Arheologija Un Etnografija XII Apcerejumi Par Latvijas Teritorijas Apmetnem, Celtnem Un Tajas Atrasto Numismatisko Materialu Pirmatnejas Kopienas Un Feodalisma Perioda.

By: Mugurevics, E. Et al. ( Edited by)

Price: $16.00

Quantity: 1 available

Book Condition: Very Good +


159pp. Illustrated. Brief summary in Russian and German. A very good, clean, bright, tight copy. Saturs: Prieksvards I.Loze. Neolita celtnu vietas Austrumbaltija. J, Graudonis. Apdzivotiba un celtnieciba Mukukalna. E, Snore. Celtniecibas liecibas Kivtu apmetne. A. Zarina. Krasnis Salaspils Laukskolas libiesu 10. - 13. gs. ciemu vietas. A. Caune. Rigas 13. - 14. gs. "mura nami" ( stenhus) T. Berga. Latvijas 10. - 12 gs. dzivesvietas iegutas monetas. K. Pelda. Latvijas viduslaiku dzivesvietas atrastas 13. gs. - 16.gs. pirmas puses monetas. Dz. Liepina. Par ciema novadu Vidzeme

Title: Arheologija Un Etnografija XII Apcerejumi Par Latvijas Teritorijas Apmetnem, Celtnem Un Tajas Atrasto Numismatisko Materialu Pirmatnejas Kopienas Un Feodalisma Perioda.

Author Name: Mugurevics, E. Et al. ( Edited by)

Categories: Vesture (History), Zinatne/Filosofija ( Science/Philosophy),

Publisher: Riga, Zinatne: 1978

Binding: Hard Cover

Book Condition: Very Good +

Size: 4to - over 9¾

Seller ID: 003457

Keywords: Latvian Archeology