Vinas Dienas Atminas, apcerejumi un laika biedru Suminajumi

By: Krievins, Edgars

Price: $22.00

Quantity: 1 available

Book Condition: Very Good +


332pp. Slight lean to spine. Book enclosed in original publisher's clear plastic dj. Includes errata leaf. A very good, clean, tight copy. " Nodalas par Berline pavadito laiku autors dod isu, bet spilgtu ne tikai tur sastapto daudzo prominencu raksturojumu, bet ari kodoligu to faktoru analizi, kas veicinaja Hitlera nakanu pie varas, --Ir meli, apgalvo autors, "ka sis slepenais vacu un krievu ligums tapis zinams tikai pec Vacijas sabrukuma". Pec tam kad Vacijai neizdevas Lietuvu Vilnas del, iesaistit kara pret Poliju, ar 1939.g.28.sept. noligumu Vacija ari Lietuvu nodeva Maskavas iespaida sfaira. --Par lietpratigo Berlines politisko stravojumu aprakstu un analizi Krievins pelni-jis atzinibu. Savads liekas gan fakts, ka vins pilnigi nokluse savas attiecibas ar Hugo Celminu, -- Autors aizstav V. Munteru, ka tas neesot izpratis Kremla varasviru isto dabu, palavies uz lielinieku solijumiem un ticejis ar Maskavu noligtiem ligumiem. Ta ka Dr. Krievins pats sevi ar nodomu ierobeojis notikumu analizes plasuma un dziluma zina, tad vina spriedumi par Latvijas valsts boja ejas apstakliem nevar but nedz pilnigi, nedz ari visas vietas atbilst patiesibai. ( Peteris Darzans) aa

Title: Vinas Dienas Atminas, apcerejumi un laika biedru Suminajumi

Author Name: Krievins, Edgars

Categories: Latvian (All Categories)), Vesture (History), Atminas (Memoirs),

Publisher: Melbourne, Australijas Latvietis: 1966

Binding: Hard Cover

Book Condition: Very Good +

Seller ID: 003562

Keywords: Latvian History