Latvju Tauta Beglu Gaitas

By: Bachmanis, Kristaps

Price: $18.00

Quantity: 1 available

Book Condition: Very Good +


314pp. Photographs. A very good, clean, tight, bright copy. " Gramata ievietoti apraksti no kara un beglu dzives, begliem dezimteni atstajot, ka ari atteloti apstakli, kados krita begli Krievija ieejot un tani dzivi uzsakot." (Autors) Saturs: Kars. Pirmais beglu cela zvans. Neticamas prieka zinas. Lejaskurzemes begli. Pec ienaidnieka aiziesanas. Pa ienaidnieka pedam. Pamirusi dzive. Dzives trudu smaka. Pirmie beglu gaitas vestnesi. Asinu tvaika. Sarezgiti pienakumi. Viltigi administrativi rikojumi. Beglu dzives nejausibas un maizes rupes. Malkas trukuma un negaisa del. Beglu straumes un kara dzives mutulos. Pirma diena begla cela. Otra diena cela. Sausmu ainas. Visadi atgadijumi. Tresa diena. Vienotu bedu ieleja. Ceturta diena. Uz Daugavas krastiem. Kara aizmugures jukas un edinasanas vietas. Uz kurieni braukt? Ar sarkano vilcienu. Pirma krievu pilseta. Krievijas sirdi. "Pokrovka 11". Pastaviga beglu darba. Zinas par pirmiem latviesu begliem Maskava. Beglu cels Tukuma-Kemeru-Slokas-Rigas gajiena. Liela beglu kustiba pa Krievijas celiem un vakzalem. Pajumtes del. Nacionali jautajumi. Beglu apgadiba uz sienas kartes. "Tumsa roka". Latviesu Beglu Apgadasanas Centralkomiteja un vinas lielie merki. Pecvards. Ilustracijas.

Title: Latvju Tauta Beglu Gaitas

Author Name: Bachmanis, Kristaps

Categories: Latvian (All Categories)), Vesture (History),

Edition: Reprint Edition

Publisher: Gaujas Apgads: 1980

Binding: Paper Cover

Book Condition: Very Good +

Seller ID: 004257

Keywords: Latvia History WWI Refugees