Izpostita Zeme PSRS Okupacijas Armijas Nodaritie Zaudejumi Latvijas Kulturvidei Devastated Land. The Offence of the USSR Occupation Army to the Cultural Environment of Latvia (Pirma Dala)

By: Riekstins, Janis

Price: $14.00

Quantity: 1 available


206pp. (20 page summary of 162 documents in English ) Pirma Dala Krajuma apkopoti 162 Latvijas Valsts arhiva fondu dokumenti. Taja apzinati PSRS okupacijas armijas nodaritos zaudejumus Latvijas kulturvidei - izglitibas iestazu piesavinasanos militaro objektu vajadzibam, Rigas kulturvides postijumus, Latvijas pilsetu un ciemu kulturvides deformesanu, zemes un zemnieku saimniecibu sagrabsanu un izpostisanu, mezu iznicinasanu."(Izdevejs)

Title: Izpostita Zeme PSRS Okupacijas Armijas Nodaritie Zaudejumi Latvijas Kulturvidei Devastated Land. The Offence of the USSR Occupation Army to the Cultural Environment of Latvia (Pirma Dala)

Author Name: Riekstins, Janis

Categories: Latvian (All Categories)), Vesture (History),

Publisher: Riga, Latvijas Valsts Archivs: 1994

Seller ID: 000585

Keywords: Latvian Latvia Occupation