Es Dzivoju

By: Baumane, Biruta

Price: $12.00

Quantity: 1 available

Book Condition: As New


204pp. Includes erata leaf. As New. Dj very good+, some very slight wear spine top extremity. "Toties ar batatalijam bagatigi apgadata ir Birutas Baumanes gramata Es dzivoju, kas iznaca 2000 eksemplâros ---- aizvien saista cilveku uzmanibu, domaju, uzdrîkstesanas del. Lai gan gramatas atklatîbai ir druscin balerinas kaprizes raksturs, neapsaubami Baumanes literarais darbs ir tadas pasas dzîvelîbas pilns ka vinas gleznas" (J. Liepins) "«Tas nav romans, ta nav atminu gramata, ta nav greksudze, ta ir milestîbas vestule dzivei,» par savu gramatu saka gleznotaja Biruta Baumane. «Esmu to milejusi pavisam negausigi. Esmu milejusi cilvekus tadus, kadi tie ir. Un tie, kas man likuðs ciest visvairak, ir man ari likusi iepazit laimi, un tikai ta var pilnigak izjust dzives isto garsu." ( Diena)

Title: Es Dzivoju

Author Name: Baumane, Biruta

Categories: Latvian (All Categories)), Maksla (Art), Biografija (Biography),

Publisher: Riga, Liktenstasti: 1995

Binding: Hard Cover

Book Condition: As New

Jacket Condition: Very Good +

Size: Sm. Octavo

Seller ID: 004243

Keywords: Latvian Art Autobiography