Latvijas Policijas Vesture Otra Gramata 1918 - 1927

By: Zigure, Anna

Price: $18.00

Quantity: 1 available

Book Condition: Almost As New


317pp. Illustrated Almost as new. 1918 .gada 19. novembri tika iecelts jaunas valsts pirmais iekslietu ministrs- Mikelis Valters. -- ministram bija javeic loti gruts uzdevums - no neka jaizveido speki, kas nodrosinatu mieru un kartibu valsti, kura faktiski pastaveja tikai uz papira un kuras teritorija saimniekoja divu valstu karaspeks. Veco Cariskas Krievijas policiju un zandarmariju saja darba vins iesaistit nevareja, jo ta, ipasi kops"melnas sotnas" laikiem, bija kompromitejusi sevi latviesu tautas acis. Vajadzeja radit pilnigi jaunu policiju. (Autore)

Title: Latvijas Policijas Vesture Otra Gramata 1918 - 1927

Author Name: Zigure, Anna

Categories: Vesture (History),

Publisher: Riga, Fakts: 1998

Book Condition: Almost As New

Seller ID: 003092

Keywords: Latvia Police History