Dekaini Un Miletaji

By: Kezbers, Karlis

Price: $13.00

Quantity: 1 available

Book Condition: Very Good +


235pp. A very good, clean, bright, tight copy. "Romana darbiba norisinas Riga, uz laukiem un vel citur plasa pasaule laika aptuveni no pagajusa gadsimta beigam lidz si gadsimta divdesmitajiem gadiem. Bez abam galvenajam Mezgailu un Zuburu dzimtam te vel ir vesels lerums vairak vai mazak vesturisku blakus personu un ar tam saistitu notikumu, ka jau tas Karla Kezbera darbos iegajies. Ta saucamais laikmeta fons ir tatad raibs diezgan, bet no ta pa lielakai dalai koloriti joki vien iznak, gluzi ka sava laika veco cara zaldatu stastos saimes istaba, kaut gan runa var but par dramatiskiem notikumiem un briesmu lietam ka toreiz pie Plevnas, ta tagad citu karu un revoluciju mutulos. ( M. Lasmanis. 1990)

Title: Dekaini Un Miletaji

Author Name: Kezbers, Karlis

Illustrator: Ilmars Rumpeters (cover)

Categories: Proza (Prose),

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs: 1988

Book Condition: Very Good +

Jacket Condition: Very Good +

Seller ID: 003739

Keywords: Latvian Fiction