Cita Gaisma Latviesu Dzeja Rietumu Pasaule 1945-1990 Dzejas Antologija

By: Lasmanis, Martins

Price: $16.00

Quantity: 1 available

Book Condition: Very Good +


Antologija ir uznemti dzejnieki, kas devas trimda jau ar savu lasitaju pulku, nesagaidot celojumu majup, ka ari tie, kas iesaka savu sutibu trimda un tagad, trimdai beidzoties, turpina to Latvija. Antologijas 45 gadi aptver diezgan trauksmainus gadus ka literatura, ta ari, lieki butu aizradit, geopolitika, kur iezimejas gan svetbilzu graveju noversanas no ierasta, gan ilgas pec stabilitates un drosibas tradicionalaja. Visa visuma latviesu dzeja sajos gados nenododas galeja eksperimentesana ar iepriekseja atmesanu, nedz ari ar godbijigu pagatnes pielugsanu. Lasmanis sava antologija apzina 56 autorus, kur katram atveleti pa paris dzejoliem. Izgaismoto dzejas sakartotas chronologiska autoru dzimsanas gadu seciba, sakot ar Jani Jaunsudrabinu un beidzot ar Sarmu Muiznieci." (J. Silenieks)

Title: Cita Gaisma Latviesu Dzeja Rietumu Pasaule 1945-1990 Dzejas Antologija

Author Name: Lasmanis, Martins

Categories: Dzeja (Poetry),

Publisher: Riga, Nordik: 2005

Binding: Pictorial Hardcover

Book Condition: Very Good +

Seller ID: 003320

Keywords: Latvian Exile Poetry Anthology