Ticiba Un Neticiba Livonija: Martins Luters & Matiass Knutsens

By: Taimina, Aija; Klavins, Kaspars

Price: $18.00

Quantity: 1 available

Book Condition: New


144pp. Numerous illustrations taken from 16th. & 17th. century publications "Gramata Ticiba un neticiba Livonija arpus savas vesturiskas petniecibas robezam ir stasts par Rigu, tas iedzivotajiem un laikiem. --- Tas ir stasts par bagatu, virmojosu ekonomiskas un garigas dzives centru, kura saplust visas nacionalitates un intelektualas plusmas, pasas radikalakas ieskaitot. --- bus silti lasit par ticibas brivibu, kas Livonija tika pasludinata jau 1554. gada, vel pirms asinim laistita Francijas Nantes edikta, laujot viena miera seit sadzivot katolticigajiem un luteraniem." (N. Sakss) Satura: Martina Lutera vestules Ridziniekiem un Reformacijas laika avoti Riga -------- Matiasa Knutsena (1646 - 1675 pedas Eiropas un Latvijas intelektualaja pagatne.

Title: Ticiba Un Neticiba Livonija: Martins Luters & Matiass Knutsens

Author Name: Taimina, Aija; Klavins, Kaspars

Categories: Ticiba (Religion / Beliefs), Zinatne/Filosofija ( Science/Philosophy),

Publisher: Riga, Mansards Verlag Kaspars Klavins Salzburg: 2013

Binding: Pictorial Hardcover

Book Condition: New

Seller ID: 002786

Keywords: Latvia Riga Reformation