Kurzemes Karakartes (17 un 18 gadsimteni}

By: Dunsdorfs, Edgars

Price: $65.00

Quantity: 1 available

Book Condition: Very Good +


178pp. Bibliography, Index. Very good, clean, b&w maps of Courland in the 17th.& 18th. centuries. A very good, clean, bright, tight copy. " E. Dunsdorfa ieguldijums Latvijas kartografijas vestures izpete ir loti liels un domajams, ka tuvakaja nakotne tiks plasi izmantots." ( referats.lv) " Si karsu sejuma ievada autors pievienojis isu apskatu par vesturiskajiem notikumiem kas izgaismo karsu rasanas apstaklus."

Title: Kurzemes Karakartes (17 un 18 gadsimteni}

Author Name: Dunsdorfs, Edgars

Categories: Latvian (All Categories)), Vesture (History),

Publisher: Melbourne, Karla Zarina Fonds: 1984

Binding: Hard Cover

Book Condition: Very Good +

Size: Large 4to.

Seller ID: 004563

Keywords: Latvian Courland Kurland Cartography Maps