Dievatzina Vedas Un Dainas

By: Raudupe, Rudite

Price: $16.00

Quantity: 1 available

Book Condition: As New


296pp As New. "Dievatzina vedas un dainas" apskata Latvijas gara mantojumu - dainas - no filosofiska, gariga un psihologiska viedokla, salidzinot dainas pausto dziveszinu ar macibam, ko lasam Indijas vedas. Lidztekus dzili filosofiskai vedantiskai interpretacijai, autore min daudz praktisku piemeru no ikdienas dzives un bagatina savu analizi ar citatiem no dazadam pasaules filosofiskam, garigam un zinatniskam tradicijam. Autore parada, ka gan dainas, gan vedas pauz universalu patiesibu"(Izdevejs)

Title: Dievatzina Vedas Un Dainas

Author Name: Raudupe, Rudite

Categories: Latvian (All Categories)), Folklora / Etnografija (Folklore / Ethnography), Ticiba (Religion / Beliefs),

Publisher: Riga, Madris: 2002

Binding: Pictorial Hardcover

Book Condition: As New

Seller ID: 004465

Keywords: Latvian