Kavu Gadi

By: Zarins, Karlis

Price: $15.00

Quantity: 1 available

Book Condition: As New


428pp. Fine. "K.Zarins ir tiecies but precizs gan vestures sakaribu, gan detalu, gan personu portretu, raksturu un psihologijas atainojuma, tomer tas nav traucejis panakt teloto personazu dzivigumu. Ta ir meistara roka, kas zime patvaligo Krievijas caru Peteri Pirmo un vina galmu un kas apraksta Zviedrijas karali Karli XII, Bibeles tulkotaju Ernestu Gliku vai Rigas gvardus. Romans Kavu gadi ir paraugs lidzsvarotam vestures telojumam literara darba - faktologiska precizitate netrauce raksturu un notikumu dabiskumam un deku elementa klatbutne nevienkarso latviesu tautas liktena telojumu." (A. Rozkalne)

Title: Kavu Gadi

Author Name: Zarins, Karlis

Categories: Proza (Prose), Kars Un Juku Laiki (War and Aftermath) - Fiction,

Publisher: Riga, Daugava: 1997

Book Condition: As New

Jacket Condition: As New

Seller ID: 002951

Keywords: Latvian Historical Fiction