Author:Veselis Janis

Sort

Showing 1-10 of 10

Terauda Dveseles Teiksmu Romani

By: Veselis Janis

Price: $15.00

Publisher: Vasteras, Ziemelblazma- Janis Abucs: 1961

Seller ID: 000696

Condition: Very Good


525pp. 1200 copies. Dj. shows wear, but in protective mylar wrapper, else a very good clean, sound copy. " Rakstnieks rada, ka cilveks arvien vairak apzinas sava "es" vienreizibu, ka tas atbrivojas no religiskam dogmam un briziem sava radisanas prieka jutas it ka dieviem lidzigs. Sai gramata mes sastopamies ar musdienu zinatnes izgudrojumiem, technikas sasniegumiem, ar telpas kugi...Ja kads velas iepazities ar Veseli ka rakstnieku un cilveku, tad vismaz sis darbs noteikti butu jaizlasa." ( K. Dale) View more info

Laimas Mirdzuma

By: Veselis Janis

Price: $14.00

Publisher: Toronto, Druvas Apgads: 1954

Seller ID: 001003

Condition: Very Good +


125pp. Some very slight scuffing on dj rear panel, otherwise a very good, clean, tight copy enclosed in clear mylar dj. protector. " Vesela dzeja vispar paveras milzigas laika un telpas dimensijas (...). Muzibas un bezgalibas aspektos ietverti augstakas atzinas meklejumi, esibas galejas problemas." (J. Kadilis) View more info

Dienas Krusts Romans

By: Veselis Janis

Price: $12.00

Publisher: Stockholm, Daugavas: 1950

Seller ID: 000781

Condition: Very Good


183pp. Dj. spine yellowed, some small chips and very light stains, but enclosed in an attractive clear Brodart protector; else a very good, clean, tight copy. " iespaidojoties Dzoisa "Ulisa", par kuru divdesmito gadu otraja puse rakstnieks publice apceri un fragmenta tulkojumu, Veselis rada latviesu literatura jaunu skatijumu uz pilsetu, kas ka dzivs organisms ar tas haotisko kustibu vienmulajos ielu labirintos un atsvesinatibu namu sienas spej paklaut un iznicinat cilveku individualitati." ( Valters un Rapa) " "Sai romana ir seviski uzsverta cilveka liktenu sakarib... View more info

Maras Sauciens Jana Vesela Atstatie Raksti

By: Veselis Janis

Price: $14.00

Publisher: Lincoln, Sauleskalns: 1983

Seller ID: 001151

Condition: Almost As New


165pp. A very good, clean, bright, tight copy in almost as new condition. Anslava Eglisa sakartojums un ievads Lilijas Puzes materialu savakums Valijas Runges korrekturas lasijums.. " Veselis vienmer mekle saskarsmi ar "visumu" vins skata telotos notikumos lauzu gaitas un liktenus ka neatnemamu dalu no tautas, cilveces, visas radibas.--- Atstatajos rakstos apvienoti Vesela dzejoli ub prozas darbi, kas sacereti trimda --- un palikusi izkaisiti periodika." ( Ans. Eglitis)x View more info

Liesmas Uz Udens Noveles Un Fantazijas Raskstnieka Vispirmie Un Vispedejie Darbi I

By: Veselis Janis

Price: $15.00

Publisher: Latvju Gramata: 1974

Seller ID: 001156

Condition: Very Good +


64pp. Some transfer from coloured endpapers to first and last pages, else avery good, clean, tight copy. Satura: Aklais ezers; Liesma uz udens; Garu piestatne; Dveseles vecums; Versa stasts. " "Veselis pieder pie retajiem rakstniekiem, kura stilu var pazit jau no pirmas rindas, no pirma teikuma." (Ans. Eglitis) View more info

Image for Saules Kapseta

Saules Kapseta

By: Veselis Janis

Price: $12.00

Publisher: Toronto, Druva: 1954

Seller ID: 002327

Condition: Very Good


175pp. Dj enclosed in mylar protector. A very good, clean copy. Sava pirmaja romana Veselis nostada cilveku dabas neparvarama speka prieksa. i View more info

Image for Latvju Teiksmas

Latvju Teiksmas

By: Veselis, Janis

Price: $18.00

Publisher: Vasteras, Ziemelblazma- Janis Abucs: 1966

Edition: Later Edition

Seller ID: 000657

Condition: Very Good +


208pp. Bibliographic notes. 15 illustrations by N. Strunke. An attractive, clean, bright tight copy with some minimal wear to dj. edges with a very small chip to lower front cover 22 teiksmas "...ar "Latvju teiksmam" Veselis dara latvisko dzives zinu tuvu musdienu cilvekam. Tur ir saulainibas un labestibas gaisotne. Lauzu vidu staiga dieva deli un saules meitas, atdzivojas latviesu sena mitologija. Paradas latviesu dievibas: Laima, Karta, Dekla, Mara. Lasitajs jutas parcelts kada teiksmaina, burvestibas pilna pasaule, kas to atbrivo no ikdienas un dzives smaguma." ( K. Dale... View more info

Tris Laimes

By: Veselis, Janis

Price: $14.00

Publisher: Vasteras, Ziemelblazma- Janis Abucs: 1952

Seller ID: 000165

Condition: Very Good +


351pp. Very good, clean, bright, tight copy. Dj. spine a little sunned with some light wear to extremities. "...pirmais plasakais romans latviesu literatura, kas veltits senlatviesu dzivei. Tas uzrakstits saistosa forma, lietojot deku romana elementus likteniga milestiba, ligavas nolaupisana, pakaldzisanas, Runtinu gints cinas ar svesu cilti, ko vini iesaukusi par sumpurniem." Ar autora pecvardiem. View more info

Image for Staru Buda

Staru Buda

By: Veselis, Janis

Price: $12.00

Publisher: Oldenburg, Tervete: 1947

Seller ID: 002028

Condition: Good


66pp. Title page shows some light creasing, uniformly yellowed. A good, unmarked copy. Mimeographed typescript. "Ta pati ipatniba izteiksmes lidzeklu zina, kas tik raksturiga Veselim prozas darbos, ir ari vina dzeja" ( K. Dale) "Tagad, beguliba, vins bija musu vidu ---un katrs, kas velejas un spe-a, vareja izraudzities sev "maju" -- ''nams" tika nometnes mala no jauna sastadits. taja Veselis parcelas un nodzivoja visu laiku, kamer nometne pastaveja. Naminu vins nosauca par "Staru budu" un apdziedaja savos dzejolos, velak pat izdodams dzejolu krajumu ar sadu nosaukumu." ( Mintauts Eglitis) View more info

Image for Blazmas Staigataji

Blazmas Staigataji

By: Veselis, Janis

Price: $12.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs: 1962

Seller ID: 002255

Condition: Very Good +


192pp. Bookplate on front free endpaper, else a very good, clean, bright, tight copy. " Uzrakstit literaru darbu, kura sabalsots gara muza domu un meklejumu daudzums, atrasta sinteze taujajumiem un eksperimentiem, un tad aiziet muziba -- tas varbut ir kaut kas, kas lidzinas legendai. -- " Blazmas staigataji", ir sads daudzu meklejumu sabalsojums" ( Gunars Irbe) View more info