Author:Zemdega, Aina

Sort

Showing 1-12 of 12

Septinjudzu Zabakos Citur Redzets, Dzirdets, Piedzivots

By: Zemdega, Aina

Price: $13.00

Publisher: Riga, Karogs: 2007

Seller ID: 000718

Condition: Very Good +


207pp. Almost as new. "Aina Zemdega daudz celojusi, pabijusi ari tadas vietas, lidz kuram nonacis vien retais turists - nomalas, civilizacijas gandriz neskartas pilsetinas Meksika, pie dzunglos apsleptam maiju piramidam, Karibu juras salas, Fidzi un Tahiti Okeanija, talos Jaunzelandes nosturos. Par siem pieredzejumiem, neaizmirstot ielukoties ari apcelojamas valsts vesture un kultura, stastits vinas pedeja gramata" 'Septinjudzu zabakos'. "(Karogs) View more info

Image for Lidz Vartiem - Un Talak?

Lidz Vartiem - Un Talak?

By: Zemdega, Aina

Price: $13.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs: 1988

Edition: First Edition

Seller ID: 000020

Condition: Fine


202pp. "Veltits tiem, kas tevzemi milot, palika Latvija un tiem, kas tur nespej atgriezties." " Viena no Ainas Zemdegas Rigas gramatas raksturigajam ipasibam ir jebkadas moralizejosas iedomibas trukums....Reiz nu autore tik labi prot aprakstit iespaidus, kas spilgtak paliek prata uz nedaudz dienam atbraukuĊĦam un viesnica nometinatam klaida latvietim." (M. Lasmanis 1990) View more info

Basam Kajam

By: Zemdega, Aina

Price: $15.00

Publisher: Chicago, Alfreda Kalnaja Apgads: 1963

Edition: First Edition

Inscription: Signed by Author

Seller ID: 000024

Condition: Very Good +


109pp. Very clean, almost as new. SIGNED. Ar autores parakstu. Autores pirma gramata. "Katram, kas iedzilinajas Ainas Zemdegas dzejas pasaule, ir skaidrs, ka vina musu moderna dzeja ienem vienu no pirmam vietam... Apzinadamas ontologisko misteriju, ...savu sutibu mums dot davanu, dzejniece ir nonakusi pie parliecibas, ka viss pasaule ir viens... nedalama vienotiba, lietas, cilveki..." (Guntis Zarins) View more info

Nakts Dzejoli

By: Zemdega, Aina

Price: $13.00

Publisher: Riga, Petergailis: 2007

Seller ID: 000384

Condition: As New


131pp. In Latvian. Includes an essay on the author's poetical development by Viesturs Vecgravis "...piemit ari dabiska eksistencialo sapju, dzivibas nicibas, dzivibas galiguma izjuta.....Zemdegai piemit izcils stastitajas talants, kas padara lasamo visai pievilcigu." [J. Silenieks] View more info

Bagatelles Skices, Piezimes, Telojumi (1965-1995)

By: Zemdega, Aina

Price: $12.00

Publisher: Ithaca, Mezabele: 1999

Seller ID: 000774

Condition: Very Good +


152pp. Almost as new. "Kad Zemdegas jauna gramata izlasita, ir radies ieskats autores sakotnejas un velakas ievirzes, centienos, sasniegumos, zaudejumos. No dzives sikdalam izveidojies kaut kas sava zina lidzigs mozaikai vai koncerta kopiespaidam, un lasitajs dzilak saprot gramatas pedejos teikumus: Viss ir sava vieta. Viss saplust viena." (G. Plavkalns) View more info

Varsava Neaizmirst

By: Zemdega, Aina

Price: $12.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs: 1983

Seller ID: 000876

Condition: Very Good +


141pp A very good, clean, bright, tight copy. "gramatas tapsanu liela mera noteikusas atminas par starptautisku muzikas skolotaju kongresu Varsava. Lai gan autore izmantojusi savu tieso pieredzi, sacerejums veidots ka makslas proza, nevis ka "urnalista reportaza" vai, ta sakot, "ordinari memuari" Autore biezi lieto atskata (flash-back) panemienu: pagatne laiku pa laikam ielauzas tagadnes notikumos Tas viss notiek uz Austrumeiropas - galvenokart Polijas - tagadnes un nesenas vestures fona (sad tad pavid ari kaut kas no senakiem laikiem)." (G. Plavkalns) View more info

Toreiz Lubes Dzirnavas

By: Zemdega, Aina

Price: $13.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs: 1979

Seller ID: 000886

Condition: Very Good +


189pp. Clean dj in attractive mylar protector; a very good, bright, tight copy. "Savu bernibas telojumu -- Zemdega ir nosaukusi par sapni par istenibu" ( M. Lasmanis) "Reizem stastitajas veriens uz dzivi piebriest ar pieredzi un pasapzinu, ari ar skeptisku vertejumu, tacu vienmer pauzot dzives apliecinajumu un apbrinu par apkartnes pasakaino skaistumu un lidzcilveku labestibu. Maza stastitaja ludz dzives pieredzejusos, it seviski vectevu un tevu, stastit par vinu pieredzem. Vectevs piesviez savam dzives stastam pa improvizetai pasacinai, kamer tevs itin autentiski stasta par sav... View more info

Lidz Vartiem, Un Talak? Romans

By: Zemdega, Aina

Price: $13.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs: 1988

Inscription: Signed by Author

Seller ID: 000992

Condition: Very Good +


202pp. Some very slight edgewear. SIGNED by Zemdega and by P. Vasarins Dr. Vasarins''s note to recipient pasted down on fep. Zemdega's signed dedication on half title with a quotation from the text. "Veltits tiem, kas tevzemi milot, palika Latvija un tiem, kas tur nespej atgriezties." " Viena no Ainas Zemdegas Rigas gramatas raksturigajam ipasibam ir jebkadas moralizejosas iedomibas trukums....Reiz nu autore tik labi prot aprakstit iespaidus, kas spilgtak paliek prata uz nedaudz dienam atbraukuĊĦam un viesnica nometinatam klaida latvietim." (M. Lasmanis 1990) View more info

Viena Muza Nepietiek

By: Zemdega, Aina

Price: $12.00

Publisher: Hamilton, Egremont Press: 1987

Seller ID: 001105

Condition: Very Good +


Cilveks bez "istam majam" nedrikst allaz domat par zaudeto, nenoversamo vai nedrosas ceribas ieraudzito, ja vins nolemis dzivot pec iespejas normalu dzivi. Vins tomer pieversas ari jaunajai videi, savai gimenei, draugiem, pazinam. Musdienu emigranti biezi vien klust par turistiem. --Tacu pat sai aspekta Zemdega palaikam sniedz dzilakus ieskatijumus un rupigu izteiksmi, kas nelidzinas seklai terzesanai vai pavirsiem turista "knipsejumiem -- Zemdegas izteiksme nekur nav pavirsa" (G. Plavkalns) Plavkalns) View more info

Zem Akmena Zala Zale

By: Zemdega, Aina

Price: $12.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs: 1980

Seller ID: 001415

Condition: Very Good +


126pp. A very good, clean, tight, bright copy. Jaatzist, ka sis ir viens no trimdas nozimigakajiem lirikas krajumiem, kas pie tam izdots glitak un rupigak neka daza cita gramata. Varbut deretu lasitajus informet, ka nosaukums vispirms izniris nevis autores sirrealistiski iekrasotaja fantazija, bet gan kada tautasdziesma: Kadus ermus es redzeju, Svesu zemi staigadams: Zem akmena zala zale, Uz akmena saknu gali." ( G. Plavkalns) View more info

Cirsma

By: Zemdega, Aina

Price: $12.00

Publisher: Vasteras, Ziemelblazma: 1974

Seller ID: 001420

Condition: Very Good +


119 pp. Dj clean with some small closed tears, else a very good, clean, tight, bright copy. "Mezs Zemdegas iztele un emocijas laikam apmeram tikpat nozimigs ka pilseta Tauna psiche. Autore neparprotami ir "Kursas meitene", kas viesojas Manhetena un majo Toronto. Zemdega ir ari muzike, tadel dabiski, ka vinai netrukst ritma izjutas; bet vina izvelas lokanu strofisko ritmu, nevis ierobezotu pantmeru." ( G. Plavkalns) View more info

Image for Mantojums

Mantojums

By: Zemdega, Aina

Price: $12.00

Publisher: Riga, Karogs:

Seller ID: 002333

Condition: Very Good +


214pp. A very good, clean, tight copy. "Romana galvena tema ir bijuso trimdinieku - latviesu atgriesanas Latvija mantotajas majas, pardzivojumi, sapes, niknums par novazato, nolaisto, prieks par celamo, veidojamo un dzils prieks un bauda but tur, kur tu piederi, no kurienes celusies tavi senci. Bet vai latvietis, kam dzive sadalita starp diviem krastiem, pieder tur? Jo gruti uzdot ari to dzivi, kas daudzu gadu garuma svesuma celta..." (A. Roze) View more info