Author:Janovskis, Gunars

Sort

Showing 1-24 of 24

Image for Vai Ilgi Vel

Vai Ilgi Vel

By: Gubina, Indra; Janovskis, Gunars

Price: $14.00

Publisher: Toronto, Amber Printers and Publishers: 1989

Seller ID: 000618

Condition: Very Good +


158 pp. A very good, clean, tight, bright copy. Divu autoru grmata.. pirmaja dala, Gubinai puse; otraja - Janovskim sava puse. Dzejoliem piemit tada ka muza novakares rezignacija gatavojoties neizbegamam liktenim. View more info

Kur Gaili Nedzied

By: Janovskis, Gunars

Price: $14.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs: 1974

Seller ID: 000634

Condition: Very Good +


284pp. "...saistigi un atjautigi notelota trimdas latviesu pilsoniska vide Anglija, kas maz atskiras no sadam salinam citas zemes. (Visi tapat klausas Raimondu Paulu, ed stiltonu, baumo un skelas). Janovski var lasit divejada veida: "pa virsu" un "dzilako slanu", grutak tveramo raksturu ricibas motivaciju del. Romana daudz humora, seviski zobarsta kabineta epizodos." (L. Smite) View more info

Image for Nelugtos Ciemos     Stasti

Nelugtos Ciemos Stasti

By: Janovskis, Gunars

Price: $13.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs: 1970

Seller ID: 000511

Condition: Very Good +


245pp. A very good copy. Some slight wear to dj. " Janovskis "registre" apkartejo pasauli ar tik tipiskam savas beglu un karaviru paaudzes acim, ka daudziem lasitajiem nenakas gruti identificeties ar darbu varoniem un tiem simpatizet." ( I. Briedis) View more info

Dziesma Mezam

By: Janovskis, Gunars

Price: $14.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs: 1969

Seller ID: 000475

Condition: Very Good +


203pp. " romans, kaut ari pilniba patstavigs darbs, sava zina turpina Enu menuetu... darbibas vide ir ta pati, kas aprakstita Svesuma. Marcis Umurs dzivo vientula meza maja; uzmanibas centra ir vina attiecibas ar savu stradnieku Padiju, veco mezsargu Devidu un ekstrava­ganto meicu Pamelu, kura pametusi bagatas majas un strada prasta lauku kroga par apkalpotaju." [G. Berelis] View more info

Bez Cela Laikmeta Impresija

By: Janovskis, Gunars

Price: $12.00

Publisher: Vasteras, Ziemelblazma- Janis Abucs: 1965

Seller ID: 000239

Condition: Very Good +


189pp. Very good, clean tight copy, Dj. spine a little sunned, else very good. "Sis darbs,.... ir arkartigi labi iecerets, gandriz klasiska laika un telpas vieniba, nemaz jau nerunajot par laikmeta romanam parbagato vielu. Bet Janovska darbam trukst dziluma; patiesi ar nozelu jasaka, ka pec ta izlasisanas, galvenais, kas palicis atmina, ir briesmiga dzersana." View more info

Purva

By: Janovskis, Gunars

Price: $12.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs: 1981

Seller ID: 000283

Condition: Very Good +


207pp. Cover very slightly yellowed including dj.edges and spine. else a bright tight copy. View more info

Laudis Pie Juras Noveles

By: Janovskis, Gunars

Price: $12.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs: 1987

Seller ID: 000294

Condition: Very Good +


378pp. A very good, clean, tight, bright copy. "Zvejniekpuisis Valdis vero zelta gaili. Tas tad ir ievads loti plasai, kopsakarigai ainai, kas aizsniedzas lidz Daugavgrivai, Bolderajai un talak Rigas juras lici, lidz kamer baznicas smaile redzama ka tals orientieris..... Daugavgrivisku atminu atstari ievijas ari abas sekojosas noveles, ka tala atbalss no pazaudetas paradizes......Gluzi cita tonkarta nosalko tresa novele "Jura". Si ir laimiga novele.... Buras brazmo dzives optimisma veji. Speciga! Humors puto ka sampanietis...."(Eglons Speks) View more info

Image for Par Trentu Kapj Migla

Par Trentu Kapj Migla

By: Janovskis, Gunars

Price: $13.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs: 1968

Seller ID: 000296

Condition: Very Good


271pp. Dj. with v.small chip and some slight wear, else a very good, clean, tight copy. "Sis romans ir turpinajums G. Janovska romanam "Sola". Taja tiek kapinata Artura Skujas svesatnes, vientulibas, neiederibas izjuta, kas varoni noved lidz psihiskam problemam. Neiederiba ne starp angliem, ne starp savejiem trimdiniekiem. Intelektuals sapnotajs, kas nikst bez draugiem, bez majam, bez sapratnes." View more info

Dziesma Mezam

By: Janovskis, Gunars

Price: $12.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs: 1969

Seller ID: 000297

Condition: Very Good


203pp. Dj. spine slightly sunned, some slight wear to extremities, inner cover and endpaper show yellow transfer from an old paper or card , else a very clean, tight copy. "....galvenais stasts ir par cilveka milestibu, apbrinu un piekersanos mezam. Musdienas tik daudzi nespej novertet dabas sniegto burvibu, tomer uz pasaules vel ir laudis, kuri to spej, un viens no viniem ir Marcis." View more info

Ines

By: Janovskis, Gunars

Price: $12.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs: 1982

Seller ID: 000298

Condition: Very Good


377pp. Dj. spine a little sunned, mild wear to extremities; a very good,clean, tight copy. " Kapec tad autors velejas kaut fragmentari izsekot Ineses un Ojara likteniem lidz kara beigam? Ojars tas sagaida Vacija, bet Ines pazud kara laika Krievija....Ines ir Ojaram zudusas dzimtenes, bernibas un jaunibas simbols. Laika, kad pazud dzimtene, zud ari Ines. Par Inesi nav zinu, ka vina butu mirusi, tatad vienmer paliek ceriba, ka Ojars vinu vel kadreiz ieraudzis." View more info

Image for Svesuma  Divas Noveles

Svesuma Divas Noveles

By: Janovskis, Gunars

Price: $14.00

Publisher: Gramatau Draugs: 1966

Seller ID: 003818

Condition: Very Good +


256pp. A very good, clean, bright, tight copy. Some light wear to dj. "Novele "Izdedzi" mes pirmo reizi sastopam Mezmalu majas Anglijas vidiene pie Lestonas kur norisinas vairaku Janovska gramatu darbiba. Te tas ir nopircis bijusais legionars, lielais dzerajs Ozols, kurs nepavisam neiederas vieteja sabiedriba.Bet kas notiek, kad vieteja pasta un veikala ipasnieces meita, kas saderinata ar bagatnieka delu nokrit no zirga ---- Stastins viegli un atri lasams, kaut ari seit tiek dokumentets latviesu karaviru izmisums un vientuliba. Ari otraja novele "Kupris" telots latviesu vieninieku vientulai... View more info

Kur Sunim Vieta Stasti Par Krievu Laiku

By: Janovskis, Gunars

Price: $12.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs: 1978

Seller ID: 000306

Condition: Very Good +


326pp. Dj shows slight ageing at edges, Neat ownership on tp.; else a very good, clean, tight copy. Satura: Stasti par krievu laiku; stasti par dzivniekiem, cilvekiem un lopiem; Tumsa. Novele. "aprakstits 1940. - 1941. gads Latvija, darba meklejumi, slepsanas no varas iestadem, darbs malkas stacijas krautuve, lopkautuve un uz slikonu kuga"..... (Kur sunim vieta) ... "ir viens no nedaudzajiem lasamgabaliem, kura stastits, ka isti klajies latviesiem Anglija." View more info

Sola

By: Janovskis, Gunars

Price: $14.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs: 1963

Seller ID: 000400

Condition: Very Good


207pp. Previous ownership on half title, else a very good, tight copy. Janovskis "parstav latviesu trimdinieku realistiski psihologiskas prozas zanru." "ka tad isti jutas... starp svesiem, vel nepazistamiem laudim ar pilnigi citadu mentalitati un citadiem uzskatiem, un dzives vertibam... neizsakamas ilgas pec majam un vientuliba, apzina, ka neviens no apkartejiem cilvekiem nav vina dveseles radinieks un nespes vinu saprast.[Gudrinieks]" View more info

Helmi

By: Janovskis, Gunars

Price: $14.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs:

Seller ID: 000835

Condition: Very Good +


209pp. Almost as new, a fresh, clean, bright, tight copy. "Tak neka: romanam ir ari otra dala, sarakstita mazliet ironiska tonkarta, kas pirmas dalas vecmodigi smagnejos sizeta mezgijumus pacel krietni augstaka kvalitate. -- Trevora un Ojara dialogi nakti pie ugunskura, tuksojot konjaka blaskes, piederigi romana labakajam lappusem. Un - izcili laimigas beigas: katrs sanem " pat ne ko pelnijis, bet ko velejies." "(G.Berelis) View more info

Enu Menuets

By: Janovskis, Gunars

Price: $12.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs: 1969

Seller ID: 000853

Condition: Very Good


252pp. Ar autora illustracijam. "irreals" romans ar stastu stasta. " Heidelberga nakas saskarties ar miklainam un dazbrid pavisam mistiskam paradibam. Proti, apmeties pansija, Umurs kada skapi, kura saimniece glaba ieprieksejo gadu studentu atstatas mantas, atrod Latvijas virsnieka uniformu, kas tur karajas jau 39 gadus, un Martina Undulena divdesmitajos gados rakstito dienasgramatu. Ta nu Umurs iepazist vecos labos laikus, kad studenti vel bija isti studenti, aizravas korporaciju busanam un dziroja, dziedaja un duelejas uz velna parausanu. Turklat sos vecos labos laikus Umuram n... View more info

Gunars Janovskis Stasta

By: Janovskis, Gunars

Price: $14.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs: 1985

Seller ID: 000980

Condition: Almost As New


231pp. An attractive copy. "Gan isaki, gan garaki stasti Saja krajuma sakopoti cetras dalas vai nodalas. Skiet, ka stasti radusies izkliedeti pa ilgaku laika posmu, jo tematika un noskana mainas vai katra atseviska dala. Varetu likties, ka laika gaitas Janovskim sakrajies lielaks skaits isaku darbu, kas palikusi arpus agrak publicetajam gramatam." (I. Bredrichs) 34 autora isstasti sadaliti cetras nodalas: Verotajs stasta; Gleznotajs G. stasta; Arestants stasta; Sminetajs stasta. View more info

Image for Un Kas Par to

Un Kas Par to

By: Janovskis, Gunars

Price: $13.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs: 1978

Seller ID: 001337

Condition: Very Good +


349 pp. A very good, clean, tight bright copy. Janovskis veltijis so romanu vecas un par latviesiem izaugusas jaunas paaudzes uzskatu un izricibu tematam. --- Valdosais uzskats trimda ir, ka esam paglabusi savus bernus no... Termini ir dazadi, bet - katra zina paglabusi. Bet no siem berniem , --- peksni nakas dzirdet, ka "mes" isteniba tos nozagusi Latvijai, latviesu tautai. Janovskis piemin dzirdetu domu, ka labak esot klut par angli neka Latvija kalpot krievu komunismam " (G.Irbe) View more info

Ieklausies Nakti Noveles Un Stasti

By: Janovskis, Gunars

Price: $14.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs: 1975

Seller ID: 001356

Condition: Very Good +


213pp. A very good, clean, bright, tight copy. Ar savu novelu un stastu krajumu Gunars Janovskis atkartoti pierada, ka ir reals romantikis un reize romantisks realists. -- Janovskis "registre" apkartejo pasauli ar tik tipiskam savas beglu un karaviru paaudzes acim, ka daudziem lasitajiem nenakas gruti dentificeties ar darbu varoniem un tiem simpatizet." (I. Briedis) View more info

Novakare

By: Janovskis, Gunars

Price: $14.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs: 1980

Seller ID: 001404

Condition: Very Good +


192 pp. Illustrated. Dj. very good. neat ownership and very brief annotation on ffe. else a very good, clean, bright, tight copy. Ingridas Kleins vaks un ilustracijas. "Rakstnieka iejuta akla cilveka likteni un apstaklos ir apbrinojami dziva -- ka spoguli ieraugam pasi sevi un savas svesuma dzivei raksturigas izdaribas: Janu svinibas, Dziesmu svetkus, jauniesu seminarus, ikdienas stridus un ari saprasanos..Loti iepriecina veikla, niansem bagata un trapiga, zimiga valoda." (N. Valtere) View more info

Image for Balsis Aiz Tumsas

Balsis Aiz Tumsas

By: Janovskis, Gunars

Price: $14.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs: 1972

Seller ID: 003962

Condition: Very Good +


302pp A very good, clean, bright, tight copy. Dj. very good. "Titullapa rakstits, ka Balsis aiz tumsas ir 3. sejums noslegtu romanu cikla. Pirmais -Sola, otrs - Par Trentu kapj migla." (JG) "Gara slima, ko parasti deve par traku dienasgramata" "Atriebiba par Hirosimu, atriebiba par Dresdeni, atriebîba par Katinu, par Liteni -- Janovskis problemu nostada tik nezeligi logiski, ka skiet ir tikai divas iespejas: parversties vienaldznieka vai zaudet pratu" ( Z. Maurina) View more info

Image for Kaijas Kliedz Vetru

Kaijas Kliedz Vetru

By: Janovskis, Gunars

Price: $14.00

Publisher: (Cicago), Gramatu Draugs: 1977

Seller ID: 002047

Condition: Very Good +


319pp. A very good, clean, tight, bright copy. "vispilnigako juras atspulgu mums dod Gunara Janovska pedejais romans Kaijas kliedz vetru. Tur Rigas lica jura tverta visiem jutekliem --Reti kadai gramatai virsraksts tik lieliski saskanots ar gramatas saturu" (E. Zuzena) "Uzmanibas centra ir krietni nodzeries zurnalists Egons Dielans, kurs, lai atkoptos, ierodas Vilraga, maza zvejnieku ciema Kurzemes piekraste --- romanu izglabj vecais kapteinis Bradins. Vinam ir 82 gadi, vins pieredzejis le­gendaro burinieku laikmetu, macijies Valdemara jurskola, izkugojis visus okeanus, pabijis vai visu pa... View more info

Image for Rolands

Rolands

By: Janovskis, Gunars

Price: $13.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs: 1971

Seller ID: 003840

Condition: Very Good +


187pp. A very good, clean dj with some minimal wear enclosed in an attractive clear plastic cover protector . else a very good, clean, bright, tight copy. "Latviskums ir si romana pamatdoma. Ta paudeji ir Umurs un Uldis, Trimda uzaugusais Uldis ne tikai iemacas nevainojami runat latviski, vins aktivi piedalas ari latviesu organizacijas un pat pamet savu lielo milestibu Gretu, lai apprecetu Ingridu, kuras vieniga, bet izskiriga prieksrociba ir latviskums, jo vins grib audzinat savus bernus ta, lai tie butu latviesu tautas dala " [Hamilkars Lejins] View more info

Image for Pie Tornas

Pie Tornas

By: Janovskis, Gunars

Price: $13.00

Publisher: Vasteras, Ziemelblazma Janis Abucs: 1966

Seller ID: 004481

Condition: Very Good +


295pp. A very good, clean, bright, tight, unmarkedcopy. Dj somewhat worn but fair, enclosed in clear mylar jacket." Gunars Janovskis reizem tiek uzskatits par labako latviesu prozaiki viens no visvairak lasitajiem autoriem trimda ar saviem 60 un 70 gadu romaniem - Sola, Bez cela, Pie Tornas u c uzcelis pieminekli latviesu legionariem vinu kara un trimdas gaitas. " xxx View more info

Cilveks, Kas Gribeja Vairak

By: Janovskis, Gunars & Kalnina, Laima

Price: $12.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs: 1987

Seller ID: 000892

Condition: Very Good +


373pp. A very good, clean, tight, bright copy. "Si par romanu nosaukta sacerejuma divam dalam ir katrai savs autors. Laima Kalnina it ka turpina Gunara Janovska iesaktu fabulu un, tapat ka Janovksis, izvelas romana protagonistu Argodu Siesturu attelot netiesi, t.i. vina tuvakas apkartnes cilveku skatijuma. --Janovskim bijis prata veligi un mazliet dzeligi ironiska gara tverts latviesu censona un sabiedriska darbinieka portrets. -- Aina mainas radikali, kad vardu parnem Laima Kalnina." (M. Lasmanis) View more info