Latvija Kaskrusta Vara Svesi Kungi Pasu Laudis

By: Biezais, Haralds

Price: $28.00

Quantity: 1 available

Book Condition: Very Good +


534 pp. Very good. Includes the 16 page booklet with aditional notes and errata. 1. Ievads. 2. Latviesu loma vaciesu okupacijas parvalde. 3. Dankera darbiba okupacijas laika. 4. Zinojums par politisko stavokli Latvija. 5. Politiskie secinajumi. 6. Valdmana darbiba pasparvalde. 7. Valdmana politiskas darbibas raksturojums. 8. Bijusais Latvijas valsts presidents Kviesis vacu kalpiba. 9. Veres. 10. Legions. 11. Politiskais stavoklis un noskana okupacijas sakuma.12. Pirmais Latviesu militaro vienibu veidosanas periods okupacijas laika. 13. Pasaizsardzibas speku organizesana. 14. Policijas bataljonu veidosanas. 15. Legiona mobilizesana. 16. O Dankers un R Bangerskis parnem mobilizaciju. 17. Legions, Latviesu tauta un Latvijas briviba. 18. Piezimes. 19. Latviesu skolnieki Hitlera karaspeka. 20. Klustiet un esiet sargi Latvijai. 21. Latvju jaunatnes organizacija parnem skolnieku iesauksanu. 22. Jauniesu iesauksanas atbildigie darbinieki. 23. Augsta atzisana musu tautai. 24. Piezimes. 25. Secinajumi un pardomas. 26. Piemineto personu saraksts. "(Kreslins) --- atzinigu recenziju par profesora Haralda Bieza loti nosodoso lieldarbu Latvija kaskrusta vara --Tas skaudri versas pret vacu civilparvaldes latviesu generaldirektoriem un augstakiem virsniekiem, kas savu vacu kungu uzdevuma sutija nave latviesu jauneklus un mazgadigus zenus legiona un gaisa speku izpaligu sastava." (J. Slesers) xxx

Title: Latvija Kaskrusta Vara Svesi Kungi Pasu Laudis

Author Name: Biezais, Haralds

Categories: Latvian (All Categories)), Vesture (History),

Publisher: Gauja: 1992

Binding: Trade Paperback

Book Condition: Very Good +

Size: 8vo - over 7¾

Seller ID: 004490

Keywords: Latvian