Teiksma Par Kursas Dizmezu Vesturisks Romans

By: Henins, Arturs

Price: $13.00

Quantity: 1 available

Book Condition: As New


232pp. As new. " G.Krollis apsveikuma runa uzsvera brinisko senatnigo valodu, kada aprakstiti dramatiskie notikumi Skrundas puse. Turklat tie vestiti konteksta ar Kursas un visas valsts likteni." ----." Si laika gramata ierakstita dizakajos Kursas svetozolu gadu gredzenos. Tiem caurstravojusies, zemes dzilu sula katru jaunu pavasari ries lapas, kas pa laikam iesalcas briniskas balsis. Tas savas snakas mums cukst gadsimtiem ilgus, aizmuzigus stastus un gaida, ka radisies kads, kas, klusuma saklausijies, vares tos pakal izrunat. Balsienu pa balsienam, vardu pa vardam, no sirds sirdi, no atminas atmina, no paaudzes paaudze verpjas sis vestîjums lidz pat sai baltai dieninai.» Ta par gramatu saka Imants Ziedonis.

Title: Teiksma Par Kursas Dizmezu Vesturisks Romans

Author Name: Henins, Arturs

Illustrator: G. Krollis [cover]

Categories: Latvian (All Categories)), Proza (Prose),

Publisher: Riga, Annele: 2006

Binding: Hard Cover

Book Condition: As New

Seller ID: 000147