Pasakas Un Stasti ( Pasakkas Un Stahsti Teem Latweescheem Par Izlusteschanu Un Gudru Mahzibu )

By: Stenders, Gothards Fridrichs

Price: $22.00

Quantity: 1 available

Book Condition: Very Good ++


383pp. Reprint edition Original edition: Jelgava : J.W. Steffenhagen, 1789. A very good, clean, bright tight copy with a neat presentation inscription on blank tp. verso. Godharda Fridricha Stendera Pasakas, stastu izlase un senie ticejumi "Blenu ticibas". "Sis sejums ir faksimiliespiedums no Jelgava 1789 gada izlaista "PASAKKAS UN STAHSTI TEEM LATWEESCHEEM " otra, no jauna parlukota izdevuma un satur visas, 137 pasakas, 10 "blenu ticibas" un ari miklas no 96 originalizdevuma stastiem uznemti 85, jo attiecigas lapas puses gajusas boja----"

Title: Pasakas Un Stasti ( Pasakkas Un Stahsti Teem Latweescheem Par Izlusteschanu Un Gudru Mahzibu )

Author Name: Stenders, Gothards Fridrichs

Categories: Latvian (All Categories)), Pardomas/Esejas (Reflections/Essays),

Edition: Facsimili Reprint

Publisher: Caracas, Livju Apgads: 1977

Binding: Hard Cover

Book Condition: Very Good ++

Size: 16mo - over 5¾

Seller ID: 004488

Keywords: Latvian Stenders