Latvju Tautas Vesture Tresais Papildinatais Izdevums

By: Dreimanis, P(eteris)

Price: $20.00

Quantity: 1 available

Book Condition: Very Good +


178pp. Illustrated. A very good, clean, bright, tight copy. . Dj. very light wear. Latvijas vesture no senatnes lidz otra kara beigam un trimdas sakuma pasniegta isi, kodoligi un interesanti. --- " Senlatvijas daba un pirmie iedzivotaji. Musu senci. Senlatviesu sabiedriski politiska iekarta. Uz tirdzniecibas celiem. Kursu cina un padosanas. Zemgalu brivibas cinas. Livonija. Krievu postijumi un polu laiki. Zviedru laiki vidzeme.. Ziemelu kars un ta sekas. Kurzemes hercogiste. Bralu draudze un apgaismotaji Vidzeme. Zemnieku nemieri un 1804.g. zemnieku likumi vidzeme. Zemnieku brivlaisana Kurzeme un Vidzeme. Izcelosanas kustiba un 1949. gada zemnieku likumi Vidzeme. Zemnieku brivibas nostiprinasanas Latvija. Latviesu skolas 19. g.s. Latvju tautas atmoda. Latviesu parkrievosanas meginajumi. Jauna strava un 1905. gada nemieri. Latviesi pec 1905. gada un Pirma pasaules kara laika. Latvijas valsts nodibinasana., Brivibas cinas. Sasniegumi Latvijas demokratiskas republikas laika. Latviesi Otra pasaules kara laika. Latviesi dzimtene un trimda. ----"

Title: Latvju Tautas Vesture Tresais Papildinatais Izdevums

Author Name: Dreimanis, P(eteris)

Illustrator: Ojars Jegens ( Cover )

Categories: Vesture (History),

Edition: Third Expanded Edition

Publisher: Amerikas Latviesu Apvienibas Izglitibas Biroja Izdevums: 1969

Binding: Hard Cover

Book Condition: Very Good +

Jacket Condition: Very Good

Seller ID: 003789

Keywords: Latvian History