes Izdevums: 1929

Edition: First Edition

Seller ID: 002839

Condition: Very Good


87pp. A very good, uniformly aged, clean, unmarked copy. Inside covers have some light tape residue probably from a former paper cover. "Tomer neviena raksta nav meginats sakartot plasos materialus par latviesu tikumiem sada parskatama un aptverosa sistema --- gribu visa isuma seit tadu sistemu uzmest." (Autors) View more info

Image for Latvju Tikumu Dziesmas

Latvju Tikumu Dziesmas

By: Brastins Ernests

Price: $16.00

Publisher: Latvju Dievturu Sadraudzes Izdevums (Raven): 1976

Edition: Second Edition

Seller ID: 000783

Condition: Very Good +


119 pp. Reprint of the 1929 edition . Gift inscription on ffe. else a very good, clean, tight copy. Ar Arvida Brastina prieksvardiem. " Brastins atlasija t.dz. par Dievu, Laimu un Maru, ta izdalot dievestibas kodolu. Atlasot un izkartojot tikumu dziesmas, atklajas tautiskas tikumibas saturs " (j. Silins) " Latviesu tikumibas principi, kadi tie redzami musu tautdziesmas, ir dabiski izaugusi no pasas tautas sirds" ( Brastinu Ernests) View more info

Image for Slinkis Pasaka 9. Ainas

Slinkis Pasaka 9. Ainas

By: Brastins, Arvids

Price: $12.00

Publisher: Chicago, A Kalnajs: 1963

Seller ID: 004651

Condition: Very Good


61pp. A very good clean unmarked copy. Some very light wear to front cover, else, very good Luga berniem ar autora ilustracijam. Senlatviska tautiski pamacosa tema. View more info