Sarkana Migla Atminas

By: Zarina, Lilija

Price: $16.00

Quantity: 1 available

Book Condition: Very Good +


588pp. A very good, clean, bright, tight copy. Original clear plastic dj. " Lilija Zarina sava gramata Sarkana migla nodod satriecosu un satraucosu liecibu par kadas ziedosas un partikusas dzimtas izskaidisanu un iznicinasanu. No tas gustam ari ieskatu latviesu tautas liktenos peckara posma, kad maz Rietumos bija zinams par okupacijas varas ricibu Baltijas zemes. -- Darbs atklaj Stalina laika terroru ta kailuma: divkosibu, meligumu, izdevigu apstaklu radisanu dazadiem pielidejiem un bleziem, jo kriminalie noziegumi padomju uztvere nav ne tuvu tik bistami ka politiskie. Latvijas ekonomiskas strukturas iznicinasana un tautas bedigais materialais stavoklis rada savukart tadus tipus ka gramata attelotos Robertu un Adolfu, kuri, gan pielienot un izdabajot okupantiem, gan izmantojot savus godigakos tautas bralus, censas materiali iedzivoties. --- Gramata daudz interesantu un zimigu epizodu par studentu dzivi un situaciju universitate -- Tapat loti saistosi ir stasti par bijuso legionaru likteni un veidu, kada dalai no viniem laimejas legalizeties un pardzivot smagos peckara terrora gadus.." (Agnis Balodis)

Title: Sarkana Migla Atminas

Author Name: Zarina, Lilija

Categories: Latvian (All Categories)), Vesture (History), Atminas (Memoirs),

Publisher: Toronto, Daugavas Vanags: 1968

Binding: Hard Cover

Book Condition: Very Good +

Jacket Condition: Very Good +

Size: 8vo - over 7¾" - 9¾" tall

Seller ID: 004570

Keywords: Latvian Soviet Occupation Memoir