Latvijas Preses Karalis Atminas Par Jaunako Zinu Laikiem

By: Karklins, Janis

Price: $16.00

Quantity: 1 available

Book Condition: Very Good +


255pp. A very good, clean, tight bright copy. "Veiklie diplomati zina, ka nepietiek tikai ar akreditaciju valsts prezidenta pili kaut neoficiali, tada jaizdara ari Benjaminu pili, lai nodrosinatu visizplatitaka laikraksta labvelibu saviem uzdevumiem." (autors) Jaunako Zinu galvena redaktora atminas par sava laika piedzivoto, notikumiem un personibam.

Title: Latvijas Preses Karalis Atminas Par Jaunako Zinu Laikiem

Author Name: Karklins, Janis

Categories: Latvian (All Categories)), Atminas (Memoirs),

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs: 1962

Binding: Hard Cover

Book Condition: Very Good +

Jacket Condition: Very Good

Seller ID: 004774

Keywords: Latvian