Latviesu Rakstniecibas Vesture

By: Zeiferts, Teodors

Price: $20.00

Quantity: 1 available

Book Condition: Very Good +


505pp. Reprint of the original 1922-1925 editions A very good clean bright, tight copy Pirma un otra dala viena sejuma. 'Pirmais laikmets'' - Katolicisma laiki I. Livonijas hronikas: 1. Latviesu Indrika hronika 2. Rimju hronika II. Burtnieciba: 1. Tautas dziesmas 2. Stastijumi 3. Miklas 4. Isi izteicieni 5. Buramie vardi 6. Ticejumi III. Pirmie latviskie raksti: 1. Latviesu senatnes raksti 2. Pirmie latviesu uzzimeumi 3. Katolu katkisms ''Otrais laikmets'' - Luteranisma laiki ''Pirmais posms'' - Garigi raksti I. Reformacijas laika raksti: 1. Martins Luters 2. Hronikas 3. Pirmas luteriskas latviesu gramatas II. Garigu rakstu uzplaukums: 1. Mancelis 2. Firekers 3. Dziesmu gramata 4. Latviesu Bibele 5. Katolu garigie raksti 6. Zinatniska un laiciga satura raksti ''Otrais posms'' - Laicigi raksti I. Apgaismosanas gadu simtenis: 1. Vecais Stenders 2. Veca Stendera biedri un tuvakie pecteci II. Brivlaisanas laiks: 1. Atsvabinasanas centieni 2. Brivlaisanas laika rakstnieki III. Pec dzimtbusanas atceluma: 1. Klasicisma atbalsis 2. Prozas raksti 3. Pirmie latviesu tautibas rakstnieki 4. Latviesu izglitibas veicinataji un valodas kopeji ''Tresais laikmets'' - Latviesu nacionala rakstnieciba Tautiskie centieni I. Atmoda: 1. Laikmeta raksturs 2. Latviesu kustiba cetrdesmitos gados 3. 1856. gads II. Cinas:1.Valdemars 2. Alunans 3. Barons 4. Spagis 5. Biezbardis 6. Brivzemnieks 7. Kronvalds 8. Avizniecibas attistiba 9. Latgaliesu raksti III. Dailrakstnieciba: 1. Stasti 2. Neikens 3. Lirika 4. Tautiska dzeja 5. Pumpurs 6. Auseklis 7. Kaudzites Matiss un vina laikabiedri 8. Romani IV. Astondesmitie gadi: 1. Laiku parmainas 2. Zurnali 3. Dzejas attistiba 4. Teatris un drama 5. Zemnieku stasti 6. Zinatne.

Title: Latviesu Rakstniecibas Vesture

Author Name: Zeiferts, Teodors

Categories: Latvian (All Categories)), Valoda (Language),

Edition: Later Edition

Publisher: Riga, Zvaigzne: 1993

Binding: Hard Cover

Book Condition: Very Good +

Seller ID: 004325

Keywords: Latvian Literature Survey