Kurzeme (1944-1945) Latviesu Gara Un Patveruma Cietoksnis

By: Lacis, Visvaldis

Price: $15.00

Quantity: 1 available

Book Condition: New


165pp. Fine, unread. Photographs. Visvaldis Lacis lasitajus iepazistina ar sesam Kurzemes lielkaujam, kas norisinajas no 1944. lidz 1945. gadam. Autors apkopojis pasu kauju dalibnieku - izglitotu latviesu virsnieku - precizas un patiesibai tuvas liecibas par kaujas gaitam. Latviesu lasitajam lidz sim bijis maz iespeju iepazities ar vacu karaspeka darbibu Kurzemes cietoksni. Saja gramata Visvaldis Lacis apkopojis galvenokart divu vacu autoru - Vernera Haupta un Franca Kurovska - skatijumu uz kaujam. aprakstitas epizodes un atminu stastijumi laus lasitajam milzigas kauju sadursmes ieraudzit "mazos, neieverotos karavirus" ka atseviskus individus" ( J. Roze)

Title: Kurzeme (1944-1945) Latviesu Gara Un Patveruma Cietoksnis

Author Name: Lacis, Visvaldis

Categories: Latvian (All Categories)), Vesture (History), Kars Un Juku Laiki (War and Aftermath) - Fiction,

Publisher: Riga, Jumava: 2010

Binding: Pictorial Hardcover

Book Condition: New

Seller ID: 004600

Keywords: Latvian