Justine, Jeb Tikumibas Nedienas (Justine Ou Les Malheurs De Vertu)

By: Sads, Markiz De ( Marquis De Sade)

Price: $16.00

Quantity: 1 available

Book Condition: Very Good


259pp. A very good, clean, bright, tight copy. No francu valodas tulkojusi Astra Strabane. "Gramata apskatita erotika no enas puses - daudzi un dazadi erotikas aspekti, par kuriem joprojam medz sarunaties cukstus. Ka var noprast, lielakoties viss grozas ap varu un paklausanu. Tacu gramata nebalstas tikai uz to; starp daudzajiem aktu aprakstiem atrodamas ari pardomas par filozofiskam temam: "Ne, Tereze, Dieva nemaz nav, dabai pietiek pasai ar sevi, tai nemaz nav vajadzigs autors, sis iedomatais autors ir tikai tas pasas speku parveidojums vai, ka mes to skola saucam, logiska kluda. Dievs liek domat par radisanu, tas ir, par bridi, kad nebija neka, vai bridi, kad viss atradas haosa stavokli. Ja viens vai otrs no siem stavokliem bija slikts, kapec jusu Dievs lava tam pastevet? Ja tas bija labs, kapec vinš to mainija? Bet, ja tagad viss ir labs, jusu Dievam vairs nav ko darit, tatad vins ir lieks; vai lidz ar to vins var but varens? Un, ja vins nav varens, vai tad vins var but Dievs? Ja daba galu gala kustas pati, kam kalpo dzinejs? Un, ja dzinejs iedarbojas uz dabu, iekustinot to, tad vai vins pats nav materija? Vai jus varat iedomaties gara iedarbibu uz materiju un materiju sanemot gara kustibu no ta, kam pasam ta nepiemit? Parskatiet kadu bridi ar vesu pratu visas tas smiekliigas un pretrunigas ipasibas, ar kuram sis neciesamas himeras safabricetaji spiesti to apveltit, parbaudiet, ka tas viena otru iznicina, ka tas savstarpeji absorbejas, un jus atzisiet, ka sis dievveidigais fantoms, kas dzimis no vienu bailem un visu nezinasanas, ir tikai saniknojosa banalitate, kura nav pelnijusi ne mirkli musu ticibas, ne minuti uzmanibas; ta ir nozelojama ekstravagance, kas pretiga pratam un sadumpo sirdi, kas spejiga iznakt no tumsas tikai tapec, lai taja uz visiem laikiem atgrieztos." (deNarko)

Title: Justine, Jeb Tikumibas Nedienas (Justine Ou Les Malheurs De Vertu)

Author Name: Sads, Markiz De ( Marquis De Sade)

Illustrator: Roberts Kolcovs

Categories: Latvian (All Categories)), Proza (Prose),

Publisher: Riga, Jumava: 1999

Binding: Pictorial Cover

Book Condition: Very Good

Seller ID: 004046

Keywords: Latvian French Fiction