PSRS Politiska Cenzura Latvija 1940-1990 Dokumenti Un Materiali

By: Strods, Heinrihs

Price: $22.00

Quantity: 1 available

Book Condition: Fine


391pp. A Fine copy. "Sis dokumentu krajums ir pieradijumu turpinajums darbam "PSRS politiska cenzura Latvija, 1940-1990" (Riga, 2010). Sis gramatas pirmaja iedala publiceti PSRS Galvenas literaturas parvaldes rikojumi, instrukcijas, parbaudes zinojumi un noteikumi cenzoriem. Otraja iedala publicetas Latvijas Galvenas literaturas parvaldes "paklautas" atskaites par gada darbu PSRS Galvenaja literaturas parvalde Maskava laika no 1944. lidz 1984. gadam. Krajuma treŇ°aja iedala publiceti Latvijas PSR GLP prieksnieku un citu darbinieku slepenie politiskie zinojumi laika no 1957. lidz 1985. gadam. Savukart krajuma ceturtaja iedala publiceti dokumenti "Latviesu trimdas, arzemju literaturas un arzemju radioraidijumu cenzura".

Title: PSRS Politiska Cenzura Latvija 1940-1990 Dokumenti Un Materiali

Author Name: Strods, Heinrihs

Categories: Latvian (All Categories)), Vesture (History),

Publisher: Riga, Jumava:

Binding: Pictorial Hardcover

Book Condition: Fine

Seller ID: 004055

Keywords: Latvia Soviet Occupation Censorship