Author:Kronbergs, Juris

Sort

Showing 1-11 of 11

Image for Laiks

Laiks

By: Berzins, Uldis; Kronbergs, Juris

Price: $14.00

Publisher: Stockholm Riga, Memento Zvaigzne: 1994

Seller ID: 003964

Condition: Very Good +


128pp. A very good, clean, bright, tight copy. In Latvian. Cover and illustrations by Gvido Augusts. "This poetic collaboration or poetic brainstorming, took place during the years of the breakdown of the Soviet empire and the first year of the free Latvian state. It is a personal reflection on time, on many levels, as well as a futile protest against its inevitable flow" (Publishers) "Pardomas par laika kategorijam tiek talak risinatas krajuma Laiks. Tas ir Jura Kronberga un Ulza Berzina kopdarbs. -- Par so gramatu abiem dzejniekiem tiek pieskirta Zinaidas Lazdas godalga. Ari sai krajuma atr... View more info

Biszales

By: Kronbergs, Juris

Price: $15.00

Publisher: Daugava: 1976

Seller ID: 000581

Condition: Very Good +


139pp. "Kronbergs.... ka brinumu pasniedz lasitajiem savu plaso un bagato dzejolkrajumu Biszales, kas, manuprat, ir loti speciga un drosmiga gramata. Tas dzejas vertibas izvirza Kronbergu par vienu no visspejigakiem musu jaunas paaudzes dzejniekiem...."(Elvira Staprane) View more info

Vilks Vienacis

By: Kronbergs, Juris

Price: $13.00

Publisher: Riga, Mansards: 2008

Inscription: Signed by Author

Seller ID: 001241

Condition: Very Good ++


75pp. A very good, clean, bright, unmarked copy SIGNED by the author Gunai sirsnigi Juris Riga 200o. g. 1.3 Riga. "Gramatas jaunaja izdevuma ieklauti daudz lidz sim nepubliceti dzejoli. " Patiesam, tas ir neparasts Kronbergs. Vilks savas sapigajas eksistences apceres it ka sabruk, sadalas lidz pirmmaterija, lidz elementardalinai un tad ar savu vienigo aci ielukojas sakotne... Si gramata nav poetisks leciens, bet piepildijums visas Jura Kronberga iemilotas speles, asociativie gajieni, literara un privata bagaza - viss ir liktslieta" ( K. Skujenieks) View more info

Image for Ik Diena

Ik Diena

By: Kronbergs, Juris

Price: $13.00

Publisher: Riga, Mansards: 2011

Seller ID: 001689

Condition: As New


102pp. Fine, As new. Unread. ""Ik diena" ir Jura Kronberga dzejas trilogijas "Nebutibas izplatijuma" nosledzosa dala, krajumu "Vilks Vienacis" (1996/2008) un "Notikumu apvarsnis" (2002) sava veida antiteze. "Kronberga poetika te ir neierasti asketiska, allaz virtuozi izmantoto dzejas lidzeklu arsenalu vins liek lieta taupigi, it ka parbaudidams un izaicinadams pats sevi un vienlaikus nebaididamies atklaties lasitajam bez joka pleseja un asprasa maskas. Ir tapis jauns dzejolu krajums, kura pazistams, visas paaudzes populars dzejnieks mums paradas jauna... View more info

Trimdas Anatomija Dzejolu Izlase 1970- 1991 Dzejoli Arpus Krajumiem 1993 - 2008

By: Kronbergs, Juris

Price: $14.00

Publisher: Riga, Mansards: 2009

Seller ID: 001240

Condition: As New


Gramata ieklauti dzejoli no krajumiem "Pazemes dzeja", "Iesnas un citi dzejoli", "Biszales" un "Tagadnes", ka ari izlasem "Par istenibu, cetram sapem un bezizejas istabu" un "Mana latviska ikdiena". Arpus krajumiem ievietoti agrak nepubliceti vai tikai žurnalos un laikrakstos publiceti dzejoli par trimdu un aizgajusiem cilvekiem - autora vecakiem un draugiem, kas lidztekus laikmetam lielaka vai mazaka mera bijusi Jura Kronberga dzives "lidzautori". (1/4 Satori) View more info

Image for Notikumu Apvarsnis  Dzejoli 2001. Gada 11.septembris -3. Novembris Stokholma Un Riga.

Notikumu Apvarsnis Dzejoli 2001. Gada 11.septembris -3. Novembris Stokholma Un Riga.

By: Kronbergs, Juris

Price: $13.00

Publisher: Riga, Jumava: 2001

Seller ID: 001726

Condition: As New


69pp. "Notikumu apvarsni attalas tragedijas un to sekas liek pasaulei sagriloties, un tapat ka Vilka Vienaci skiet, ka nekas nebus ka agrak. Balansesana uz iznicibas robezas liek ieskatities ari sava pagatne, un zinatne ir tikpat svarigs eksistences apliecinajums ka pasa piedzivotais. Notikumu apvarsnis ir konceptuals krajums tada zina, ka dzeja un piezimes veido veselumu. Piezimes ir dzeja, un dzejolis dazreiz ir piezime. Abos krajumos valodas rotalam, vardu spelem, ir gan estetiska gan terapeitiska funkcija. ( Autors G. Berelim) View more info

Par Istenibu, Cetram Sapem Un Bezizejas Istabu

By: Kronbergs, Juris

Price: $12.00

Publisher: Riga, Zinatne: 1989

Seller ID: 001304

Condition: Very Good +


126pp. Miniature book. Dj. shows some slight edgewear, else a very good, clean, bright copy. "Kad jut dzejolu tuvumu, tad klust lacplesigi spitigs, kurbadigi neatkapigs" ( I. Ziedonis) "Kronbergs dzeja ievelk jaunas linijas, vins nebaidas radit sokejosas metaforas un parsteidzosas asociacijas, pasniedzot tas briva dzejiska forma. Vins klust par vienu no musu dzejas modernizetajiem." (I. Cielena) View more info

Image for Rudens Mani Raksti

Rudens Mani Raksti

By: Kronbergs, Juris

Price: $13.00

Publisher: Riga, Valters Un Rapa: 2005

Seller ID: 001650

Condition: As New


152pp. As new.""Rudens mani raksta" ir pasa dzejnieka sakartota izlase ar pirmpublicejumiem un dzeju no krajumiem "Iesnas un citi dzejoli", "Biszales", "Tagadnes", "Laiks" un citiem. Izlase piecas nodalas ieverots dabas cikliskuma princips, radot vienotu kompoziciju ar poetiski niansetu un emocionali piesatinatu dzejas valodu." View more info

Image for Vilks Vienacis

Vilks Vienacis

By: Kronbergs, Juris

Price: $13.00

Publisher: Riga, Mansards: 2008

Seller ID: 003380

Condition: As New


75pp. Fine, as new, an unread copy. Gramatas jaunaja izdevuma ieklauti daudz lidz sim nepubliceti dzejoli. " Patiesam, tas ir neparasts Kronbergs. Vilks savas sapigajas eksistences apceres it ka sabruk, sadalas lidz pirmmaterija, lidz elementardalinai un tad ar savu vienigo aci ielukojas sakotne... Si gramata nav poetisks leciens, bet piepildijums visas Jura Kronberga iemilotas speles, asociativie gajieni, literara un privata bagaza - viss ir liktslieta" ( K. Skujenieks) View more info

Image for Pazemes Dzeja

Pazemes Dzeja

By: Kronbergs, Juris

Price: $15.00

Publisher: Stockholm, Autora Izdevums: 1970

Seller ID: 003940

Condition: Very Good


Poetry broadsheet 29 cm x 42 cm. Folded into 4 showing ordinary fold creases, else a very good copy. Pazemes dzeja - plakats, kur uz abam pusem autors izkartojis dzejolus alfabeta seciba. Si dzeja ir sociali aktuala, ta ir protesta sauciens pret vardarbibu pasaule, pret Vietnamas karu, pret nabadzibu un badu Indija, bet ari tepat Latvija pret veca socialdemokrata Frica Mendera apcietinasanu ---. Pazemes dzeja rodas laika, kad vins strada par bilesu pardeveju Stokholmas pazemes dzelzcela stacijas. Jau saja debija Daiga Celmina saskata Kronberga latviesu dzejas modernizetau, kur gan romantiska... View more info

Image for Peti - Su

Peti - Su

By: Kronbergs, Juris

Price: $14.00

Publisher: Riga, Neputns: 2005

Seller ID: 004386

Condition: Fine


127pp Fine. Gramatas ilustracijam izmantots Jura Kronberga rokraksts un zimejumi. " Haikas - tikai otradi? Tankas - tikai savadi? Baumas tikai acgarni? Sledzieni, secinajumi, vaicajumi, priekslikumi? Ja. Bet ari ne. Vai, precizak izsakoties: tomer. Kronbergs vienkarsi lipina kopa vardus, kas jedzieniski ir bezcerigi attalinati, toties skaniski itin labi sabalsojas, un gala iznakuma uz visam pusem spraksi briziem izklaidejosas, briziem itin nopietni uztveramas jegas dzirkstis. --- Taèu pats patikamakais - sadas izklaides un pekstini pecak literaturas vestures konteksta klust par iever... View more info