Latviesu Zemnieku Maju Architektura

By: Berzins, O

Price: $21.00

Quantity: 1 available

Book Condition: Good +


162pp. Illustrated. drawings, photographs, plans. A good + clean, tight, unmarked copy but with some light wear to corners and edges and light tape residue on front free endpapersb - a good + copy. Gramata sadalita divas dalas - Latviesu zemnieku agrako laiku celtbieciba. Kura paradas senlaiku eku petnieciba a fotografijam, zimejumiem un skicem un otra dala - Kolhoznieku dzivojamo maju celtnieciba... kura tiek uzradita jaunaka talaika buvmetodika ar architekta skicem un planiem.... censoties vel ieturettradicionalus elementus, vai ari seno laiku apzinu. " Lauku ciematu celtnieciba musu republika ir jauns uzdevums, un, to veicot, jaizmanto ari latviesu zemnieku architekturas sasniegumi, jo tas tradicijas nekada zina netrauce musdienu architekturas talaku veidosanos, bet gluzi otradi, atvieglo tas attistibu" ( autors)

Title: Latviesu Zemnieku Maju Architektura

Author Name: Berzins, O

Categories: Latvian (All Categories)), Folklora / Etnografija (Folklore / Ethnography), Zinatne/Filosofija ( Science/Philosophy),

Publisher: Riga, Latvijas Valsts Izdevnieciba: 1958

Binding: Pictorial Hardcover

Book Condition: Good +

Size: Small 4to.

Seller ID: 004638

Keywords: Latvian Traditional Architecture