Cauri Komunistu Ellei

By: Grinups, Kurts

Price: $12.00

Quantity: 1 available

Book Condition: As New


111p. Photographs. An as new copy. Kureliesa un partizana Grinupa atminas."Bez pagatnes nav nakotnes, tadel, dzivojot uz prieksu, mums ir jaatskatas pagatne. No pagatnes varam gut macibu turpmakajam darbam un dzivei, atceroties pagatni, varam sausmas nodrebet vai patikamas atminas veldzet noguruso pratu un sirdi. Kad mani 1946.gada tiesaja par piedalisanos Latvijas nacionalo partizanu darbiba, es sevi neatzinu par PSRS pilsoni. "Esmu bijusas Latvijas brivvalsts pilsonis," ta atbildeju tiesatajiem. Nosodu to, ka Padomju Savieniba okupeja Latviju un citas Baltijas valstis. Visa Baltija 1940.gada piedzivoja okupaciju un tas sekas. Latvijas valdibai un pilsoniem ir tiesibas atgadinat visai pasaulei par PSRS uzspiesto verdzibu, par tukstoĊĦiem notiesato, izvesto, spidzinato, nobendeto, kuri nekad vairs nespes atgriezties sava etniskaja dzimtene."

Title: Cauri Komunistu Ellei

Author Name: Grinups, Kurts

Categories: Vesture (History), Atminas (Memoirs),

Publisher: Latvia, Autora Izdevums: 2005

Binding: Pictorial Hardcover

Book Condition: As New

Seller ID: 003091

Keywords: Latvian Resistance Partizans Gulag