Author:Maurina Zenta

Sort

Showing 1-23 of 23

Pilsetas Un Cilveki Verojumi Un Raksturojumi

By: Maurina Zenta

Price: $13.00

Publisher: Toronto, Astras Apgads: 1953

Seller ID: 000698

Condition: Very Good


232pp. Tresais parstradats iespiedums "Es dzirdu atbalsi no tuvienes un talienes, kas mani raisa parliecibu, ka ir neredzama draugu draudze, cilveki ar plasu sirdi, kurus saista pilnibas alkas, tieksme izveidot dzivi iekseji un areji." (Autore) : Ieskana; Vine 1934; Florence 1936; Roma 1936; Liksmibas testaments, kalni un cilveki; Parizes vizija 1936/37; Kosma pieludzejs 1937 ( Lietuva- Curlonis; Romens Rollans u.c.); Izskana. View more info

Tris Brali

By: Maurina Zenta

Price: $14.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs: 1982

Edition: Second Edition

Seller ID: 000533

Condition: Very Good +


314pp. " ...konkretu dzives notikumu un prototipu attelojums sapludinats ar filozofiski eksistenciala romana elementiem. Varonu dzives jegas meklejumi, ietverti sizetiski raita un psihologiskiem konfliktiem bagata vestijuma..." View more info

Berza Tass

By: Maurina Zenta

Price: $13.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs: 1971

Seller ID: 000528

Condition: Very Good


186pp. Dj. with some slight edgerwear, else a very good, tight copy. Romans ar vel citiem stastiem... "Ja Z. M. loti plasaja darbu klasta biezi esam sastapusi dzives spitu un visa skarbuma parvaresanu ar nesalauzamu gribas speku nedailo dailot, no Berza tass mums raugas preti apgarotas skumjas. "Katra mana gramata ir vestule tiem", atklaj Z.M., "kas prot lasit starp rindam". Tas ari japrot, lasot sis gramatas darbus, kas visi virknejas ap dzives jegas un naves temu." View more info

Septini Viesi

By: Maurina Zenta

Price: $13.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs: 1957

Seller ID: 000461

Condition: Very Good


180pp. with a bibliography of the author's work current to date of publication. ffe. absent. Dj. in mylar covering, else a very good copy. "Soreiz apstasos pie tiem cilvekiem, kuri vienas nedelas laika virinajusi manas durvis. Vai vini pasi izkalusi savu likteni vai ari viniem bija japilda nenoversamais Laimas lemums, par to lai spriez lasitajs." [Autore] View more info

Divas Kulturas Saknes Eseja

By: Maurina Zenta

Price: $10.00

Publisher: Copenhagen, Imanta: 1961

Seller ID: 000443

Condition: Very Good


36pp. Blue cloth, gilt decoration wearing off in places, else a clean tight copy. Neat previous ownership stamp on tp.Edition of 600 copies of which this is number 357. "Divas kulturas saknes runa par tadu pamatvertibu ka bijiba.... Autore loti precizi min pamatipaĊĦibas kadas raksturo bijigu cilveku un kas tad ir jaiepazist, lai bijibu pardzivotu: 1.ir jaiepazist svetums, kaut kas augstaks neka pats cilveks..." [Parks] View more info

Dzives Apliecinataji Ieskati Un Atzinas

By: Maurina Zenta

Price: $13.00

Publisher: Chicago, Alfreda Kalnaja Apgads: 1951

Edition: Later Edition

Seller ID: 000442

Condition: Very Good


188pp. Very good, clean, tight copy Includes bibliography - esejas: Stendals; Paskals; Bodlers; Diamels; Siaress; Unamuno; Munte; Sillanpe; Gunarsons; Unsete. "Z.Maurina uzlukojama ari par vienu no socialas antropologijas iedibinatajam un popularizetajam Latvija. Apceru gramatas par izcilakajiem pasaules rakstniekiem "Dzives apliecinataji" (1936.) ievada, atsaucoties uz M.Selera un H.Rikerta darbiem, vina vienlaikus skaidro savu attieksmi pret literaturu un tas interpretacijas principiem."[A. Cimdina] View more info

Uguns Gari

By: Maurina Zenta

Price: $12.00

Publisher: [Toronto], Druvas Apgads: 1951

Seller ID: 000217

Condition: Very Good


174pp. Very good clean copy. cover design a little faded. "Si ir pirma latviesu valoda salikta un iespiesta gramata Kanada" " Sai gramata sakopotas esejas veltitas Prometeja ciltij, uguns gariem. Pirma dala Merkelis, Auseklis, Rainis... otra Prometejs, Antigone" ""...Lai gals top sakums, lai reiz no papeziem atkapjas nakts"" View more info

Image for Latviesu Esejas

Latviesu Esejas

By: Maurina Zenta

Price: $13.00

Publisher: Uppsala, Dzintars: 1953

Seller ID: 004028

Condition: Very Good


294pp. Elegantly worded and inscribed graduation presentation inccription on ffe., dated 1955, some very light superficial wear, else a very good, clean, tight, unmarked copy. enclosed in a mylar protector. "--- sai sejuma ir sakopotas visas manas esejas par latviesu temam ---- Pirma eseja ir izteiktas septinas temas: dailums darbs, zeme, miers, klusums, iezela, spits, kas man latviesu literatura likusies visraksturigakais --- Pasaules uzskats ir atbilzu kopiba par dzives uzdevumu, jegu, merki, atzinumu vienibu par pasauli ka totalitati. Laudis cinas par pasaules uzskatiem tapa... View more info

Image for Dzelzs Aizbidni Lust

Dzelzs Aizbidni Lust

By: Maurina Zenta

Price: $16.00

Publisher: Toronto, Astras Apgads: 1960

Seller ID: 001398

Condition: Very Good +


375pp. Dj. with some minor wear to edges, else a very good, clean, tight copy. "--autobiografiskas trilogijas tresa gramata Dzelzs aizbidni lust, kura apcerets laikposms no trisdesmito gadu nogales lidz 1946. gadam, kad vina visupirms neatkarigaja Latvija tika deveta par "vacu gara agenti", padomju okupacijas gada pieskaitita "kaitniekiem" vinas viru Konstantinu Raudivi, gramata devetu par Albatrosu, aresteja gestapo, bet begsana no krievu karaspeka automasina pari pus Eiropai sagadaja, skiet, vissmagakos un sapigakos pardzivojumus Maurinas dzive. Pati autore savu grama... View more info

Image for Die Aufgabe Des Dichters in Unserer Zeit Essays Mit Literarischen Portratssssssssss Von Dag Hammarskjold  Giorgios Seferis Alexander Solschenizyn

Die Aufgabe Des Dichters in Unserer Zeit Essays Mit Literarischen Portratssssssssss Von Dag Hammarskjold Giorgios Seferis Alexander Solschenizyn

By: Maurina Zenta

Price: $13.00

Publisher: Munchen, Jolis Verlag Lenz &co.: 1965

Seller ID: 002865

Condition: Very Good +


168pp. A very good, clean, tight copy, almost as new. Literary criticism in German. The author appears to share a now somewhat dated yet high idealised view of the writer's calling. Interesting opinions. View more info

Manas Saknes Ir Debesis

By: Maurina Zenta

Price: $13.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs: 1980

Seller ID: 000261

Condition: As New


256pp. "Pec naves izdota dienas gramata "Manas saknes ir debesis" Maurina lasitajiem liek saprast, ka vinas dzive ir centreta gara pasaule." "Norieta domas........Rakstnieces tragiska sape, gariga vientuliba ir smalkjutigas dveseles dabiga nasta." View more info

Franceska Romans Motto: Vai Legenda Nepasaka Visu, Pat Vardos Neizsakamo?

By: Maurina Zenta

Price: $13.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs: 1973

Edition: Second Latvian

Seller ID: 000313

Condition: Very Good +


275pp. (1973) Almost as new. Veltits moku celos aizrautiem draugiem "Kas mil, nekad nav viens. Ari tad ne, ja neviena nav vina tuvuma," "par ko tu priecajies mulki?" prasija biedri. "Par to, ka mans kermenis ir kedes, bet mana dvesele ir briva" (Autore) View more info

Cilveces Sargi Esejas Par Pasaules Literaturu

By: Maurina, Zenta

Price: $13.00

Publisher: Toronto, Astras Apgads: 1955

Seller ID: 000619

Condition: Very Good


250pp. dj. in mylar wrapper a very good, clean tight copy. " Necilvecigais cilveks ir launaks par zveru....Seit sakopotas pardomas es kavesos pie rakstniekiem kas bijusi un ir nomoda, lai zvers neapritu cilveku." (Autore) Amerikanu...Kiniesu...Francu kulturas problemas... Montens, Volters, Di Gars, Sarls Luijs Filips, Alberts Kami... apceres par Poruku uc. Anglu un vacu literaturas attiecibas... View more info

Image for Baltais Cels Studija Par Annu Brigaderi

Baltais Cels Studija Par Annu Brigaderi

By: Maurina, Zenta

Price: $12.00

Publisher: Chicago, Alfreds Kalnajs: 1951

Edition: Fourth Edition

Seller ID: 004106

Condition: Very Good


176pp. Portrait illus. Neat presentation inscription on blank half title. else a very good, clean tight copy. "Nosledzot so studiju, kopa savelkot visu teikto, zinam: Anna Brigadere maksla zaigo septinas latviesu varaviksnas krasas : ------ Kur visas sis septinas krasas - zeme, miers, klusums, savrupiba, spits, darbs, dailums - apvienojas, rodas balta krasa, latvju pilnibas priekstats, fons, kura iegleznoti Annas Brigaderes ainas un teli."( Auitore) View more info

Sapju Noslepums Esejas

By: Maurina, Zenta

Price: $13.00

Publisher: Vasteras, Dzintars: 1952

Seller ID: 000488

Condition: Very Good


169pp. Some yellowing to spine otherwise a very good clean copy. "Atsevisku cilveku, tautu un visu kontinentu varbut nekas tik spilgti neraksturo ka attieksme pret sapem. Ja gribam apzinaties Eiropas kulturas ipatnibu der atcereties ka grieku sapju izpratne savu pilnskanigako paudumu atrada tragedija, kristiga- svetos moceklos." (Z. Maurina) Krajuma ietilpst ari "Mazo tautu tragedija; Vai brinumam var ticet?" View more info

Dzintargraudi Milestibas Stasti

By: Maurina, Zenta

Price: $13.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs: 1975

Seller ID: 000036

Condition: Very Good +


174pp. Very good clean, tight copy, some minor wear to dj. extremities. Milestibas stasti un pardomas. "Netverami, smalki pavedieni saista cilvekus sava starpa. Nav izdibinams, kapec taisni sie cilveki sastopas, kapec taisni tagad un ne kada cita reize." View more info

Spits Esejas

By: Maurina, Zenta

Price: $13.00

Publisher: Germany, Daugavas Vanagi Latviesu Dziesmu Svetku Biedriba: 1949

Seller ID: 000040

Condition: Very Good


263pp. Presentation inscription on f. end paper. Pages begining to yellow, otherwise a very good clean copy. Spits- Par latviesu dveseles saglabasanu -Pardomas par zviedru dzejniekiem- Pardomas par vacu dzejniekiem - Trimdas tragisms View more info

Birkenborke Benjamin Zwei Berichte

By: Maurina, Zenta

Price: $13.00

Publisher: Memmingen, Maximilian Dietrich Verlag: 1967

Seller ID: 000155

Condition: Very Good


234pp. Very good clean, tight copy with some light wear and very short closed tears to dj.; spine a little sunned. In German. Maurina wrote in both Latvian and German. View more info

Sirds Mozaika Esejas Par Ciesanam Un Prieku

By: Maurina, Zenta

Price: $11.00

Publisher: Valka (Nurenberg), Daugavas Vanagi Latviesu Dziesmu Svetku Biedriba: 1949

Seller ID: 000176

Condition: Very Good


180pp. Very good, clean, tight copy, pages uniformly yellowed, dedication inscription on fep. Pencilled note on rear.ep.;very clean cloth cover. "....gramata, kura katra lappuse jausams latviesu tautas dziesmu. Jaunas Deribas un grieku kulturas gars....." View more info

Pasaules Vartos Zviedrijas Dienasgramatas

By: Maurina, Zenta

Price: $14.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs: 1968

Seller ID: 000209

Condition: Very Good +


315pp. Very good+; almost as new, clean, bright, tight copy, dj. likewise. "Dzejnieks ir tikai cits vards trimda"... "Sarkana karoga zemes nevienam rakstniekam, ja tas iedrikstejies patiesibu teikt, nav ticis aiztaupits mocekla cels." View more info

Dzives Jegu Meklejot Esejas Un Aforismi

By: Maurina, Zenta

Price: $12.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs: 1973

Seller ID: 000218

Condition: Very Good +


208pp. Very good, clean, bright tight copy; dj. very good with some very slight wear to t&b of spine "jegpilnu dienu, sirds mieru pazist tas, kas pakartojies vai nu Dievam vai kadai makslas vai zinatnes idejai, vai ari nesavtigi kalpo labai lietai vai labam cilvekam," View more info

Sakuma Bija Prieks

By: Maurina, Zenta

Price: $12.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs: 1965

Seller ID: 000226

Condition: Very Good +


124pp. Very good, clean, tight copy. Dj. vg. with some very slight wear to spine top. Ziemsvetku stasti un apceres. Jura Soikana vaks un zimejumi. View more info

Image for Ziemelu Temas  Esejas

Ziemelu Temas Esejas

By: Maurina, Zenta

Price: $12.00

Publisher: Astras Apgads: 1956

Seller ID: 004173

Condition: Very Good +


193pp. Avery good, clean, tight copy. Dj. Very good. "Tagadejais krajums parveidots un papildinats. Blakus norvegiem un somiem seit uznemtas esejas par danu un islandiesu rakstniekiem - mazas tautas (pastav) caur tas dzejniekiem, maksliniekiem, muzikiem - pateicoties garigam spekam. Somu kulturas un Kalevalas, ka ari Ibsena darbu analize ir pirmreiziga latviesu valoda." ( Astras apgads) View more info