Author:Eglitis, Anslavs

Sort

Showing 1-25 of 44

Image for Siksta, Dziviba

Siksta, Dziviba

By: Eglitis Anslavs

Price: $14.00

Publisher: Lubeck, Ziemelblazma: 1950

Seller ID: 004532

Condition: Very Good


231pp. Scarce. Hard cover edition Some light sunning to cloth spine and some slight wear to gilt cover lettering, else a very good, clean, tight unmarked copy. "Ta latvieu tautas dala, kas kara beigas bija spiesta doties Rietumu virziena, so cilveku pardzivojumi, likstas un likteni ienak gramata "Siksta dziviba" (1950) ievietotajos 15 stastos un noveles. Musu tautieisi kugi vai zvejnieku laivas devas uz Vaciju vai Zviedriju, bet rakstnieka skatiens talak izseko vinu gaitam beglu nometnes, kur vareja iepazit dazadus cilvekus raksturus, tikumus un ari vinu nelaimes un bedas. Pavisam dramatisk... View more info

Image for Anslava Eglisa Dienasgramatas

Anslava Eglisa Dienasgramatas

By: Eglitis, Anslavs

Price: $14.00

Publisher: Riga, Zinatne: 2004

Seller ID: 001798

Condition: Almost As New


243pp. A very good, almost as new copy. "Dienasgramatas tiekamies ar patiesigu, nevien kritisku, bet ari paskritisku makslinieku, kas nevairas izteikt savas dzilakas jutas: naves bailes, naidu un milestibu. Autora tiesums un jaunekligais spontanums padara tas par iedvesmojosu un valdzinosu lasamvielu. --- Dienasgramatas varam izsekot Anslava Eglisa interesem, lasamvielai, gleznotaja gaitam, draugiem, draudzenem un veselibas stavoklim. Eglitis apgrozas vide, kur dabigi ir sekot visam, kas notiek teatros un koncertos, literatura un makslinieku saietos. Nekur neparadas raizes par naudas taupisan... View more info

Image for Ajurjonga

Ajurjonga

By: Eglitis, Anslavs

Price: $20.00

Publisher: Stockholm, Daugava: 1955

Seller ID: 003566

Condition: Almost As New


231pp. Dj. unfaded. A very good, clean, bright, tight, almost as new copy. An attractive book. Translated by L. Parks. "Ajurjonga displays the author's conception of the Far East in full scale. It is based on a thorough study of the past and present day problems besetting the folks of Asia. Above all, it is an adventure story of excessive tension, salted with wit and relieved by glimpses of humour, which can hardly leave the reader unconcerned." (publisher) View more info

Adzurdzonga

By: Eglitis, Anslavs

Price: $14.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs: 1951

Edition: First Edition

Seller ID: 000536

Condition: Very Good +


223pp. Rebound in cloth with original cover included before half title. A couple of small spots on original paper cover, neat presentation on tp., consistent mild ageing throughout, else a very good, clean, tight copy. "Izbedzis baltiesu politieslodzitais, padomju Krievijas agitators, Kanadas zinatniska ekspedicija, senas Hijas teiksmaina valdniece visi vini satiekas Azijas vidiene un notikumi sagriezas neparedzama virpuli, kur katra nakama lappuse sagada lasitajam negaiditus parsteigumus." ( V.& Rapa) "Janis Rudzitis atzina, ka romana musdienu varonis Tens, kas beigas tisam nepa... View more info

Image for Es Nepievienojos

Es Nepievienojos

By: Eglitis, Anslavs

Price: $14.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs: 1971

Seller ID: 003368

Condition: Very Good +


358pp. Very good, clean. bright, tight copy. Dj. very good. "Romans ir par jauniem un veciem dumpiniekiem, par dumpigo jaunaudzi un nereti gekigo vecaudzi.... sava veida latvisks sauklis dazadiem spitniekiem, savrupniekiem un savdabjiem." View more info

Pedejais Raidijums

By: Eglitis, Anslavs

Price: $14.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs: 1963

Seller ID: 000454

Condition: Very Good


349pp. Very good, Dj. in mylar cover. "-- ari "Pedeja raidijuma" vina fabulesanas veiksme un maka izverst sizetu ir virtuoza -- jaruna ka par romanu, kas iederas ta saucamas zinatnes fikcijas zanra. Sai gadijuma rakstnieka fantazija parcelusies uz istenibu tikai iedomas eksistejosas iespejas deaktivizet atomspradzienu radito radioaktivitati. Ar zinatnisko fikciju saskereta kopa politiska fikcija--" ( J. Rudzitis" View more info

Teoduls Supersakso [stasti]

By: Eglitis, Anslavs

Price: $11.00

Publisher: Esslingen, Gramatu Draugs: 1946

Seller ID: 000182

Condition: Good +


175pp. Good copy. Paper cover creased and slightly worn, a little age yellowed Illustrations by V. Janelsina. " veca turistu pavadona Teoudula Supersakso stasti par vina piedzivojumiem [Himalajas] kalnos." "kalnos .....pasaules varenums un bezgaliba labak apjausama..." Stasti: Lavina, Ziemelu siena, Dapsangs. View more info

Tresais Zvans

By: Eglitis, Anslavs

Price: $15.00

Publisher: Cikago, Gramatu Draugs: 1965

Seller ID: 000341

Condition: Very Good


351pp. Dj shows some slight wear to extremities, spine mildly sunned, else a very good, clean, tight copy. Autora teatra turnija pie latviesiem Zemelamerika un Kanada. Tiksanas ar maksliniekiem, rakstniekiem, kulturas veicinatajiem... Visadi interesanti iespaidi un noverojumi. View more info

Kas Izpostija Latvisko Sturiti (noveles)

By: Eglitis, Anslavs

Price: $14.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs: 1977

Seller ID: 000342

Condition: Very Good +


309pp. Dj. very good, clean with some very small closed tears, else a very good, clean, tight, bright copy. 22 noveles/isstasti. View more info

Image for Atzinas

Atzinas

By: Eglitis, Anslavs

Price: $11.00

Publisher: Riga, Zvaigzne ABC: 2004

Seller ID: 004535

Condition: As New


94pp. As new. Vandas Tomasevicas sakartojuma. No Eglisa darbiem izsijatie "viedie vardi" interesanta izlase. Eglisa "aforismi" View more info

Image for Vientulis Un Dzirotajs

Vientulis Un Dzirotajs

By: Eglitis, Anslavs

Price: $35.00

Publisher: Riga, Valtera Un Rapas Akc. Sab. Apgads: 1938

Edition: First Edition

Seller ID: 003410

Condition: Very Good +


136pp. A very good, clean, tight, unmarked copy. Rebound with original paper covers preserved after front free endpaper." Anslava Eglisa pirma dzejas gramata. Anslavs Eglitis kopa ar Eriku Adamsonu iedami loti izsmalcinata estetisma virziena atradusi kadu agrak neienemtu poziciju , kas vinu izteiksmei un pantiem pieskir pievilcigu svaigumu. Anslavu Egliti var apskaust dazs labs dzejas meistars, --- Egli sa lirikas stila izpauzas elegants smins, ironija, viegla skepse. " (Janis Rudzitis 1939) Krajuma ari ietilpst dazi Eglisa Kitss, Selli un citu lielmeistaru darbu tulkojumi. View more info

Image for Svabu Kaprico

Svabu Kaprico

By: Eglitis, Anslavs

Price: $12.00

Publisher: Salem, Apgads Riga: 1951

Edition: First Edition

Seller ID: 004244

Condition: Good +


252pp. A Good +, sound, gently aged, unmarked copy. 20 stasti. "---stastu krajuma "Svabu kaprico" paradas Anslava Eglisa izcila, reize pat zilbinosa meistariba un taja pasa laika izteiksmes daudzveidiba. Raksturiga romantiska ievirze, darbiba reizem risinas talos vesturiskos laikos un svesas zemes, varoni ir energiski cilveki, kas nereti nonak uz dzivibas un naves robezas, sastopamas specigas kaislibas." (egramatas) View more info

Image for Svabu Kaprico

Svabu Kaprico

By: Eglitis, Anslavs

Price: $14.00

Publisher: Salem, Apgads Riga: 1951

Edition: First Edition

Seller ID: 004531

Condition: Very Good


252pp. A very good, clean, tight unmarked hardcover copy 20 stasti. "---stastu krajuma "Svabu kaprico" paradas Anslava Eglisa izcila, reize pat zilbinosa meistariba un taja pasa laika izteiksmes daudzveidiba. Raksturiga romantiska ievirze, darbiba reizem risinas talos vesturiskos laikos un svesas zemes, varoni ir energiski cilveki, kas nereti nonak uz dzivibas un naves robezas, sastopamas specigas kaislibas." (egramatas) View more info

Teoduls Supersakso & Gimetne

By: Eglitis, Anslavs

Price: $14.00

Publisher: Eslingen, Gramatu Draugs:

Seller ID: 000788

Condition: Very Good +


Two books bound as one. 175. + 141pp. Teoduls supersakso and Gimetne. Attractive tight binding with green marbled covers, green cloth spine and corners. A very good clean tight copy with mild uniform ageing to the paper in Gimetne. "Kalnos cilveks nonak saskarsme ar pasam galejam problemam." (Gudrinieks) - "Teoduls Supersakso" - "Tikai rakstniecibas virtuozs spej radit prieksstatu, ka pasaule valda nejausibas un miklainas sakritibas -Loti raksturigs seit ir Anslava Eglisa garstasts "Gimetne" View more info

Tiesa Nak

By: Eglitis, Anslavs

Price: $14.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs: 1967

Seller ID: 000836

Condition: Very Good +


235pp. Dj. shows some very mild wear, else a clean, bright, tight copy. Viss darbs "Tiesa nak rakstits ar Eglitim savdabigo humoru un ironiju -- Eglitis mums davinajis gramatu, kas vina pasa darbu virkne ienem ipatu vietu, jo attelo pirmo reizi musu literatura Amerikas zverinato tiesu darbibu. Turklat si gramata ir ipata piedeva romanam Nav tak dzimtene, jo rada epizodus si romana tapsana; reize ta ir variacija par temu Neierasta Amerika, jo turpina spilgti un trapigi atainot Amerikas parasas -- Gramatas butiska sastavdala ir autora illustracijas, kas grezno 95 no 235 lappusem. Lieku reizi... View more info

Image for Vai Zini Zemi, Citronas Kur Zied? Romans

Vai Zini Zemi, Citronas Kur Zied? Romans

By: Eglitis, Anslavs

Price: $14.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs: 1980

Seller ID: 003640

Condition: Very Good +


279 pp. A very good, clean, bright, tight copy. Dj. very good.. "Vai zini zemi, citronas kur dzied" ir noslegtu romanu trilogijas "Nav tak dzimtene" "Cilveks meza" tresa gramata. "Psihologisks telojums savits ar precizu sabiedribas raksturojumu." View more info

Pedejais Mohikanis

By: Eglitis, Anslavs

Price: $15.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs: 1969

Seller ID: 001071

Condition: Very Good +


313pp. A very good, clean, tight copy. " A.Eglitis stasta "Cingishana gals" atklajas ari ka teicams Austrumu kulturas un vestures parzinatajs....Trimda tapusajos stastos rakstnieks attelojis parastus dzives gadijumus, pratis atklat aiz tiem slepto dramatismu. Vina stastu varoni ir parasti cilveki, ari jaunies" View more info

Pansija Pili

By: Eglitis, Anslavs

Price: $14.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs: 1962

Seller ID: 000983

Condition: Very Good +


254pp. Illustrated by the author. Neat ownership sig., o on t.p. Dj. enclosed in attractive mylar cover, else a very good, clean, bright, tight copy. "Pansija pili" ir autobiografisks darbs, ko raksturo spraigs sizets, humors un dzilas pardomas. Turklat sniedz briniskigu ieskatu 20. - 30. gadu Latvijas kulturas dzive. Anšsava Eglisa dzivesstasts lidzinas romanam, tas ir sarežgits, aizraujoss un neparasts." (TVNet) View more info

Karuselis Ikdienas Telojumi

By: Eglitis, Anslavs

Price: $15.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs: 1956

Seller ID: 001056

Condition: Very Good +


231pp. Dj, shows some light edgewear, else a very good, clean, tight copy. Includes a contemporary newspaper clipping review of the author's work between the fep. and ffep, resulting in some clipping colour transfer from paper to pages "stastu centra ir pavisam parasti notikumi, daudzi so telojumu varoni ir pusaudzi vai berni, un vinu pasauli rakstnieks telo ar ipasu siltumu. Ari saja krajuma ievietotajos stastos darbojas autors pats--Krajuma teloti nelieli atgadijimi un notikumi, tas ir sikas mikropasaulites, no kuram kopuma summejas liela dzive--Stastos mazak jauzams A. Eglitis ka d... View more info

Image for Pasmaidot  Saulgriezu Stasti

Pasmaidot Saulgriezu Stasti

By: Eglitis, Anslavs

Price: $15.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs: 1970

Seller ID: 004457

Condition: Very Good +


277pp. Autora ilustracijas. Some light wear to top of dj spine, else a very good, clean, bright, tight, unmarked copy. 21 stasts. "Stastos mazak jauzams A. Eglitis ka dzeligs smejejs, vairak - ka sirsnigs, iejutigs cilveks, kas prot ieklausities citu neveiksmes un likstes un nebistas, ja tas vajadzigs, pavipsnat par sevi.... Biezi so stastu un telojumu darbiba notiek Ziemassvetkos, saulgriezi saistas ar ipatnu noskanu un atmosferu, cilveki tad vairak atmaigst un ir garigi atvertaki."[Gudrinieks] View more info

Image for Malachita Dievs

Malachita Dievs

By: Eglitis, Anslavs

Price: $16.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs: 1961

Seller ID: 003730

Condition: Very Good +


464pp. A very good, clean, tight copy . Malachita dievs, gan apmeru, gan literaras kvalitates zina viens no lielakajiem Eglisa romaniem.Loti tiri izstradata fabulas linija -- Ari veidojot pavisam neparastus ipatnus, Eglitis literara forma izcel muzam nemainigo cilveku.Un civeku raksturs ir tik pat nemainigs, nezudigs un miklains ka maza malachita dieva figura -- View more info

Image for Neierasta Amerika  Telojumi

Neierasta Amerika Telojumi

By: Eglitis, Anslavs

Price: $18.00

Publisher: Stockholm, Daugava: 1954

Seller ID: 004519

Condition: Very Good


270pp. Many author's pen and ink illustrations . Colour photo facsimili of a neatly repaired dj. enclosed in clear mylar protector. Neat ownership on half title, else a very good, clean, unmarked copy of a now hard to find item. " Katrs telojums te varetu deret ka interesanta nodala kada plasa romana. Anslavam Eglitim ir apbrinojami asa redze lai uztveru raksurigo --- Eglisa zimejumi liekas gramatas neatnemama dala." ( J. Rudzitis) " Saja dokumentalaja darba autors apraksta savas gaitas un iespaidus ASV. Uz ASV Eglitis parcelies 1950. gada. Gajis briziem nav parak vi... View more info

Image for Divi Kapieni

Divi Kapieni

By: Eglitis, Anslavs

Price: $39.00

Publisher: Shipenville, Upeskalns The Riverhill Press: 1961

Seller ID: 004450

Condition: Very Good +


75pp. Limited edition 200 copies, A very good, clean, bright, tight, unmarked copy. Type handset 10 pt old style bold. With the author's illustrations ( 10 full page illustrations). " Bet cilveks ir savada butne, tas spej ieprojecet veselu pasauli riekstu caumala --kapejs iegulda daudzas savas labakas makas un istako sajusmu nepiemiligos akmenu brukumos. Seit notelotie dsivi kapieni saprotams, var intereset tikai pavisam nedaudzus kalnu milotajus --" (Autors) View more info

Image for Laimigie

Laimigie

By: Eglitis, Anslavs

Price: $14.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs: 1978

Edition: Second Edition

Seller ID: 004567

Condition: Very Good +


359pp. Dj. very good +, a very good, clean, tight, bright copy. " Eslingenes nometne, un viss, kas ar to sakara allegorize plasu sektoru trimdas dzive...Autora nodomi atklasies tikai tad, ja Laimigos sapratisim ka plasu satirisku alegoriju... un galvenos varonus ka simboliskus tipus..." (J. Rudzitis) View more info

Image for Cilveks Meza

Cilveks Meza

By: Eglitis, Anslavs

Price: $14.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs: 1970

Seller ID: 004195

Condition: Very Good +


346pp. A very good, clean, tight copy. Very good dj with some light wear enclosed in an attractive clear mylar protector. "Jaunakas paaudzes lasitaji izplatijusi domu, ka Anslava Eglisa labakie darbi ir "Ligavu mednieki" un "Homo novus". Anslavs pats ta nedomaja. ".......Cilveks meza" un citi bija labaki par Eglisa diviem pirmajiem darbiem." (I. Lipsa) View more info