Poem Pa Kulsen

By: Alant, Vils

Price: $15.00

Quantity: 1 available

Book Condition: Very Good


56pp. illustratred. Text in handwritten style. Some tiny clear repairs to spine small cnr.nick. Else a very good, clean, attractive copy. " az aplams dzivs lusts 1937. gad vasre ventin gals pilste Ventspile mengdmes viene jone uzravs Piltans brivkungs Alant Vils ; a bedem un bad kodmes 1947. gad zieme vac zems Eislingene ilg un atsjemdmes gar bildem mudznjes Diev putnin Birzgal Reins." Dzejnieks Fricis Dziesma -- trisdesmito gadu beigas pieversas ari humoristiskiem dzejojumiem tamnieku dialekta, izveledamies sev pseidonimu Alant Vils. Pirma Vila gramata ir Poem pa kulsen, 1937. gada sarakstita himna kulsanas talkai. jeb, ka teikts gramatas apaksvirsraksta, "ventin valde rakstits perss", --Poema apraksta grandiozu notikumu kada lauku seta - ikgadejo labibas kulsanu, kura notiek, pieaicinot lielu pulku talcinieku, kurus visus saimei ir japabaro, jaizmitina un jaizklaide."( K. Verdins) Ar Reina Birzgala humoriskam ilustracijam.

Title: Poem Pa Kulsen

Author Name: Alant, Vils

Illustrator: Reinis Birzgalis

Categories: Latvian (All Categories)), Dzeja (Poetry), Humors Un Satira ( Humour and Satire),

Publisher: "Latvijs apgads": 1948

Binding: Paper Cover

Book Condition: Very Good

Size: 16mo - over 5¾" - 6¾" tall

Seller ID: 004434

Keywords: Latvian Humour Birzgalis