Author:Gubina Indra

Sort

Showing 1-15 of 15

Image for Sidrabkazas  Stasti

Sidrabkazas Stasti

By: Gubina Indra

Price: $13.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs: 1980

Seller ID: 000483

Condition: Very Good +


205pp. "Gubina mekle jaunu, valoda skopaku, bet reize simboliem bagataku izteiksmi, kas paplasinatu vai aizstatu vinas darbos ierasto, liriski skanoto psichologisko realismu. (krajuma Sidrabkazas) Gubina ari attelo cilveku vientulibu, kas ir it ka jau liktena lemta un neizbegama.(M. Lasmanis) View more info

Image for Sarta Svitra Debesis

Sarta Svitra Debesis

By: Gubina Indra

Price: $16.00

Publisher: Ithaca, Mezabele: 2003

Inscription: Signed by Author

Seller ID: 001361

Condition: Very Good +


223pp. A very good, clean, tight, bright copy. SIGNED Romans Sarta svitra debesis turpina Gubinas iepriekseja romana, Pienakums nav milestiba, darbibas izkartojumu, Trimdas sakuma karstas debates par trimdinieka attiecibam ar mitnes zemi, tas laudim un kulturu it ka atjaunojas, bet vienlaikus ir savadak niansetas. Asimilacijas draudi, kad katra mazaka attalinasanas no latviskuma bija jauzskata ka nodeviba, ir pieklususi, protams, ne jau pazudusi. View more info

Image for Dziesma Tevi Esmu  Dzejoli

Dziesma Tevi Esmu Dzejoli

By: Gubina Indra

Price: $12.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs: 1979

Seller ID: 000050

Condition: Very Good +


96pp. Very good, clean, tight copy, without dj. "Indra Gubina pieder pie stiprajam sievietem, kuras nesamierinas ar likteni." View more info

Image for Velreiz Turp Un Atpakal

Velreiz Turp Un Atpakal

By: Gubina Indra

Price: $14.00

Publisher: Ithaca, Mezabele: 2008

Seller ID: 002219

Condition: As New


226pp. As New. " Ievada rakstniece un redaktore Ingrida Viksna norada uz uzrakstito atminu svarigumu, jo uzrakstitais nepazudis. Kaut ari tikai dzives drumstalas, ka Ingrida Viksna raksta, talantiga rakstnieka uzrakstitas, tas tiek padaritas redzamas un baudamas lasitajiem. Tada ir ari Indras Gubinas stastijumu gramatu. ----Cauri visiem siem stastijumiem spid nostalgija par pagajuso laiku, seniem draugiem, piedzivojumiem, daudzu gadu garuma taupitam pieminas lietam, no kuram gruti skirties. Galvenais jo stastu temats ir vecaku cilveku vientulibas un atstatibas sajuta - aktivie darba gadi paga... View more info

Image for Kaza Kapa Debesis   Celojumu Piezimes

Kaza Kapa Debesis Celojumu Piezimes

By: Gubina Indra

Price: $13.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs: 1984

Seller ID: 000398

Condition: Very Good +


203pp. Autores piezimes no Egipte, Meksika, Skotija un Australija piedzivota. "Sis ir suligas, krasnas un bagatas piezimes... gramata var atrast pardomas un sapnus, atzinas un atminas, noskanas un izjutas.[E. Freimanis] View more info

Image for Ar Diviem Punktiem Teikums Nebeidzas  Stasti

Ar Diviem Punktiem Teikums Nebeidzas Stasti

By: Gubina Indra

Price: $14.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs: 1974

Seller ID: 000884

Condition: Very Good +


208pp. A very good, clean, tight copy. "vairakkart ---nacies uzsvert rakstnieces speju dzili un parliecinosi attelot cilveka dveseles dzivi. Ta tas ir ari Gubinas --- krajuma "Ar diviem punktiem teikums nebeidzas". Rakstnieces talants vispilnigak paradas attelojot sievietes pardzivojumus --- parliecina, sugeste, savilno un aizrauj. Ir grupa maigi sieviskigu, upurspejigu un pasaizliedzigu preceto sievu --- ari straujas, nemierigi nervozas, iekseji degosas ---patstavigas un intelektuali gaisas, sevi stabilas un stipras." (N. Valtere) View more info

Image for Ziema Nak Pretim

Ziema Nak Pretim

By: Gubina Indra

Price: $13.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs: 1973

Seller ID: 000893

Condition: Very Good +


189pp. In almost as new condition. "Raksts Puteklos" turpinajums. "Gubinas temats ir - vientuliba.--Eliza - beg ne tikai no vira, bet, ka skiet, no sabiedribas vispar. Rita pasivi beg un vairas no vientulibas, mekle gan viru, gan sabiedribu. Bet abu celi krustojas vieta, kur valda turpat vai pilnigs psichisks lidzsvars abu starpa.--Gubina so izgaismojumu veikusi apskauzami tiri, ne reizi neiekritot sentimentala "pazelosana" (G. Irbe) View more info

Image for Uz Akmena Stavedams

Uz Akmena Stavedams

By: Gubina Indra

Price: $14.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs: 1986

Seller ID: 000894

Condition: Very Good +


292pp. Very good, clean, bright, tight copy. No vienas puses romans -- jauna svesatnes latviesa Gata Brenca, Kanadas tautiesu Valdas un Martina padsmitnieciskas atvases, rakstura attistibas dokumentejums cauri jaunibas gadu duksnajiem un pari atvariem, kas katram jau tik labi zinami no pasu dzives. No otras puses gramatas centra pretstatits lielais nacionalais pardzivojums ar svesatnes latviesu Dziesmu svetkiem Gotlande 1979. gada, kur piedalas ari Brencu gimene un draugi."(I. Bredrichs) Romans godalgots ar K. Barona premiju. View more info

Image for Ar Ezeli Uz Akropoli  Celojumu Stasti

Ar Ezeli Uz Akropoli Celojumu Stasti

By: Gubina Indra

Price: $12.00

Publisher: Newton, LaRAS Gramatu Klubs: 1993

Seller ID: 001132

Condition: Very Good +


"---liek nojaust, ka stastijums turesies ciesa kontakta ar zemes lietam un nenoklidis parlaicigas jomas, ja ari Griekijas mitiska senatne un dievigi zila debess uz to pusi vilinatu. Ta ari izradas. Indra Gubina paliek uzticiga vienkarsibai un realistiskam aprakstam, kas necensas lieki izskaistinat grieku salas un Atenas pavaditas dienas un naktis." ( M.Lasmanis]150 pp. A very good, clean, tight copy. View more info

Image for Divaina Spele (Dzejoli 1990 - 1999)

Divaina Spele (Dzejoli 1990 - 1999)

By: Gubina Indra

Price: $14.00

Publisher: Toronto, Autores Izdevums: 1999

Seller ID: 001339

Condition: Almost As New


106pp. Almost as new. "Kas palika pari?" Ta vaica Indra Gubina, daudzkart godalgota trimdas autore, dzejoli, no kura nemts pirmas dalas motto. Kas palika pari no jaunibas un redzeta, no dabas skaistuma, milestibas, attiecibam ar vietam un cilvekiem. Un, vienmer, no valodas. Izbrineti, vina piebilst, "divaina spele." ( I. Ezergaile) View more info

Image for Pienakums Nav Milestiba

Pienakums Nav Milestiba

By: Gubina Indra

Price: $14.00

Publisher: Ithaca, Mezabele: 2001

Seller ID: 001444

Condition: Almost As New


165pp. Aa almost as new copy. "Vecuma dienu milestibas solijumi tik biezi ir mani, bet saulrieta tuvums ir patiess un uzmacigs. Vita romana beigas atrod savu mati mirusu, un tas nav Liebestod sekas. Milestiba nav pienakums, bet pienakums var tuvoties milestibai zinamas situacijas. Francu klasicisma ir vietam lidzigas izpausmes, bet, protams, nevajadzetu sis lidzibas uzsvert. Gubina tapat ka francu klasiki uzmanibu velta cilveka intimai dzivei, dara to delikati un nosverti" (J. Silenieks) View more info

Image for Par Plasu Juru  Dzejas

Par Plasu Juru Dzejas

By: Gubina, Indra

Price: $14.00

Publisher: Toronto, Greenwood Printers: 1982

Edition: First Edition

Seller ID: 000005

Condition: Very Good


68pp. Clean tight copy. Presentation inscription on title page. "---ietverti 34 dzejoli, kas visi radusies Gotlande notikuso trimdas dziesmu svetku ierosme. ---Tacu blakus sajusmai un pacilajumam dzimtas zemes tuvums modina ari senas atminas --- Liroepikai raksturiga veida sais dzejolos izteiktais pardzivojums nav pasas dzejnieces vien, bet reize parstav visas trimdas izjutas."(N. Valtere) xxx View more info

Image for Ritdiena Neskaitas Stasti Un Telojumi

Ritdiena Neskaitas Stasti Un Telojumi

By: Gubina, Indra

Price: $13.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs: 1967

Seller ID: 000895

Condition: Very Good +


220pp. Clean, bright, tight copy. "Gubina ir tagad devusi labako, interesantako, noskanotako starp savam novelu, stastu un telojumu gramatam. Visuma turoties pie pshihologiska realisma--- kas palaikam skar samezglojumus gimenes dzive." (A. Eglitis) View more info

Image for Raksts Puteklos

Raksts Puteklos

By: Gubina, Indra

Price: $13.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs: 1970

Seller ID: 001297

Condition: Very Good +


208pp. Dj. shows a little wear to extremities, else a very good, clean, tight copy. Romans skar un risina loti aktualas musu laikmeta problemas, ari sodienas specifisko latviesu situaciju arzemju gaitas -- Visvairak satricina episods ar Helgi - kas ir baigi tragisks un laikmetigs --Tapat smeldz tas, ka ari Elizes stipras un bagatas dveseles cina par savas eksistences nozimigumu un jegu galu gala izradas zaudeta." (N. Valtere) View more info

Image for Vai Ilgi Vel

Vai Ilgi Vel

By: Gubina, Indra; Janovskis, Gunars

Price: $14.00

Publisher: Toronto, Amber Printers and Publishers: 1989

Seller ID: 000618

Condition: Very Good +


158 pp. A very good, clean, tight, bright copy. Divu autoru grmata.. pirmaja dala, Gubinai puse; otraja - Janovskim sava puse. Dzejoliem piemit tada ka muza novakares rezignacija gatavojoties neizbegamam liktenim. View more info