Dieva Varda Dzamaikpleinas Trisvienibas Latviesu Ev. Lut. Draudzes 100 Gadi

By: Reiters, L. Postiljons,J.

Price: $14.00

Quantity: 1 available

Book Condition: NEW


117pp. Illus. NEW. "Rakstot Dzamaikpleinas Trisvienibas ev.-lut. latviesu draudzes vestures apskatu, janoverte reta iespeja izmantot ka autentiskus avotus draudzes protokolu gramatas, kas saglabajusas no draudzes dibinasanas lidz sim laikam. Parlasot veco protokolu nodzeltejusas lapas, labi varam iepazities ne tikai ar apstakliem, kados nodibinajusies draudze, bet ari ar pirmo latviesu iece?ot?ju socialo st?vokli, kulturalo rosibu, tapat ka ar palidzibas darbu, atbalstot trukuma nonakusos tautas bralus un masas Amerika ka ari Latvija, pec Pirma pasaules kara un velaka laika beglu nometnes Rietumeiropa." ( L. Reiters ) Mailed from Riga at regular rates. [sml lm]

Title: Dieva Varda Dzamaikpleinas Trisvienibas Latviesu Ev. Lut. Draudzes 100 Gadi

Author Name: Reiters, L. Postiljons,J.

Categories: Latvian (All Categories)), Ticiba (Religion / Beliefs),

Publisher: Jamaica Plains, Jamaica Plain Trinity Latvian Lutheran Church: 1994

Binding: Paper

Book Condition: NEW

Seller ID: Riga 16f

Keywords: Latvians in USA History Jamaica Plains Congregation