Author:Toma, Velta

Sort

Showing 1-10 of 10

Maize No Majam

By: Toma, Velta

Price: $12.00

Publisher: Riga, Liesma: 1980

Seller ID: 000651

Condition: Very Good +


279pp. Ownership on half title, else a very good, clean tight copy. "Sajaucot dzejolus no visiem krajumiem, attalinot tos no realiem notikumiem, bija iespejams ievietot vairak, bet ne visu....Maize no majam... izgaist no gramatnicu letem dazas dienas." ( A.Liepina) View more info

Pec Uguns Dzejoli 1969-1975

By: Toma, Velta

Price: $13.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs: 1975

Seller ID: 000523

Condition: Very Good +


123pp. Neat ownership on fep.. else a very good, clean, tight, bright copy. "Cauri bedu pelniem nak jauna atdzimsana, galam jauns sakums, jauna saule lec un pec uguns "atzel zeme zala". Zals, zeme zala, zala zeme, zala zales krasa, augsanas krasa, dzivibas talakveidosanas, augsnes labiekartosanas - te ir tas optimiskais iesakums, ceriba, skats uz nakotni, vispirms jau dzejniecei pasai, bet simboliski visai latvju tautai." (T. Kikauka) View more info

Latviesa Sieva Dzejoli 1943-1946

By: Toma, Velta

Price: $13.00

Publisher: Hanau, Apgads Gaismas Pils: 1946

Seller ID: 000456

Condition: Very Good


125pp. Cover mildly ageworn, otherwise a very clean bright copy."Ka darbu, kura nacionalas un patriotiskas jutas domineja bez pozes un dailrunibas gribas, varam atcereties Veltas Tomas pirmo peckara dzejolu krajumu Latviesa sieva. Tas radija dzivu atbalsi mana gimnazijas laika.... mes, toreizejie skoleni, lasijam un citejam to ar daudz lielaku aizrautibu neka dazus klasikus.." [P. Vasarins] View more info

Aldaune Romans

By: Toma, Velta

Price: $13.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs: 1960

Seller ID: 000427

Condition: Very Good


287pp. Dj. shows some mild wear to extremities. else a very good copy. "Aldaune, manuprat, ir pirmais darbs, kura musu gaitas Latvija, Vacija un sai zeme [Kanada] nav aprakstitas, bet pardzivotas. Autore nav sais gados stavejusi mala, bet bijusi cinu centra - frontes lazarete, Berlines drupas, nometnu kulturas dzive..." [P. Vasarins] View more info

Muziga Spele Sonetu Izlase

By: Toma, Velta

Price: $12.00

Publisher: Toronto, Daugavas Vanagi Latviesu Dziesmu Svetku Biedriba: 1960

Inscription: Signed by Author

Seller ID: 000043

Condition: Very Good +


94pp. Some sunning to dj. spine and some tiny nicks to dj, else a very good clean tight copy. Ar autora parakstu. SIGNED. 800 copies. "Ipasa vieta Tomas dzeja ir sievietei. Tai raksturigs dzils ieksejais jutigums, bet ari lepns cildenums, sievietes misijas apzina. Blakus stav sieviete, kas spej aizdegties lidz dzilu noreibumam, un sieviete mate, tautas pamats. Jo talak Tomas dzeja attistas sievietes atbildibas tema, jo ta ciesak saistita ar dzimtenes, tautas izjutu." View more info

Serdienes Speks

By: Toma, Velta

Price: $12.00

Publisher: Gramatu Draugs: 1969

Seller ID: 000139

Condition: Very Good


108pp. Very good, clean, bright, tight copy. . Neat inscription on tp. Clear plastic jacket a little worn. "Ipasa vieta Tomas dzeja ir sievietei. Tai raksturigs dzils ieksejais jutigums, bet ari lepns cildenums, sievietes misijas apzina. Blakus stav sieviete, kas spej aizdegties lidz dzilu noreibumam, un sieviete mate, tautas pamats." View more info

Seluzemes Sestdiena

By: Toma, Velta

Price: $13.00

Publisher: Toronto, Druvas Apgads: 1953

Seller ID: 000159

Condition: Very Good +


173pp. A very good, clean, tight copy. No dj." Savdabigs kraj. ir latv. sievietes gariga sikstuma, labsirdibas un pasapzinas cildinajums." View more info

Dziluma Japartop

By: Toma, Velta

Price: $13.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs: 1963

Seller ID: 000389

Condition: Very Good


128pp. "Tomas dzejiskais pardzivojums ietver dazadas problemas,....Organiski ieaug dzeja ari tautasdziesmas leksika un gars....Blakus milestibas un patriotiskajiem dzejoliem ir pardomas par navi un dzivibu, muzigas mainas ritmu. Tikpat nozimiga ir gaisa optimisma filozofija, nerimstosais dzivibas loks un muziga saule, dzives atzisana, neverojot grutibas. Ne bezceriba vai ... bezdomu vienaldziba, bet speka un ticibas apdvesti vardi" [P. Vasarins] View more info

Image for Vel    Dzejolu Izlase  1953 -1958

Vel Dzejolu Izlase 1953 -1958

By: Toma, Velta

Price: $22.00

Publisher: Copenhagen, Imanta: 1959

Inscription: Signed by Author

Seller ID: 003067

Condition: Very Good ++


63pp. Scarce 400 copies. A very good clean, bright copy of a very attrctive publication. Burgundy suede with the Author's signiature modestly embosed in gold on the front cover. Gilt top edge, marbled end papers. SIGNED by the author with a presentation inscription in her hand. Si gramata iznakusi Imantas apgada Kopenhagena tukstots devini simti piecdesmit devita gada oktobri 400 eksemplaros, kas iespiesti uz rokas lejuma papira ar gaili udenszime. View more info

Image for Piezimes Par Sevi Pasu Un 33 Dzejoli, Kas Atgriezas Majas

Piezimes Par Sevi Pasu Un 33 Dzejoli, Kas Atgriezas Majas

By: Toma, Velta

Price: $10.00

Publisher: Riga, Liktenstasti: 1997

Seller ID: 002096

Condition: Very Good +


91pp. A very good, clean, tight, bright copy . Neat ownership sig on tp. "Ka tu speji dzivot bez dzimtenes?" vaica Cilveks. Nekad to neesmu spejusi." ( V. Toma ) "Maza formata gramatina Piezimes par sevi pasu un... no serijas Liktenstasti naca klaja ka davana Veltas Tomas 85. dzimsanas diena kopa ar sarikojumu Riga." ( A. Liepina) View more info