Mila Pilseta

By: Sarma, Janis

Price: $15.00

Quantity: 1 available

Book Condition: Very Good +


568pp. A very good, clean, bright, tight copy enclosed in a very good, dj. " J. Sarma telo latviesu mazpilsetas dzivi visos tas aspektos, par notimumu laiku izraugoties laikmetu, kas bija seviski bagats ipatnejam paradibam --- laiku ap1905 gadu. Ka centralas figuras -- darbojas parstavji gan no vecas cara laiku krievu ieredniercibas, gan ari mazpilsetai seviski raksturigas sikpilsonu skiras. Ne tikai cilveki bet ari pati pilseta rakstnieka telojuma paveras sava mazpilsetas ipatniba tikat ar saviem vietejo aristokratu namiem ka ari ar lielisko ielinu un namelu notelojumiem. Si romana notikumiem ipasu dzivibu pieskir gatavosanas 1905. g. revolucijai, kad kadas neskaidras un gauzam sagrozitas jausmas par socialisma attistibu ir nonakusas ari lidz pilsetinas "politikiem" Te nu attistas savas ipatas teorijas par socialisma butibu ---- kadel rodas daza laba ista komiska situacija, neizsledzot ari zinamu tragisma noti kad dazam labam naivam "socialistam nakas samaksat --- ar dzivibu, mantu vai brivibu." (izdevejs)

Title: Mila Pilseta

Author Name: Sarma, Janis

Categories: Latvian (All Categories)), Proza (Prose),

Edition: First Edition

Publisher: (Minneapolis), Tilta Apgads: 1959

Binding: Hard Cover

Book Condition: Very Good +

Jacket Condition: Very Good +

Seller ID: 004066

Keywords: Latvian Historical Fiction 1905