Kavi Par Daugavu Atceres Un Apceres Par Latvijas Likteniem No 1941. Lidz 1943.g.

By: Marnics, Harijs

Price: $18.00

Quantity: 1 available

Book Condition: Good +


144pp. A Good+ copy. showing some light wear. Clean, sound, unmarked. "--- jamin, ka Marnics, Ikskiles macitaja dels ----, neparprotami latviesu tautu cieni. Tomer Marnics ir savas kartas loceklis, audzinats ar visiem baltvacu aizspriedumiem. Autors divdesmitos gados studejis Vacija, agri iestajies nacionalsocialistu partija, bijis partijas zelta nozimes ipasnieks. Ka pats saka, bijis naivs sekotajs Hitlera ideologijai. Ka parliecinats nacionalsocialists autors atgriezas Latvija otra pasaules kara laika. Tomer Marnica veselais prats nav bijis galigi atrofejies. Verodams vacu chaotiskas izricibas, laupisanas, masu slepkavibas un dazados planus Latvijas nakotnes sakariba, Marnics maina uzskatus. Ka pats saka, savas atminas vins rakstijis, lai pieradîtu, ka cilveks "par spiti audzinasanai, sabiedriskiem aizspriedumiem un partejiski-poiîtiskam noskanojumam var nonakt pie taisnigas un sapratigas apstaklu un notikumu uztveres. ---- Latvijas ieklausana Vacija, strauja germanizacija, rasiski nevelamo parvietosana uz Sibiriju ir merki, kas bija skaidri zinami Latvijas vacu augstakam okupacijas iestadem. Marnics raksta, ka ir diskuteta pat rasiski nederigo latviesu likvidacija pec zidu izslepkavosanas paraugiem.----ir ari baltvaci, kas, par spiti savas kartas aizspriedumiem, tomer jutas saistiti ar tautu, kuras vidu augusi un ar kuru gadsimtus ilgi kopa dzîvojusi to senci. ( Janis Kreslins)

Title: Kavi Par Daugavu Atceres Un Apceres Par Latvijas Likteniem No 1941. Lidz 1943.g.

Author Name: Marnics, Harijs

Categories: Latvian (All Categories)), Vesture (History), Atminas (Memoirs),

Publisher: [Weilheim], Apgads Latvija: 1985

Binding: Paper Cover

Book Condition: Good +

Size: Sm. Octavo

Seller ID: 004621

Keywords: Latvia History WWII German Occupation