Latvijas armijas augstakie virsnieki. 1918.-1940. : Biografiska Vardnica

By: Jekabsons, E., Scerbinskis, V. Compiled By.

Price: $40.00

Quantity: 1 available

Book Condition: As New


527pp. Photographs. As New. "Vardnica ietvertas Latvijas Republikas visu 792 augstako virsnieku, sakot no pulkveziem-leitinantiem un komandkapteiniem, un kara ierednu, sakot no II skiras kara ieredniem, biografijas. Tas satur zinas par dzimsanas un mirsanas datiem, Latvijas armija sasniegto militaro pakapi, ka ari izglitibu, dienesta gaitam Krievijas vai citas valsts armija un dazados brunotos grupejumos, piedalisanos karadarbiba, dzivesvietam un nodarbosanos civilaja dzive. Biografijas sniegta ari informacija par virsnieka dienestu Latvijas Brunotajos spekos un turpmakajam dzives gaitam lidz padomju okupacijas laikam, ka ari velak. Noraditi ari sanemtie apbalvojumi un ieklautas zinas par virsnieka gimenes stavokli. Virsnieku biografijas sastaditas, izmantojot lidz sim iznakosos enciklopediskos un biografiskos izdevumus, vestures literaturu, ka ari muzeju un arhivu materialus. Ikviena biografija ietvertas zinas no Latvijas Valsts vestures arhiva Latvijas armijas staba personu lietu kolekcijas. Lielakajai dalai virsnieku gramata publicetas ari fotografijas. Biografiskaja vardnica ieklauts ari petijums par Latvijas armijas augstakas virsniecibas izveidosanos un tas gaitam lidz pat musu dienam, ka ari informativi skaidrojosa satura pielikums.Gramata ieguvusi otro vietu Latvijas konkursa "Skaistaka gramata 98" zinatnisko un macibu izdevumu grupa" (Latvijas arhivi)

Title: Latvijas armijas augstakie virsnieki. 1918.-1940. : Biografiska Vardnica

Author Name: Jekabsons, E., Scerbinskis, V. Compiled By.

Categories: Latvian (All Categories)), Vesture (History), Biografija (Biography),

Publisher: Riga, Latvijas Valsts vestures Arhivs:

Binding: Cloth

Book Condition: As New

Size: Small 4to.

Seller ID: 003108

Keywords: Latvian Reference Military Biographical Dictionary