Nomales Identitatei

By: Paklone, Inese compiled by

Price: $12.00

Quantity: 1 available

Book Condition: NEW


223pp Photographs. NEW Rakstu krajums par Latgales kulturu, literaturu, folkloru, veltits drukas aizlieguma atcelsanas simtgadei Latgale un Rigas latgaliesu biedribas "Tresõ zvaigzne" pastavesanas 15 gadiem. Gramata "Nomales identitatei" Latgale ieraugama rakstos par latgalisko un valodu, apskatos par literaturu, petijumos par Visku kato?u bazn?cu un svetkiem un svinamam dienam Latgale, ka ari dzejo?os un Z?lamana sakamvardu atdzejojuma latgaliski. Izdevumam savus rakstus veltijusi Janina Kursite, Anna Rancane, Uldis Berzins Inese Paklone un citi izcili akademiki un lietprat?ji.

Title: Nomales Identitatei

Author Name: Paklone, Inese compiled by

Categories: Latvian (All Categories)), Latgale (Latgalia), Valoda (Language),

Publisher: Riga, Madris: 2005Paper

Book Condition: NEW

Seller ID: Riga 16aq

Keywords: Latgalian "Festschrift"