Author:Svedenborgs, Emanuels

Sort

Showing 1-2 of 2

Engeliska Gudriba Ziumejoties Uz Dievisko Gadibu Ansterdama 1764

By: Svedenborgs, Emanuels

Price: $14.00

Publisher: Latvju Jauna Baznica: 1969

Seller ID: 000877

Condition: Very Good


305pp Very good, clean, tight copy. Tulkojis R. Grava "Emanuel Svedenborg, paradies man sonakt ka engelis, ja gribi, ar visu paruku, lai pats ar savu roku varu Tev pieskarties, lai atjaunotu ticibu taustamiem engeliem, ledus pukem, balam sievietem ---Ak, manas dargas, nav kaut kas tads, par ko jums jainteresejas, nesarkstiet par to, kas jus neesat, taupiet savas sirdis tai dienai, kad digstosa zale un nomirusie jus dzirdes, apmeram tik talu vel jaiet, teica Emanuels Svedenborgs" (Roberts Muks) View more info

Par Debesi Ar Tas Brinumiem Un Elli Pec Dzirdeta Un Redzeta Uzrakstijis Emanuels Svedenborgs

By: Svedenborgs, Emanuels

Price: $14.00

Publisher: New York, Swedenborg Foundation Inc:

Seller ID: 000878

Condition: Very Good +


285pp. A very good, clean copy. Sava gramata Debess un Elle (1758. g.) Svedenborgs apraksta garigo pasauli, izskaidrojot tas uzbuvi un iekartu. Vinš apgalvo, ka tur atrodas visi, kas jebkad ir dzivojuši virs zemes. Cilvece tur nav vis ka liels un dezorganizets pulis, bet ir uz visnoteiktako sakartota grupas jeb biedribas pec vinu tieksmem jeb dzives ipatnibam. Katra atseviška cilveka milestibas jeb gribas raksturs ved vinu sakara ar sev lidzigiem." (E.A. Suttons) View more info