Author:Eglitis, Andrejs

Sort

Showing 1-21 of 21

Image for No Such Place Lasts Summerlong  Poems

No Such Place Lasts Summerlong Poems

By: Andrejs Eglitis Velta Snikere

Price: $15.00

Publisher: Youlgrave, International Poetry Society & Hub Publications Ltd.: 1974

Seller ID: 000985

Condition: Very Good


67pp. Some slight edgewear to spine and extremities, otherwise, a very good, clean, tight copy. Translations by V. Snikere, introductionn by Derek Stanford. "The poems of Andrejs Eglitis are frequently the production of strong patriotic imagination and this is one of the elements that has been responsible for hiswide reputation among his countrymen --- It has been said of Miss Snikere that she writes "subconciously conceived poems bearing the stamp of surrealism. Many of her poems seek to locate inner states in an outward language." ( Derek Stanford) View more info

Lasts

By: Eglitis, Andrejs

Price: $13.00

Publisher: Stockholm, Daugavas Apgads: 1961

Seller ID: 000564

Condition: Very Good +


103pp. "Pardzivojuma intensitate izsauc Andreja Eglisa dzeja varsmas no zemapzinas, saraustitus vardus, skatus, kas gruti paklaujas jedzieniskai analizei. Dveseles baidi, pazaudeta bezgaliba un izbijusu liktenu mani, neatnakusu pasaulu un dienu dvesma - dzejolu krajuma pamatdomu ietekme stravojumi no zemapzina esosa religisko un kulturvesturisko domu un iespaidu krajuma." (P.Vasarins) View more info

Uguns Vardi Dzejoli 1934- 48 Sakartojis Un Apcerejis V. Kalve

By: Eglitis, Andrejs

Price: $14.00

Publisher: Eslingen, J. Kadila Apgads: 1949

Seller ID: 000556

Condition: Very Good +


184pp. 1500 copies. Bound in Beige cloth. A clean, yet uniformly aged, almost crisp, tight copy with some mild infrequent foxing. " Vins ir saglabajis un turpina esoterisko milestibas un naves mistiku kurai tagad jovairak trudu un nicibas smarzas, bet taja druzmejas ari cinas gados uzvanditie teli. Si mistika arvien vairak izpauzas simbolistu - sirealistu izteiksmes panemienos - muzikalitate un ritmika...." (V. Kalve) View more info

Kad Tu Acis Izslaucisi Tevuzeme Patriotiska Dzeja

By: Eglitis, Andrejs

Price: $13.00

Publisher: Copenhagen, Imanta: 1964

Edition: First Edition

Seller ID: 000538

Condition: Very Good +


168pp. Very good, clean, bright, tight copy. Autora dzejas izlase no Liec zobenu zem galvas; Dievs Tava zeme deg; Uz vairoga. "Visiem dzejoliem es dzirdu cauri muziku. Es ari rakstu, fona skanot muzikai... ( A. Eglitis)." .... Vina religiska parlieciba saskan ar harmonisko pasauli, ka viss notiek pec Dieva likumiem un labais, taisnigais speks beigas ir uzvaretajs. Dieva izpratne dzejniekam loti latviska, varetu teikt- zemnieciska, tuva tai, kada sastopama musu folklora." (Gudrinieks.lv) View more info

Svesais Cirvis Cert Un Cert

By: Eglitis, Andrejs

Price: $13.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs: 1986

Seller ID: 000510

Condition: Very Good +


78pp. "Visam cauri dzejnieks dzird cirvja klaudzienus, kas iznicina musu tautu, un nebeidz to atgadinat. Bet gramatas apaksvirsraksta "Nakts saka amen, rits alleluja" vins par spiti pasreizejai tumsai, kada atrodas musu zeme, vesti tai musu uzticibu un brivibas sapni." View more info

Nesaule

By: Eglitis, Andrejs

Price: $13.00

Publisher: Stockholm, Daugava: 1953

Seller ID: 000424

Condition: Very Good +


126pp. In slipcase. Nesaule - dzejnieks rada ainas, kuras atklats, ka zud tautas svetumi, ko simbolize templis, dievnams, baznica. Visa trimda rakstita lirika ir faktiski vina dveseles spogulis, kura atklatas beglu dzives dramatiskas situacijas..." [V. Vecgravis] View more info

Dveselu Cietoksnis Cinas Un Sapni Par Latvijas Valsti

By: Eglitis, Andrejs

Price: $13.00

Publisher: Vasteras, Ziemelblazma- Janis Abucs: 1953

Edition: Second Edition

Seller ID: 000121

Condition: Very Good


91pp. This edition, like the first limited to 1000 copies Blue ink donor's stamp on inner cover and tp. Otherwise a very presentable copy in very good condition. . Three woodcut illustrations. " Sis Kurzemes kauju dienas rakstitas rindas uzruna latviesus svesuma taja bridi, kad vini, noliektu karogu, iet visdzilakajam liktena mijkreslim ...." View more info

Image for Audiet Mani Karoga Sarkanbaltsarkana

Audiet Mani Karoga Sarkanbaltsarkana

By: Eglitis, Andrejs

Price: $16.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs: 1977

Edition: 4th Edition.

Inscription: Signed by Author

Seller ID: 002364

Condition: Very Good +


63pp. A very good, clean, bright copy SIGNED and INSCRIBED by the author -- "Ta jau ir un paliek dzejnieku privilegija lietot svetku valodu, un - pamest pie malas neieverotas dzives realitates, nenoversamas pretrunas starp sapnu un atminu dzimteni un to, kas redzama, jutama, apmeklejama paslaik." (P. Vasarins) View more info

Caur Daudzam Zemju Zemem Caur Daudzam Debesim

By: Eglitis, Andrejs

Price: $12.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs: 1982

Seller ID: 000301

Condition: Very Good +


79pp. Almost as new. ."Biezak neka agrak dzejnieks dalu dzejolu raksta prozas veida. Siem garajiem, liklocu izvitajiem teikumiem ir ligans, ritmisks pludums, noskana svinigs pacilajums, it ka nejausi vietam muzikali atbalsojas atskanas. Ar so svinigi krasno, leno valodas ritejumu reizem peksna kontrasta ieskanas vieglie, graciozie dainu pantmeri." (Nora Valtere) View more info

Image for Milu, Milu  Dzejoli

Milu, Milu Dzejoli

By: Eglitis, Andrejs

Price: $14.00

Publisher: Copenhagen, Imanta: 1962

Seller ID: 002916

Condition: Very Good +


96 pp. A very good, clean, bright, tight copy. An understated, attractive, finely printed book. Imanta apgada velte dzejniekam Andrejam eglitim " Prieksvarda Jana Grina eseja "Andreja Eglisa milestibas lirika" " atkal izskerdiga greznuma iznak Jana Grina sakartotais milestibas dzejolu krajums Milu milu - izlase no ieprieksejam gramatam -- dazados laikos sacereti dzejoli loti izdevigi atklaj Eglisa milestibas dzejas metamorfozi -- Krajums demonstre Eglisa milas dzejas gaitu no jaunibas gadu melodiskajiem labi organizetiem ritma pantiem ar gaisu milestibas pardzivojumu lidz velaku trimdas g... View more info

Image for Gebt Mir Einen Anderen Himmel    Gedichte Zusammengestellt von Gerd Steiner. Aus dem Lettischen übertragen von Elfriede Eckardt-Skalberg, Rosemarie und Gerd Steiner.

Gebt Mir Einen Anderen Himmel Gedichte Zusammengestellt von Gerd Steiner. Aus dem Lettischen übertragen von Elfriede Eckardt-Skalberg, Rosemarie und Gerd Steiner.

By: Eglitis, Andrejs

Price: $12.00

Publisher: Hamburg-Hamm, Hary V. Hofmann Verlag: 1964

Inscription: Signed by Author

Seller ID: 001467

Condition: Very Good +


73pp. Cover has some very faint scuffmarks, else a very good, clean, tight copy. SIGNED by Eglitis with a presentation inscription in his hand. "vienam no pirmajiem Andrejam Eglitim nu individuals krajums, tulkots vacu valoda Hamburg-Hamm -- virsraksts patapinats no krajuma "Lasts" publiceta dzejola "Dodiet man citas debesis", kas labi izraudzits, jo Eglisa dzeju var raksturot ari ka izmisigas klainotaja un izdzita raudas zem kurlam debesim." (G.Irbe) View more info

Image for Vai Vel Dievkocins Zied Mates Kapu Lauka

Vai Vel Dievkocins Zied Mates Kapu Lauka

By: Eglitis, Andrejs

Price: $16.00

Publisher: Stockholm, Latviesu Jauneklu Kristiga Savieniba: 1955

Seller ID: 002803

Condition: Very Good +


77pp. A very good, clean, tight copy. Text in Hartman's elegant caligraphic hand. Striking full page illustrations . Milotas mates piemina ka smalka sudraba stidzina stigo cauri Andreja Eglisa dzejai, ta iemuzinata daudzos veltijuma dzejolos, izlase "Vai vel dievkocins zied mates kapu lauka" View more info

Image for Uz Vairoga  Ziemciesu Dziesmas Tevijas Liktengriezos- Nakti Un Satana Smieklos

Uz Vairoga Ziemciesu Dziesmas Tevijas Liktengriezos- Nakti Un Satana Smieklos

By: Eglitis, Andrejs

Price: $12.00

Publisher: [ Marbeck ], Jauna varda Apgads: 1947

Edition: Third Edition

Seller ID: 002834

Condition: Very Good ++


126pp. A very good, clean, tight, unmarked copy in unusually good condition but for neat ownership on tp. Dzivajiem, kas mirs, mirusiem, kas dzivos "Dzejniekam pasam vistuvaka joprojam palikusi gramata "Uz vairoga". Sis ziemciesu dziesmas tevijas liktengriezos bija pirma gramata, kas iznaca trimda, un katrs vards, katra dzejas rinda te piepildita ar sevi iznesatam tautas ciesanam, ilgam un ceribam."(latnet.lv) View more info

Image for Hand Holds Hand

Hand Holds Hand

By: Eglitis, Andrejs

Price: $13.00

Publisher: Riga, Pils: 2001

Seller ID: 002813

Condition: As New


62pp. An as new copy. Translated from the Latvian by V. Snikere. "these pledges of love, written during a whole lifetime, are vividly intertwined with voices of the living and the dead, with graves aqnd cradles, roses and moonlight, with emotions and visions appearing like rainbows and streaks of lightning, and expressing the heights of pain and longing." ( A. Egliena View more info

Image for Gallows Over Europe   Poems

Gallows Over Europe Poems

By: Eglitis, Andrejs

Price: $12.00

Publisher: London, John Calder: 1984

Seller ID: 002877

Condition: Very Good +


126pp. A very good, clean unmarked, almost as new copy." Translated from the Latvian by Robert Fearnley in collaboration with Velta Snikere. "Eglitis, one of Latvia's great poets, has been writing with elegance and great lyric power of love, humanity and freedom for half a century. The 80 poems in Gallows over Europe express his political awareness and his fervent patriotism as well as his deep religious experience and concern for the human condition. These eloquent translations will carry the universal message of these poems to a wider public--" (Lituanus) View more info

Image for Dievs, Tava Zeme Deg  Kantate

Dievs, Tava Zeme Deg Kantate

By: Eglitis, Andrejs

Price: $10.00

Publisher: [ Copenhagen ], I. Reitmanis: 1948

Seller ID: 002801

Condition: Very Good


[16] A very good clean, unmarked copy with some very light wear to covers. Neat ownership sig on tp. Introduction Latvju tautai trimda by A Grosbachs. 3 colour and 2 b&w illustrations by Soikans View more info

Image for Sila Priede

Sila Priede

By: Eglitis, Andrejs

Price: $15.00

Publisher: Riga, Valters Un Rapa: 2001

Inscription: Signed by Author

Seller ID: 003295

Condition: As New


71pp. " Dzejoli sakartoti pec manas dveseles nojautas" Ar autora ierakstu "Annai Breiksai senas dienas pieminot - Andrejs Eglitis 22. julija 2002 - Riga". "Dzejnieks dzivo lidzi visam, kas notiek pasaule. Vins saka, ka izjut draugus, ienaidniekus, liekulus un nodevejus jau pirmajos sastapsanas brizos. View more info

Image for Niciba Dzejoli

Niciba Dzejoli

By: Eglitis, Andrejs

Price: $14.00

Publisher: Riga, A. Gulbis: 1943

Seller ID: 003411

Condition: Good


81pp. Crease to lower right front cover Some light discolouration to rear cover. Cover has some light age toning. Interior bright, sound, and unmarked. A good copy. "1942. gada iznak vienigais vacu okupacijas laika publicetais Eglisa dzejolu krajums «Niciba», kurs emocionali loti lidzinas citu sa laika latviesu dzejnieku darbiem: intraverts, mereni patriotisks, darbu caurauz pesimisms un nolemtiba. Patoss, kas dzejniekiem bija raksturigs 1941. gada julija, augusta pazudis, ka nebijis. «Nav spozuma vairs dzimtenei,/ kur vien tu lukojies un ej./ [..] si zeme dveselem apseta/ Ka liela skum... View more info

Image for Otranto

Otranto

By: Eglitis, Andrejs

Price: $14.00

Publisher: Stockholm, Daugavas Apgads: 1956

Inscription: Signed by Author

Seller ID: 003141

Condition: Very Good +


125pp. With original neatly repaired glacine, translucent paper jacket , else a very good, clean, tight copy. SIGNED BY AUTHOR. Ar autora parakstu. Ar A. Svabes ievadu. "A. Eglitis ar savam runam un dzeju viesojies Amerika, Anglija, Vacija, ka ari 1956.g. janvari A. Eglitis dodas uz talo Australiju. Trisdesmit dienu garaja ceaa uz kuga rodas 100 dzejolu, kas velak apvienoti krajuma "Otranto" (Stokholma, 1956)." View more info

Image for God, Thy Earth is aflame!  ( Cantata ) Dievs, Tava Zeme deg!  Latvian Prayer

God, Thy Earth is aflame! ( Cantata ) Dievs, Tava Zeme deg! Latvian Prayer

By: Eglitis, Andrejs

Price: $16.00

Publisher: Oskars Sakarnis: 1947

Seller ID: 003414

Condition: Very Good ++


[16] A very good, clean, bright copy. 3 full page colour plates by Strunke and 2 b&w. Translated from the Latvian by Velta Snikere. Edited by W.K. Mathews. "Of unequalled beauty and intensity of feeling are the prophetic pre-exile lines by Andrejs Eglitis, the dean of our national bards: "God, Thy earth is aflame - in fires of hatred and sin!" (J. Silenieks) ( reference to the loss of independance and freedsom through the Soviet invasion) View more info

Image for Mijkresli  Dzejas

Mijkresli Dzejas

By: Eglitis, Anslavs, Johansons, Andrejs

Price: $15.00

Publisher: Np, NP:

Edition: Reprint Edition

Seller ID: 002812

Condition: Very Good +


75pp. Some very minimal wear to cover extremities, else a very good, clean, tight unmarked copy. This appears to be an unidentified reprint of the 1941 Mikelis Goppers (Zelta Abele) Apgads Latvju Gramata edition printed in Riga. This reprint edition is not listed in the LNB. public catalogs. It is most unlikely to be the original as the covers and endpapers give every appearance of a post 1991 reprinting.... an attractive memento of Eglitis very early publications. " Dzeju krajuma Mijkresli (Latvju gramata,1941) apvienoti Johansona un Eglisa dzejoli." View more info