Amour Fou Jeb Aplama Mila 69 Pantos

By: Ikstena, Nora

Price: $13.00

Quantity: 1 available

Book Condition: Very Good +


216pp. A very good, clean, tight copy. "Engelis Amo, kurs valda par labsajutas un milestibas pilnibas laukiem, reiz nolemj palukot, ka tad laimigie zemes laudis jutas, vina davatos auglus baudijusi, - un sev par parsteigumu atklaj, cik aplami, cik akli tie vieglpratigi izskiez un pasrocigi iznicina vina veltes. Vai vini galigi nesaprasas?! Amo dodas uz zemi izlukos un sastop tur Adu un Ivu - divus milestibai izredzetos, bet tagad naidam nolemtos."

Title: Amour Fou Jeb Aplama Mila 69 Pantos

Author Name: Ikstena, Nora

Categories: Latvian (All Categories)), Proza (Prose),

Publisher: Riga, Dienas Gramata: 2009

Binding: Hard Cover

Book Condition: Very Good +

Size: 12mo - over 6¾" - 7¾" tall

Seller ID: 004409

Keywords: Latvian Fiction