Bedas Uz Nebedu

By: Elsbergs, Klavs

Price: $11.00

Quantity: 1 available

Book Condition: Very Good


110pp. A very good, clean, unmarked copy. " Klava Elsberga krajums "Bedas uz nebedu" lasitaju noskano divejadi: gan drastiski (nebedniba, pargalviba, draiskuliba) gaisi, gan ironiski smeldzigi. Lasot so dzeju rodas viegla, reizem pat rotaliga noskana, kas mudina parvaret dzives sapigos un tragiskos brizus, pasmaidot par sevi, par pasauli, vardu sakot - tvert bedas uz nebedu" ( Atlants) " Pirmas gramatas skaudrais godigums tapa piedots, pat uzslavets - uz autora jaunibas rekina. Ar otro gramatu Bedas uz nebedu gluzi tik viegli negaja. Gramata iznaca 1986. gada, neilgi pirms naves. Pec naves, tad, ja, tad premija gan par Bedam uz nebedu, gan par atdzejoto Gijoma Apolinera krajumu Gajiens." (V. Belsevica)

Title: Bedas Uz Nebedu

Author Name: Elsbergs, Klavs

Illustrator: Andris Breze

Categories: Latvian (All Categories)), Dzeja (Poetry),

Edition: First Edition

Publisher: Riga, Liesma: 1986

Binding: Paper Cover

Book Condition: Very Good

Seller ID: 004013

Keywords: Laqtvian Poetry