Pasvesture Beglu Gaitas Un Trimda Amerika

By: Bastjanis - Krasts, Ilmars

Price: $14.00

Quantity: 1 available

Book Condition: Very Good


314pp. Photographs. Some light wear to corners, else a very good, clean, tight, unmarked copy. "aptver, gandriz divdesmit gadus - no 1944. gada decembra lidz 1963. gada julijam. Tur ietverti autora piedzivojumi kara, gusta, beglu nometnes un ASV pilsetas pirmajas divas dekadas. Ar gandriz sveikisku noskanu attelota gaisotne kara beigu posma. Biedigi reali ir piedzivojumi amerikanu gusta, kur bads, dizenterija un utis valda par gusteknu ikdienu. Trapigi aprakstita dzive Austrijas Alpos, kur apmetusies autora gimene, tapat velak beglu nometne Eslingena. --- to var lasit ka deku romanu --- atrodama bagatiga viela petijumiem par trimdinieku savstarpejam attieci-bam un mijiedirbi ar vietejiem darba devejiem un kolegiem. Tapat vertigi ir vienreizejie pazistamu personu raksturojumi - gan ka dokumentacija, gan tiri cilvecigas zinkares del. Un visbeidzot, Pasvesture ir ari nostalgisks celojums pagatne. Tai pagatne, kur, par spiti kara briesmam un trimdas pirmo gadu grutumiem, bija tik daudz gaisu brizu un tik daudz neviltota, aizrautiga prieka." ( Nora Valtere)

Title: Pasvesture Beglu Gaitas Un Trimda Amerika

Author Name: Bastjanis - Krasts, Ilmars

Categories: Latvian (All Categories)), Biografija (Biography),

Publisher: Riga, Liktenstasti: 2001

Binding: Pictorial Cover

Book Condition: Very Good

Seller ID: 004311

Keywords: Latvian Autobiography