Landrata Rozena 1939. Gada Deklaracija Par Vidzemes Dzimtkungu Tiesibam Uz Zemnieku Miesu Un Mantu

By: Vigrabs, Juris

Price: $22.00

Quantity: 1 available

Book Condition: Very Good


96 + 95 Generaly aged, some light cover wear. but still a very good, unmarked copy. Kops Merkela, kas pirmais publiceja ta saucamo Rozena q739. g. deklaraciju, sis dokuments ienema redzamu vietu musu zembieku tiesibu vesture: tas pieminets pat macibu gramatas. Un tomer lidz pat pasam pedejam laikam zinatnei nebija skaidra un pareiza sis interesantas XVIII g.s. muiznieku tiesibu deklaracijas novertejuma: zinatnieku un petnieku starpa notika nikni stridi par si dokumenta raksturu -------- J. Vigrabs, pamatodamies uz vina jaunatrastiem archivu materialiem, dod Rozena deklaracijas izcelsanas problemai gluzi jaunu apgaismojumu. " (R. Vipers)

Title: Landrata Rozena 1939. Gada Deklaracija Par Vidzemes Dzimtkungu Tiesibam Uz Zemnieku Miesu Un Mantu

Author Name: Vigrabs, Juris

Categories: Latvian (All Categories)), Vesture (History),

Publisher: Riga, A. Gulbis: 1937

Binding: Paper Cover

Book Condition: Very Good

Size: 8vo - over 7¾" - 9¾" tall

Seller ID: 004130

Keywords: Latvian Vidzeme History Baronial Rights